coal power plant
Av:
Camilla Jenkey

Dina investeringar sätter press på vietnamesiskt kolkraftverk

Flera kapitalförvaltare, däribland Nordea, ställer krav på flera företag som är involverade i bygget av ett nytt kolkraftverk i Vietnam. Uppmaningen är tydlig - drar er ur projektet och upphör med alla aktiviteter som står i förbindelse med nya kolkraftverk världen över.

Aktivt ägarskap
Global

Nordea Fonder arbetar proaktivt med ESG, det vill säga att vi analyserar hur de bolag vi investerar i arbetar med miljö, socialt ansvar och affärsetik (Environment, Social, Governance). Att vara en aktiv ägare är en viktig del i det arbetet.

Elin Noring arbetar inom Nordeas team för ansvarsfulla investeringar och de anser att  klimatförändringen utgör det enskilt största hotet mot ekonomin.

- Vi gör löpande riskanalyser av våra investeringar med hänsyn till klimatförändringarna och vilken inverkan omställningen till en koldioxidsnål ekonomi har på olika sektorer och företag. Vi jobbar för att våra fonder ska ligga i linje med Parisavtalet på lång sikt, och för att minska den finansiella risk som klimatförändringen medför, säger Elin Noring. 

Som ett led i att anpassa fonder till Parisavtalet arbetar teamet just nu för att påverka bygget av ett vietnamesiskt kolkraftverk, Vung Ang 2. Anledningen är att man hade innehav i företag som enligt uppgift är involverade i bygget av kolkraftverket. 

Elin Noring
Elin Noring
Analytiker, Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar

Börsföretag har en viktig roll att motverka klimatförändringar 

Nordea har, tillsammans med ytterligare 22 professionella kapitalförvaltare som tillsammans har ett förvaltat kapital på över 4,7 biljoner euro, ställt krav på de företag som är involverade i bygget av Vung Ang 2.

Gruppen med kapitalförvaltare vill att företagen drar sig ur projektet, med tanke på dess klimatpåverkan och den höga finansiella risk och anseenderisk som det medför. De ville också lyfta fram att börsnoterade företag spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringarna och att företagen, när de inte hanterar sina klimatrisker, överför dem till investerarna.

Kolkraft

Forskning visar att kolkraften måste fasas ut globalt före 2040 för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Historiskt sett har kolkraftverken haft en genomsnittlig livslängd på 46 år, vilket innebär att all ny finansiering av kolkraftverk står i direkt strid mot målen och tidplanen i Parisavtalet. 

Svar på brev från Samsung C&T

- Vung Ang 2 håller snabbt på att bli en stor omställningsrisk för de bolag som är involverade i projektet. För att inte tala om hur projektet uppenbart står i strid med dessa företags åtaganden att följa Parisavtalet, säger Eric Pedersen, chef för Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar. 

Den 27 oktober 2020 kom svaret från Samsung C&T, som meddelade styrelsens beslut att företaget skulle upphöra med all kolrelaterad verksamhet.

Samsungs offentliggörande är ett steg i rätt riktning och visar att vi som intressenter kan påverka och göra verklig skillnad. Trots detta går Samsung vidare med befintliga projekt – bland annat Vung Ang 2 – och därför kommer vi att fortsätta att föra dialog med Samsung C&T och övriga företag som är inblandade i projektet för att få dem att stärka sina klimatåtaganden, säger Elin Noring.

Vung Ang 2

Kolkraftverket Vung Ang 2 ingår i Vung Angs värmekraftverk och är det andra koleldade kraftverket för elproduktion i industriområdet Vung Ang i vietnamesiska Ha Tinh-provinsen. Vung Ang 2 byggs i anslutning till Vung Ang 1 som redan är i drift. Det består av två turbiner med en total kapacitet på 1200 MW. Den första turbinen väntas tas i drift 2024 och den andra under 2025. Båda turbinerna kommer att drivas med importerad antracit, eller stenkol.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?