Joe Biden
Av:
Thomas Bjerg

Den amerikanska börsen föredrar en vingklippt Biden

Installationen för USA:s nästa president hålls den 20 januari 2020. Med Biden i Vita huset kan investerare förvänta sig förutsägbarhet och färre konflikter. Det gäller särskilt om republikanerna behåller sin majoritet i senaten eftersom Bidens stora reformer – som kan pressa ned aktiekurserna – då inte lär bli av. I slutänden kommer coronapandemin och vaccinfrågan att ha en större inverkan på börsen än politiska beslut. Nordeas chefsstrateg och en av våra fondförvaltare analyserar framtiden för den kommande presidenten.

Aktier
USA

En splittrad amerikansk kongress ger optimala förutsättningar för kursuppgångar för den som vill investera på den amerikanska börsen. Vid en republikansk majoritet i senaten, en av kongressens två kamrar, kommer USA:s nyvalde president Joe Biden inte att kunna genomföra merparten av sina utlovade reformer. Reformerna gäller höjda skatter, reglering av läkemedels- och IT-bolag och inte minst hans Green New Deal som skulle motverka klimatförändringen, skapa nya jobb och innebära massiva infrastrukturinvesteringar. Ett stimulernade hjälppaket bör dock Biden kunna få igenom.

Ungefär så resonerar Nordeas chefsstrateg Johan Larsson och Johan Swahn, fondförvaltare för Nordea North American Stars, kring president Bidens effekt på den amerikanska aktiemarknaden.

– Biden får svårt att driva igenom sin politik i senaten och det gynnar aktiemarknaden direkt. Detta eftersom hans skattehöjningar för företag och höginkomsttagare annars skulle skapa osäkerhet bland investerare, vilket kan få kurserna att sjunka tillfälligt. Det skulle kunna leda till att företagens resultat minskar med 5–15 procent, säger Johan Larsson.

Han understryker dock att detta scenario naturligtvis skulle vägas upp av större stimulanspaket och infrastrukturinvesteringar, och att förändringar av företagsskatten inte brukar ha någon större långsiktig effekt på företagens resultat.

Johan Larsson
Johan Larsson
Chefstrateg, Nordea

Ökat fokus på klimatet men inga stora förändringar

Johan Swahn håller med om att börsen föredrar en vingklippt Biden. Johan är förvaltare för Nordea North American Stars och har ca 50 amerikanska bolag i sin portfölj. Företagen har bland annat valts ut för sina tydliga riktlinjer på ESG-området (miljö, socialt ansvar och affärsetik).

Johan Swahn förväntar sig ett ökat klimatfokus i politiken när Biden tillträder. Men han tror inte att det kommer att innebära några större förändringar för företagen.

– Biden kommer att se till att USA ansluter sig till Parisavtalet igen, men lär inte få igenom sin Green New Deal om republikanerna behåller sin majoritet i senaten. De amerikanska oljebolagen kommer att märka en ökad politisk press på hållbarhetsområdet, men de lär kämpa emot kraven på att de ska bli fossilfria. Och de kommer att få stöd från republikanerna eftersom olja och gas är en hjärtefråga för partiet.

Johan Swahn
Johan Swahn
Fondförvaltare, Nordea North American Stars

Seger efter omval i Georgia kan pressa aktiekurserna

Det är ännu inte klart om Biden blir vingklippt eller om han får majoritet i kongressens båda kamrar. Demokraterna ser ut att bevara sin majoritet i representanthuset, men vem som vinner i senaten avgörs först den 5 januari. Då hålls omval i Georgia, eftersom ingen av de två sittande republikanska senatorerna vann minst 50 procent av rösterna. Om demokraterna mot förmodan skulle vinna Georgias båda platser i senaten så blir fördelningen 50-50, och då har vicepresident Kamala Harris utslagsröst. Om demokraterna får majoritet kan det pressa ned aktiekurserna, men många faktorer spelar in.

– Det skulle betyda ökad makt för Biden och han har fler regleringar på agendan än Trump. Ett sådant scenario skulle leda till en riktningsförändring och inbromsning i vissa sektorer, medan andra skulle gynnas. Men det är knappast något som förändrar spelplanen på börsen. Om han får majoritet i kongressen kan Biden få igenom stora stimulanspaket, och det kommer investerarna också att beakta. Dessutom lär Biden skjuta på eventuella skattehöjningar till 2021–22, när ekonomin har stabiliserats, säger Johan Larsson.

Han nämner den senaste arbetsmarknadsrapporten som visade att den amerikanska ekonomin visserligen återhämtat sig något men samtidigt har över 10 miljoner amerikanska jobb försvunnit sedan i februari.

Om Biden skulle få majoritet i båda kamrarna finns både vinnare och förlorare bland företagen i North American Stars, säger Johan Swahn:

– En stark Biden gynnar de företag som är mest exponerade på den amerikanska hemmamarknaden eftersom han troligen skulle lansera något form av stimulanspaket baserat på investeringar i infrastruktur. Till exempel finansföretag som Wells Fargo, industri- och distributionsföretag som Fastenal och United Rentals skulle gynnas. Förlorare blir företag inom läkemedel, hälsovård och försäkring, samt i begränsad utsträckning även teknikbolagen. Ökade hälsovårdsreformer skulle leda till prispress på läkemedel och mindre antal försäkrade privatpersoner vilket skulle vara negativt för läkemedelsbolagen och för försäkringsbolagen. 

Joe Biden
Joe Biden har utlovat en annan coronastrategi än Donald Trump, när han väl är installerad som president. Först och främst kommer han att genomföra fler tester och öka smittspårningen.

Trumps ryande skapar på sin höjd lite oro

Trumps envisa vägran att erkänna valresultatet kan påverka aktiekurserna på kort sikt. Men det blir inga större ringar på vattnet, enligt analytikerna.

– Det kommer att bli lite stökigt de närmaste månaderna, när Trump försöker få till stånd rättsprocesser om valet. Han har dock ännu så länge inte haft någon framgång på den fronten. Och Biden blir med största sannolikhet USA:s näste president, oavsett Trumps protester, säger Johan Larsson.

Johan Swahn menar att de flesta investerare genomskådar Trumps högljudda retorik om valresultatet – det är helt enkelt ett sätt att försöka blanda bort korten.

Blickar framåt och anar början till ett uppsving

På det hela taget ser Johan Larsson förhållandevis positivt på amerikanska aktier och menar att de kan ge en fingervisning om utvecklingen på de globala aktiemarknaderna.

– De amerikanska aktierna sätter riktningen för världens aktiemarknader, och förväntan är att de globala aktierna kommer att stiga under det kommande året. Därför har vi en övervikt på aktier i våra portföljer.

Han menar att det vi ser nu är början till ett uppsving.

– Statsbudgetarna ser relativt stabila ut och stora stimulanspaket är att vänta på bägge sidor av Atlanten. Konsumtionen ökar stadigt och viljan att spendera lär öka allt mer när vi kan lägga rädslan för viruset bakom oss.
 

Corona och vaccin avgör marknadens framtid

Coronapandemin kan även i fortsättningen ha större inverkan på börsen än vem som tar hem den politiska makten i kongressen – och presidentämbetet. Ännu så länge går det åt rätt håll, säger Johan Larsson.

– COVID-19 är fortsatt den underliggande drivkraften för all osäkerhet på börsen. Men vi tror inte på en nedstängning i USA som den vi såg under våren. Arbetet med att ta fram ett vaccin fortskrider dessutom, vilket bekräftades av Pfizers besked nyligen. Sannolikheten för att ett godkänt vaccin ska finnas på marknaden inom loppet av ett halvår till ett år ökar hela tiden, säger Johan Larsson.

Johan Swahn menar också att ett vaccin och möjligheten att lägga pandemin bakom oss är viktigare än det amerikanska presidentvalet.

– För de bolag i North American Stars som tjänat mest på pandemin har kurserna stigit med 50 procent, medan de största förlorarna har sjunkit med 30 procent. Det är verkligen stor skillnad. Marknaden kommer att ta ett glädjeskutt om det kommer ett vaccin som fungerar och är redo att distribueras. Det såg vi även efter Pfizers positiva besked. Och de företag som har drabbats hårdast är de som kommer att stiga mest.

Om Nordea North American Stars 

En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Nordamerika. Fonden följer konceptet för Nordeas Stars-fonder. I dessa fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i.
 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea North American Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?