amerikanska flaggor
Cecilia Blomberg

En ny amerikansk stjärna på väg

Nordeas första fond inom Starskonceptet, Nordea Emerging Stars lanserades 2011. Sedan dess har vår hållbara fondfamilj bara växt och består nu av sex stycken fonder och i november kommer den sjunde, Nordea North American Stars. Vi har träffat de blivande förvaltarna för att få veta mer om det senaste tillskottet i familjen.

Aktiv förvaltning
Ansvarsfulla investeringar
USA
Joakim Ahlberg
Joakim Ahlberg
Fondförvaltare Nordea North American Stars

Nordeas Starsfonder tillämpar ett positivt urval där enbart bolag som är finansiellt starka och som även är duktiga på att hantera frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning kan bli aktuella som investering. Detta till skillnad mot den mer traditionella etiska exkluderingen där vissa sektorer, exempelvis tobak, exkluderas ur fonden.

Detta sätt att investera har visat sig effektivt inte bara ur ett hållbarhetsperspektiv utan även för att detta extra lager av analys hjälper förvaltarna att hitta starka, välskötta bolag och är ett bra sätt att utvärdera möjligheter och risker för bolagen.

Den 19 november görs Nordea North American All Cap Fund om och blir Nordea North American Stars. I sin nya skepnad kommer fonden att förvaltas av Johan Swahn och Joakim Ahlberg. Båda anställdes hos Nordea under 2014, Joakim som ansvarig för analys av industribolag och Johan som ansvarig globalförvaltare. Johan har också arbetat med analys under en lång period men har under de senaste 10 åren varit globalförvaltare och hunnit få god kunskap om de flesta sektorer. Han blev ansvarig förvaltare för Nordea Global Stars när den lanserades 2016.

Joakim har tidigare arbetat på säljsidan under 8 år där han bevakat en mängd olika sektorer men med tyngdpunkt på mer konjunkturkänsliga cykliska bolag.

– Vi tror att en viktig faktor i vår bransch är erfarenhet men med ständigt öppet sinne och en längtan att varje dag lära sig nytt, säger Joakim Ahlberg.

Johan Swahn
Johan Swahn
Fondförvaltare Nordea North American Stars

 

Investeringsresa till USA

Förvaltningsteamet har varit med och byggt upp Global Stars innehav i USA under några års tid (ca 60 procent av Global Stars är investerat i USA). Dessa investeringar blir även en viktig byggsten i North American Stars när den nu lanseras.

I augusti reste teamet till USA dels för att träffa bolag som redan är befintliga innehav i Global Stars men även för att hitta nya, potentiella investeringar i North American Stars. Under två veckors tid reste de från kust till kust och träffade allt ifrån banker till industri- och konsumentbolag.

– Vi träffade bland annat Ecolab som är ett otroligt intressant bolag ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Joakim. Ecolab är ett kärninnehav för oss som kombinerar stabil tillväxt med hög avkastning samtidigt som det kvalar in perfekt i vår syn på hållbart företagande. Bolaget tillverkar och levererar olika kemikalier för vattenrening vilket behövs i princip alla produktionsprocesser, fortsätter han. Genom att använda sig av Ecolabs produkter kan företag spara upp mot 50 procent av sin vattenförbrukning. En huvuddrivare för Ecolab är att världens efterfråga på rent vatten vida kommer överstiga utbudet vilket gör att försäljning och vinster kommer stiga under många år framåt. Bolaget opererar dessutom på fragmenterade marknader men är klart störst vilket gör att de åtnjuter stora skalfördelar, avslutar han.

 

Nordea North American Stars kommer att finnas på marknaden från mitten på november.

Läs mer om Starsfonderna

 

Om den amerikanska marknaden

Det Johan och Joakim såg i USA var en stark amerikansk marknad där man ännu inte kan se effekterna av President Trumps handelskrig med ökade tullar och skatter för importerade produkter och råvaror.

– Det finns en del oro och till viss del beredskap bland företagen att ställa om sin produktion till mer inhemsk utifall att handelskriget kommer eskalera, säger Johan.

– Fördelen med USA är att det är världens mest utvecklade och ledande finansmarknad, så utbudet av bolag i olika branscher att investera i är enormt, fortsätter Joakim. Det är dessutom mycket som startar i USA för att senare sprida sig runtom i världen så det finns alltid mängder med nya intressanta investeringar att delta i. USA har även en intressant och stor domestik marknad som använder sig av samma standard till skillnad från exempelvis Europa som har olika länder med olika politik som gör det svårare och mer kostsamt att arbeta i som företag. Detta medför att många bolag i USA har höga tillväxttal och marginaler vilket gör att vi hittar många bra investeringar där. Många av världens ledande multinationella företag är även amerikanska så man får som investerare tillgång till hög förväntad framtida avkastningspotential, avslutar han.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är utvecklingen på den amerikanska marknaden ganska splittrad.

– Det som är intressant med USA är att det finns både bolag som kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete såväl som bolag som i princip inte ens har börjat, menar Johan. Detta gör att vi finner många bra bolag som både jobbar med detta och som är väldigt bra investeringar, säger han avslutningsvis.

 

 

Nordea North American All Cap förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?