Plastic waste
Av:
Hilde Jenssen, förvaltningsteamet Fundamental Equities på Nordea Asset Management

Avfall och nya möjligheter: Värdeskapande återanvändning av plast

Varje år hamnar omkring 8 miljoner ton plast i naturen varav runt 40 procent utgör förpackningar. Sedan 1950 har världens plastproduktion exploderat, från 1,5 miljoner ton till över 400 miljoner ton 2017. På land varierar nedbrytningstiden för plast mellan allt från mindre än ett år till över 50 år. I havet bryts plasten ner till mikroplaster som fiskarna får i sig, och på så sätt kan plasten hamna i våra livsmedel. Riskerna är stora och hur företag arbetar med åternavändning av plast blir därför allt viktigare för investerare. 

Insikt
Klimat och Miljö
Var kommer plasten ifrån?

Plast produceras av flera olika material med speciella egenskaper. Materialen är antingen baserade på fossila bränslen eller på biomassa, som kan återanvändas. Båda dessa råmaterial kan användas för att framställa biologiskt nedbrytbar plast.

 

Plastic production, millions of tonnes per year
Produktionen av plast (miljoner ton per år). Källa: Sience Advances, 2017

Nedbrytningstiden för olika typer av plast varierar stort, och i dag pågår även en debatt om plaståtervinningens eventuella koldioxideffekter. EU har en strategi för plaståtervinning som skapar nya möjligheter för företag med teknisk kompetens inom nedbrytning av komplexa material. Som vi ser det har kemikalieföretagen en konkurrensfördel på detta område, särskilt om de kan begränsa miljöpåverkan. Även producenter av konsumentvaror kan vinna på smarta förpackningslösningar och billigare återvinningsplast. Men konsumenternas önskemål väger tungt, och den senaste utvecklingen mot mindre förpackningsstorlekar har inte blivit någon succé. I den andra vågskålen ligger lägre råvarukostnader eftersom priserna på återvunnen plast sjunkit sedan 2011.

US PPI Recyclable Plastic Index
US PPI Recyclable Plastic Index

Investerarnas krav ökar

I takt med att regeringar världen över tar initiativ till att minska miljöföroreningarna ökar kraven på att även den privata sektorn ska agera. Många investerare och aktiesparare tycker att företagen måste bli bättre på återvinning och informera om sina långsiktiga mål för att minska avfallet. Många vill också veta om företagens lönsamhet kommer att påverkas, och hur företagen kopplar avfallsminskning till beslutsfattarnas nyckeltal. Detta gäller särskilt företag inom konsumentsektorn som hör till världens största producenter av material till plastförpackningar.

Våra fonder fokuserar också på återanvinning

Allt fler investerare vill veta hur de kan göra skillnad på miljöområdet.

Det finns två sätt att bidra till minskade plastförororeningar:

1. Satsa på företag som har tydliga mål för återvinning.

2. Satsa på företag som producerar alternativ till plast, till exempel återvinningsbara förpackningar. Den senare kategorin är mycket mindre och representeras av exempelvis BillerudKorsnäs och WestRock i Nordeas Klimatfond.

Då runt hälften av all plast inte kan återvinnas kommer krav på ökad återvinning att få stor effekt på miljön.

Stora projekt för att minska plastavfall

Investerare och aktiesparare försöker allt oftare sätta sig in hur deras investeringar kan påverka miljön. Uppgifter från företag i en undersökning som vi på Nordea Asset management har genomfört visar att företagen planerar att minska sitt plastavfall med 360 000 ton fram till 2020. Som en jämförelse motsvarar detta 72 000 medelstora elefanter! Även om de flesta av företagen i undersökningen är på god väg att nå sina mål för 2020 finns det fortsatt behov av förbättringar.


I tabellen nedan har vi sammanställt en lista över företag som finns representerade i några av Nordeas fonder som driver projekt för plaståtervinning.

 

Plaståtervinning är ”big business” och blir allt större

Återvinning av plast har blivit en megatrend som väntas hålla i sig många år framöver. Samtidigt som företagen arbetar med att investera i, genomföra och informera om återvinningsprojekt, kan vi räkna med skärpta krav från myndigheterna. Denna megatrend kommer helt klart att skapa vinnare och förlorare – och avslöja vilka företag som har satsat på en hållbar affärsstrategi, och vilka som inte har det.

Som aktiva fondförvaltare är det vår uppgift att investera i företag som förstår skillnaden.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?