Littelfuse
Av:
Thomas Bjerg

Dialog om klimat och jämställdhet fick amerikanskt företag att ändra praxis

Nordeas ESG-analytiker har fört dialog med amerikanska Littelfuse sedan länge, faktiskt redan innan IT- och industriföretaget blev en del av Nordeas Starsfonder. Sedan dess har Littelfuse, som är en underleverantör till den globala bilindustrin, blivit bättre på att rapportera om sin klimatpåverkan och har ökat andelen kvinnor både i styrelsen och bland personalen.

Aktivt ägarskap
Hållbarhet
USA

Rapporter om företagets påverkan på klimatet och en jämnare fördelning mellan könen i styrelse och personal. Detta kan vara konkreta effekter när Nordeas ESG-analytiker går i dialog med ett företag där bankens fonder med särskilt fokus på hållbarhet investerar.

Det amerikanska företaget Littelfuse, som bland annat producerar elektroniska komponenter och säkringar till bilindustrin, blev i 2019 en del av fonderna North American Stars och Global Stars. Men redan 2017 deltog Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar i möten med företaget där möjliga förbättringar diskuterades.  

Philip Wrangberg
Philip Wrangberg
ESG-analytiker, Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar

Dialogen har gett märkbara resultat inom två områden. Nu rapporterar Littelfuse mer omfattande om sitt koldioxidavtryck. Dessutom har företaget fått fler kvinnor i ledande befattning och könsfördelningen bland medarbetarna har blivit jämnare överlag.

– De var inte särskilt bra på att vara transparanta kring sin egen klimatpåverkan och vi lade fram vilka verktyg vi gärna såg att de använde. Vi är glada för att de lyssnade och vi kan se att det fick effekt, säger Philip Wrangberg som är ESG-analytiker i Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar.

Han nämner att Littelfuse har anslutit sig till nätverket Carbon Disclosure Project, som är en non-profit organisation vars främsta målsättning är att förbättra företags rapportering kring sitt koldioxidavtryck. Det har lett till att Littelfuse har offentliggjort en rapport om företagets både direkta och indirekta påverkan på klimatet. 

Littlefuse → Littelfuse

Den annorlunda stavningen av Littelfuse kommer från att den amerikanska regeringen inte ville tilldela grundaren Edvard V. Sundt ett patent för Littlefuse för att det var ett allmänt använt ord. Därför bytte man plats på e och l. Det kan man läsa om på Littelfuses sida om företagets historia, där man också får en inblick i utvecklingen av elektroniska komponenter från 1920-talet fram till idag.

Klimatet är särskilt viktigt i den växande elbilsindustrin

Johan Swahn, som är förvaltare för Nordea North American Stars, påpekar att just transparensen kring klimatet är viktig på de marknader där Littelfuse verkar. En tredjedel av omsättningen i Littelfuse kommer från bilindustrin, som i allt högre grad går över till att producera elbilar. Men andra kunder lägger också vikt vid att kunna dokumentera sitt klimatavtryck. Wrangberg håller med.

– Detta är ett positivt steg eftersom de levererar till kunder som efterfrågar klimatvänliga produkter. Genom att rapportera visar de att de vill förbättra sig och därmed kan de locka kunder från en större del av marknaden, säger Philip Wrangberg.

Johan Swahn förklarar att han för Nordeas Starsfonders räkning letade efter företag som levererar elektroniska komponenter till fordonsindustrin, där andelen elfordon växer kraftigt.

– Littelfuse levererar också till många industriföretag som arbetar med lagring av grön energi och elektrifiering av samhället. Detta spelar bra med vårt fokus på hållbarhet och därför är det också viktigt att de rapporterar om klimatpåverkan, säger han.

Littelfuse
En tredjedel av omsättningen får Littelfuse från bilindustrin som i allt större utsträckning övergår till att producera elbilar. Här en bild ned i ett bilbatteri.

Mansdominerad styrelse

Mångfald i form av mer jämställdhet mellan män och kvinnor var en annan punkt som Nordeas analytiker ville diskutera med företaget. Här hade den traditionsbundna industri- och elektronikverksamheten, som ursprungligen startade i Chicago år 1927, halkat efter utvecklingen.

Företaget hade - ovanligt nog för branschen - en kvinnlig CFO, men styrelsen bestod uteslutande av män. Idag är en femtedel av styrelseledamöterna kvinnor.

– De började på noll, så två kvinnliga styrelseledamöter är ett stort steg framåt. Samtidigt kan vi se att personalen också blir mer jämnt fördelad mellan de två könen. Det är viktigt att se till att de mest kvalificerade personerna anställs för jobben. Men Littelfuse kan också bli bättre på att rapportera på sitt arbete med mångfald, säger Philip Wrangberg.

Han betonar att industrin som helhet inte är särskilt mogen kring mångfald både när det gäller jämställdhet mellan kön och när det gäller minoriteter.

– Vi ville inte diskvalificera företaget på grund av dess rapportering om mångfald, eftersom produkterna är bra och de har potential att förbättras. Vi är medvetna om att de inte är så bekväma att rapportera om något där de inte är så starka.

Philip Wrangberg påpekar också att företagets vice vd nyligen undertecknade ett åtagande att arbeta för större mångfald.

I följande rapporter kan du läsa mer om hur mångfald och kvinnor i styrelser bidrar till att stärka globala företags varumärkesvärde och resultat:

Diversity wins: How inclusion matters (McKinsey & Company, 2020)
Diversity as a value driver (Nordea, 2018
)

Littelfuse 2
Littelfuse leverar till många industriföretag och till energisektorn. Littelfuse producerar exempelvis utrustning som skyddar solcellsparker i åskväder mot blixtnedslag i installationerna.

Nästa punkt på dagordningen är leverantörskedjan

I ett ESG-område som konfliktmineraler har Littelfuse god kontroll över sina förfaranden. Men ESG-analytiker Philip Wrangberg tror fortfarande att företaget kan förbättra sig.

– De har program som säkerställer att direkta underleverantörer inte skaffar mineraler från konfliktområden, men de kan gå djupare in i leverantörskedjan, och det finns relevanta branschorganisationer med standarder de kan gå med i. De kan också rapportera mer detaljerat om hur de besöker sina underleverantörer. Vi kommer att betona detta i framtiden, säger Philip Wrangberg.

Han och Johan Swahn menar att det finns en lyhördhet hos Littelfuse.

– De uppskattar våra åsikter, men vi förstår också deras utgångspunkt.

Tidslinje över Nordeas engagemang i Littelfuse

2017

Nordeas första analys och värdering av Littelfuse

2018

Nordeas team för ansvarsfulla investeringar inleder en dialog med ledningen för Littelfuse där fokus låg på två förbättringsområden - mångfald och hållbarhetsrapportering. Nordea gör sin första ESG-analys av företag. Analysen visar på att företagets produkter kan vara med och främja den gröna omställningen men att företaget kan bli bättre på sin egen hållbarhetsrapportering.

2019

Littelfuse rapporterar för första gången in till Carbon Disclosure Project (CDP)

Nordea Global Stars köper sina första aktier i Littelfuse.

2020

Nordeas förvaltningsteam har möte med ledningen för Littelfuse. Fokus ligger på mångfald och hållbarhetsrapportering. Nordea gör sin andra ESG-analys. Den visar att det sker en positiv utveckling i företag på ESG-området och att Littelfuse exempelvis har gått från 0 % till 20 % kvinnor i ledningen sedan 2018.

Nordeas ESG-engagemang med Littelfuse främjar FN:s hållbarhetsmål 5 och 17.

SDG5 SDG17

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Global Stars och Nordea North American Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?