Brexit
Av:
Outi Rönnqvist

Fem viktiga frågor om Brexit

EU och Storbritannien har nu enats om ett första utkast till avtal för en Brexit som gör klart tidsplan och villkor för Storbirtanniens utträde ur EU. Vi ställde fem högaktuella frågor om Brexit till Jarkko Syyrilä. Han är chef för Public Affairs i Nordea Wealth Management och har följt den europeiska finanssektorn under lång tid.

Europa
Insikt
Jarkko Syyrilä
Jarkko Syyrilä
Chef Public Affairs i Nordea Wealth Management

Nu har EU och Storbritannien enats om ett första utkast till ett avtal som bestämmer tidplanen och villkoren för Storbritanniens utträde ur EU. Den 11 december väntas det brittiska underhuset rösta om utträdesavtalet, om det blir ett ja ligger vägen öppen för ett ordnat utträde.

Vissa bedömare anser att London kommer att förlora sin ställning som Europas viktigaste finanscentrum efter Brexit. Men hur kommer Brexit att påverka den nordiska finanssektorn i praktiken? Vi frågade Jarkko Syyrilä som är chef för Public Affairs i Nordea Wealth Management och har följt den europeiska finanssektorn under lång tid.

Hur tror du att Brexit kommer att påverka Nordea och finanssektorn i stort?

Nordea är en nordisk bank och våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Norge. Eftersom Storbritannien är en mycket viktig handelspartner för alla dessa länder så hoppas jag att Brexit inte medför några betydande handelshinder mellan länderna – och att de ekonomiska följderna för både Storbritannien och EU blir begränsade.

 

Storbritannien, och framför allt London, har en odiskutabel ställning som Europas finanscentrum. I nuläget betyder Brexit att Storbritannien hamnar utanför EU:s inre marknad, – antingen från och med mars 2019, om utträdet sker utan avtal, eller i slutet av 2020, om parterna kan enas om utträdesavtalet och övergångsperioden. Detta innebär att Nordea – och hela den europeiska finanssektorn – blir tvungna att omstrukturera en betydande andel av sin internationella upplåning.

Rent juridiskt kan många av problemen lösas genom att brittiska tjänsteleverantörer söker licens hos något av länderna i euroområdet. Men London spelar en mycket viktig roll också för annat, till exempel clearing av räntederivat, och den frågan kan inte lösas på detta vis före utgången av mars. Lyckligtvis har EU-kommissionen sagt att man ska försöka säkerställa kontinuiteten genom tidsbegränsade licenser, även om brexitavtalet inte är på plats. 

Om EU och Storbritannien lyckas sluta ett avtal kommer läget i praktiken att vara oförändrat under övergångsperioden – det vill säga fram till slutet av 2020, enligt vad vi vet idag.

Hur har Nordea förberett sig för Brexit?

Vi började analysera effekterna av Brexit redan före folkomröstningen 2016. I mars 2017, när Storbritannien meddelade att man skulle lämna EU,var vi förberedda och kunde vidta konkreta åtgärder. Myndigheterna förväntar sig att vi har beredskap för alla slags scenarier och därför är vi sedan länge förberedda på ett läge där Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 utan ett utträdesavtal.

Hur påverkas Nordeas kunder av Brexit?

Det beror till stor del på vilket scenario som faktiskt blir verklighet. Om EU och Storbritannien lyckas sluta ett avtal om utträdet, kommer läget i praktiken att vara oförändrat under övergångsperioden, dvs. fram till slutet av 2020, enligt vad vi vet idag.

Inför Brexit försöker vi framför allt att minimera de indirekta effekterna för våra nordiska kunder. Det värsta som kan hända är att Brexit blir ett hinder för verksamheten på den europeiska finansmarknaden, vilket i sin tur kan försämra likviditeten. Det kan exempelvis leda till ökade kostnader för handeln med och avräkningen av värdepapper. Ett Brexit utan avtal kan också slå mot den ekonomiska tillväxten i Europa och därmed påverka våra kunders avkastning.

 

London
Flera har undrat om Brexit kommer att underminera Londons roll som det ledande finansiella centrumet i Europa.

Vilka kunder påverkas mest av Brexit?

De direkta effekterna kommer framför allt att röra storföretagsmarknaden. Det betyder att stora kunder, till exempel företag som handlar med Storbritannien, påverkas allra mest. Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att mildra effekterna för våra företagskunder så långt som möjligt.

Hur oroliga är ni för Brexit och dess konsekvenser?

Brexit är en av många tunga faktorer som påverkar marknaden, och vi är självklart förberedda för det här. För Europa kan Brexit leda till en fragmentering av den inre marknaden och försvåra handeln med Storbritannien. Jag hoppas att EU och Storbritannien kan komma överens om ett avtal så att utträdet kan ske på ett kontrollerat sätt, och enligt plan efter en tillräcklig övergångsperiod. Det är avgörande att handelsförbindelserna mellan EU-länderna och Storbritannien bevaras och att stabiliteten upprätthålls under alla omständigheter.

Både marknadsaktörer och tillsynsmyndigheter i hela Europa är väl medvetna om riskerna i den här situationen och om det brittiska parlamentet inte skulle godkänna Brexitavtalet så är vi förberedda för de risker som skulle uppstå i en sådan situation.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?