Kikkert
Av:
Annika Hagstedt

Spännande möjligheter på aktiemarknaden 2021

Årsskiftet brukar vara en tidpunkt då många av oss passar på att se över och utvärdera vårt sparande. Nordeas chefsstrateg Johan Larsson berättar mer om vad som kan vara bra att tänka på och vilka möjligheter han ser 2021. 

Aktier
Global

Om 2020 hade varit ett normalt år skulle man kunna hävda att dess avkastning också varit relativt genomsnittlig för globala aktier. Men 2020 kom inte att bli ett normalt år, och sett från det perspektivet så har avkastningen för aktier utvecklats bra säger Johan Larsson som är chefsstrateg på Nordea och som tillsammans med sina kollegor ansvarar för Nordeas övergripande investeringsstrategi. 

Marknaden tappade mellan 30-40 procent i februari och mars

Den globala aktiemarknaden steg med knappt två procent under 2020, mätt i svenska kronor. 

- Året började bra, men när covid-19-pandemin började sprida sig över större delen av världen i februari och mars, kunde det tydligt ses i aktiekurserna. Marknaderna tappade mellan 30 till 40 procent på kort tid, säger Johan Larsson.

- Det vände sedan snabbt igen och började gå upp när regeringar och centralbanker i slutet av mars kom ut med historiskt stora stimulanspaket vilket verkligen har stöttat utvecklingen på aktiemarknaderna världen över, sägerJohan Larsson. 

- Ett genomsnittligt år så brukar globala aktier ge en avkastning på mellan fem till tio procent. I år har avkastningen dock inte varit lika hög. Vad som däremot dämpade avkastningen för svenska investerare var att den svenska kronan stärktes kraftigt mot dollarn, snarare än kursfallet i mars. En starkare krona har gjort att det har blivit ”dyrare” för oss svenskar att omvandla utländska värdepapper till svenska kronor, fortsätter Johan Larsson.

Johan Larsson
Johan Larsson
Chefsstrateg, Nordea

Vaccin ledde till rotation

En av anledningarna, om inte den största, till att aktiemarknaderna hade en hyfsat god utveckling var de enorma stimulanserna som centralbanker världen över annonserade i kombination med nyheter om lyckosamma försök att få fram ett vaccin mot covid-19. Blixtsnabbt ledde de goda nyheterna till att investerare världen över blev allt mer positiva till att investera i aktier. 

- Vi såg även en marknadsrotation ta fart i november, när de positiva vaccinnyheterna började komma och investerare återigen började köpa aktier som fram till dess, hade förlorat på krisen. Det var särskilt energi- och finanssektorn som efterfrågades då, säger Johan Larsson.

Han motiverar sektorförskjutningen med att det är den typen av aktier och sektorer som kommer att dra nytta av den ökade aktiviteten på andra sidan covid-19.

- Just nu håller marknaden på att prisa in att det kommer en tid då vi kan röra oss fritt igen, och en normalisering leder till att oljepriset stiger. I en miljö präglad av normalisering kommer även bankerna att dra nytta av den ökade aktiviteten och högre räntor när ekonomin växer igen, fortsätter han.
 

"Vi tror att 2021 kommer att erbjuda kursökningar på mellan 10-15 procent på de globala aktiemarknaderna"
Johan Larsson, chefsstrateg Nordea

Räknar med 10 till 15 procents avkastning på globala aktier 2021 


Det kan tyckas lite konstigt att även om många arbetar hemifrån och vi rör oss mindre ute i samhället, så står vi inför ett bra år på aktiemarknaderna. Men det är ändå vad Nordeas strateger förväntar sig.

- Vi är ganska övertygade om att vi kommer att få ett år som är bättre än genomsnittet på marknaden. Vi tror att 2021 som helhet kommer att erbjuda kursökningar på mellan 10-15 procent på de globala aktiemarknaderna, fortsätter Johan Larsson.

Nordea rekommenderar sina kunder att nu ha en liten övervikt av aktier jämfört med obligationer i sparportföljen. Och inom aktiesektorerna rekommenderar de att en övervikt av mer cykliska sektorer, det vill säga mer konjunkturkänsliga sektorer, samt råvaror och industri, på bekostnad av en undervikt i mer stabila konsumentbolag.

Eftersom många investerare använder årsskiftet för att se över sitt sparande och bedöma om portföljens sammansättning behöver ändras rekommenderar Johan samtidigt att se över om aktiedelen i portföljen har vuxit sig för stor och kan vara i behov av en rebalansering. Det vill säga om aktieandelen, och kanske särskilt andelen svenska aktier, har vuxit under året så kan det vara en god idé att minska andelen för att motsvara den totala risknivå som du som investerare vill ha i din portfölj. 

 

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?