turist
Maria Rengefors

2020 - året vi helst vill glömma, eller?

- Det går förstås inte att komma ifrån att 2020 varit ett otroligt prövande år som helt präglats av pandemin och ett virus som vi visste väldigt lite om för ett år sedan. Men här finns en paradox: Samtidigt som pandemin på ett förfärligt sätt präglat 2020, så blev året från fondspararperspektiv på det hela taget positivt. Läs krönikan av Maria Rengefors, fondchef i Sverige, om året som gått.

Fonder
Skandinavien
Maria Rengefors
Maria Rengefors
Filialchef för Nordea Funds Ab, Svensk filial

Jag minns att jag fick en fråga i februari på en kundträff i Växjö om hur viruset, som då bara konstaterats i ett fåtal fall i Sverige och spridningen ännu inte exploderat i Europa, skulle påverka världsekonomin och börserna. Jag minns dock inte exakt vad jag svarade, men självklart kunde jag inte i min vildaste fantasi se de enorma konsekvenser virusspridningen och covid-19 skulle få. Hur självklarheter som att resa och träffa släkt och vänner inte längre var möjligt, hur sjukvården har fått jobba på gränsen till sitt yttersta, hur anhöriga tagits ifrån oss.

Men här finns en paradox: Samtidigt som pandemin på ett förfärligt sätt präglat 2020, så blev året från fondspararperspektiv på det hela taget positivt. En klar majoritet av våra fonder har gett en positiv avkastning, några av dem en mycket stark sådan. Detta är förstås till stor del drivet av enorma stimulanser för att upprätthålla och få fart på ekonomin igen, rädda jobb och framtidstro.

Jag är också oerhört stolt över att vi på Nordea snabbt kunde anpassa oss efter nya förutsättningar, jobba hemifrån, ha möten digitalt, både större kundträffar och rådgivningssamtal kring sparande och inte minst att säkerställa att hela det maskineri som utgör fondförvaltning kunde fungera som vanligt under en enormt pressad period.

Jag är också oerhört stolt över att vi på Nordea snabbt kunde anpassa oss efter nya förutsättningar...
Maria Rengefors, filialchef för Nordea Funds Ab, svensk filial

Så hur tänkte då fondspararna under detta märkliga år? Många blev, helt förståeligt, rädda när aktiemarknaderna föll rejält i mars och april. Man sålde, helt enkelt, men kanske sålde man av mer än man hade tänkt sig. Vi såg utflöden oavsett fondtyp, det vill säga fonder med rätt låg andel aktier såldes i lika hög utsträckning som fonder med enbart aktier, som påverkades mest. Rätt i stunden för att lugna nerverna när världen gungar, men tyvärr missade många därför den uppgång som sedan kom. Det är förstås inte fel att agera, men samtidigt gäller det att våga vara långsiktig också i turbulenta tider och vara trygg i att den risknivå man valt är rätt och håller över tid. Känns det osäkert, ta gärna kontakt med oss.

Samtidigt har vi sett ett allt större intresse för de blandfonder med extra hållbarhetsfokus (Nordea Hållbarhetsfond Försiktig, Balanserad och Tillväxt) som vi lanserade i slutet av 2019. Det är ingen slump. Efterfrågan på fonder där vi som förvaltare på olika sätt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och tar ansvar utöver det som kanske traditionellt förknippats med fondförvaltning ökar. Att det inte heller finns någon motsättning mellan god avkastning och hållbarhet står alltmer klart.

Vi har också sett ett stort intresse för temafonder som Nordea Klimatfond och nya Nordea Innovation Stars. Bägge toppar listorna över fondköp via vår internetbank, bägge fonderna har ett stort fokus på ESG*-analys och hållbarhet som en integrerad del av förvaltningsprocessen.

Samarbete för att identifiera hur företag är förenliga med Parisavtalets klimatmål

Nordea Fonder är Nordens största fondbolag och Nordea Asset Management är en av de större kapitalförvaltarna i Europa. Vi har tillsammans ett stort fokus på att fortsätta arbetet med att driva på hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på klimatet, bland annat genom att delta i olika internationella samarbeten och initiativ, men också genom egna ställningstaganden. Under 2020 beslutade vi till exempel att utöka vårt arbete med TPI (Transition Pathway Initiative), ett investerarinitiativ som bedömer vilka företag som är förberedda på omställningen till en koldioxidsnål ekonomi – och vilka som inte är det. Idag använder förvaltarna TPI som källa för att identifiera hur klimatmålen kan uppnås för de investeringar som görs i våra hållbara fonder. I korthet skiljer vi mellan bolag som förändrar sig så pass mycket att de bidrar till Parisavtalets klimatmål, vi kallar dem omställningsföretag, och bolag som varken minskar sina utsläpp eller visar någon vilja till förändring. De senare investerar vi inte längre i.

Vill du läsa mer om vårt arbete som aktiva ägare och hur vi arbetar tillsammans med TPI läs gärna artiklar här på Fondmagasinet under avdelningen ”Aktivt ägande”.

Allt det här gör vi för att vi vet att våra kunder, både stora institutioner och småsparare efterfrågar det, men också för att vi, med det samlade kapital och förtroende som våra kunder gett oss, kan bidra till att de klimatmål som världssamfundet kom överens om i Paris för fem år sedan kan uppfyllas.   

Till slut: Hur ska jag tänka som kund inför 2021? Ja, det är förstås som det alltid brukar: Se över ditt eget fondsparande så här i början av året. Kanske dags att göra förändringar vad gäller risknivå?  Kanske ta itu med fondvalen inom pensionssparande? Kanske höja upp ditt månadsspar? Kanske dags att starta ett om du inte redan har det.

Ta kontakt med oss. Det gör du enkelt genom att antingen ringa oss på 0771-22 44 88 eller kika gärna in på vår sida nordea.se/fondinspiration.

Tack för ditt förtroende!

 

*) ESG står för Environmental, Social, Governance och syftar på att fondförvaltare analyserar bolag utifrån miljö- och sociala faktorer samt ägarstyrning/affärsetik för att identifiera risker och möjligheter i de bolag man vill investera i.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och den förvaltningsstrategi förvaltaren använder sig av. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?