Fonder och marknader

Fonder och marknader

Nordea Fonder erbjuder över 100 olika fonder som placerar på marknader världen över.

Här i Fondmagasinet vill vi ge dig inspiration till ditt sparande genom att följa upp hur fonderna gått, ge inblick från olika marknader och berätta om Nordeas förväntningar på marknaden framöver. Det är dock viktigt att understryka att det vi skriver om fonder och marknader inte skall ses som en köprekommendation. Ingen artikel kan ersätta rådgivning.

Här hittar du mer läsning om Fonder och marknader