tradstam

EU formar framtiden för hållbara finansiella produkter

Nu kommer nya EU-regler som innebär en mer enhetlig redovisning av investeringsprodukter, som fonder, med hållbara egenskaper. Eftersom hållbarhetsfrågor spelar en allt viktigare roll i den finansiella sektorn krävs nu en ökad transparens och bättre sätt att redovisa hur hållbarhetsfrågor integreras i förvaltningen. 

Hållbarhet
Europa

För att få fler sparare och investerare med på att bidra och stimulera en hållbar tillväxt har EU lanserat en omfattande långsiktig handlingsplan mot ett grönare Europa och en koldioxidneutral ekonomi fram till år 2050. Målet är att rikta privata finansiella medel mot mer investeringar som främjar hållbara mål, helt enkelt för att offentliga medel inte anses vara tillräckliga för att nå de europeiska hållbarhetsmålen, inklusive Parisavtalet.

EU’s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt

Handlingsplanen innehåller tio reformer inom tre huvudsakliga områden; 

Omdirigera kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi

 • Etablera en EU-taxonomi för hållbara aktiviteter 
 • Standarder och märkningar för hållbara finansiella produkter
 • Främja investeringar i hållbara infrastrukturprojekt
 • Hänsyn till hållbarhet vid finansiell rådgivning
 • Jämförelseindex som beaktar hållbarhet

Integrera hållbarhet i riskhantering

 • Hållbarhet i marknadsanalyser och kreditvärderingar
 • Redovisning av hållbarhetsaspekter av finansaktörer
 • Integrera hållbarhetsaspekter i regelverk för banker och försäkringsbolag

Främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i ekonomin som helhet

 • Stärka hållbarhetsinformation från företag
 • Främja hållbar bolagsstyrning och motverka otillbörlig kortsiktighet på kapitalmarknaderna
   

Källa: Nordea Asset Management

Målet med de nya regleringarna är också att främja transparens och ansvarstagande i relation till hållbara investeringar.

Ett första steg i handlingsplanen är lanseringen av regelverket ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster” (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Syftet är att öka transparensen och kort sammanfattat innebär SFDR att distributörer av investeringsprodukter, som exempelvis Nordea Fonder, har en skyldighet att redovisa hur de integrerar hållbarhetsrisker i förvaltningen av fonderna och hur negativa hållbarhetseffekter kan påverka en investering. Har man ett mer aktivt hållbart arbete i sin finansiella produkt och exempelvis främjar frågor inom miljö och socialt ansvar så ska man också redovisa hur det går till.

Maria Rengefors
Maria Rengefors
Chef för Nordea Fonder i Sverige

- Informationskraven som kommer av det nya regelverket ska göra det lättare att förstå till exempel en fonds hållbara karaktär och meningen är att olika fonder och investeringsprodukter ska bli mer jämförbara och enklare att förstå för konsumenten, säger Maria Rengefors som är chef för Nordea Fonder i Sverige. Vi har ju visserligen haft en egen reglering i Sverige sedan några år, med Swesif:s Hållbarhetsprofil som gemensam nämnare. Men nu får vi ett EU-gemensamt regelverk.

 

Tre kategorier att hålla koll på 

SFDR skiljer dessutom ut och klassificerar investeringsprodukter, som exempelvis fonder, efter deras hållbarhetsattribut. 

 • "Artikel 9"-fonder, eller ”mörkgröna” fonder, är sådana som väsentligt bidrar till ett hållbarhetsmål och samtidigt inte avsevärt skadar ett annat.
   
 • "Artikel 8" -fonder, eller ljusgröna fonder, främjar miljömässiga- och sociala aspekter - eller utesluter innehav som inte uppfyller principer och mål för en hållbar utveckling. Dessa fonder, med specifika hållbarhetskriterier, kan till exempel använda olika ESG-strategier. ESG är en förkortning som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och det är vanligt att dessa frågor är en del av fondförvaltningen idag. 

Alla andra fonder, som inte passar in i beskrivningen av artikel 9 eller 8, är fonder som inte använder någon, eller endast en grundläggande hållbarhetsbedömning i sina investeringsbeslut. Dessa produkter klassas inte som hållbara men kan ta en viss hänsyn till ESG i sin förvaltning.
 

SFDR ur Nordea Fonders perspektiv

Nordea Fonder välkomnar de nya kraven och ser det som en möjlighet att ytterligare anpassa och utveckla fondutbudet i en hållbar riktning framöver.

- Vi vill vara relevanta för våra kunder och vi vet att de förväntar sig att vi har hållbarhet högt på agendan. Finanssektorn spelar en viktig roll för att driva kapital till mer hållbara aktiviteter och om SFDR knuffar oss att göra det ännu mer och att bidra till en grön omställning är det naturligtvis väldigt bra, avslutar Maria Rengefors. 

SFDR träder i kraft den 10 mars 2021. Hur det implementeras kommer att synas på till exempel webbsidor från fondförvaltare där fondrelaterad information visas, exempelvis på nordea.se/fondinfo.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?