confetti
Av:
Annika Hagstedt

Fondåret 2019

Fondåret 2019 summerade till ett riktigt bra år. Fondmagasinet har träffat Nordeas svenska fondchef Maria Rengefors för att veta mer om vilka fonder som blev årets vinnare och vad som var årets höjdpunkter.

Sparande
Maria Rengefors
Chef för Nordea Fonder Sverige

Hur skulle du summera fondåret 2019?

Över all förväntan. 2019 har varit ett fantastiskt fondår med mycket bra avkastning för spararna, trots att känslan kanske varit en annan som en följd av politisk oro, handelskonflikter, Brexitstök och en allmän oro för låg global tillväxt.

De allra flesta av våra fonder har gett en positiv avkastning och särskilt aktiefonderna har gått starkt. Årets vinnare är Nordea Småbolagsfond Sverige som steg 43 procent under 2019. 

Sen har det förstås varit tuffare för korta räntefonder i nuvarande ränteläge. Däremot har våra företagsobligationsfonder generellt gett en bra avkastning. 

Finns det fler fonder som utmärkt sig under året? 

Flera av våra Stars-fonder har utmärkt sig. Nordea Emerging Stars var bästa tillväxtmarknadsfond på Morningstar, bäst av marknadens 176 tillväxtmarknadsfonder och den steg nästan 35 procent. Detta uppmärksammades även i en artikel i Dagens Industri (betalvägg) nyligen.

Våra Stars-fonder har generellt stått sig mycket bra i konkurrensen och visar nog så väl att det inte finns någon motsättning mellan att spara i fonder med hållbarhetskriterier och att få god avkastning. Nordea Global Stars som är en av våra mest populära fonder steg med 36 procent förra året. 

Vad tycker du har varit årets höjdpunkt? 

Att flera fonder kunde stiga över 40 procent på ett år tycker jag i sig är en höjdpunkt. Men det är klart att en sådan utveckling kan man inte förvänta sig varje år. Det måste nog betraktas som ett underbart undantag.

En av de fonder som gick upp mest vår Klimatfond som steg 41 procent. Året har onekligen präglats av ett stort fokus på klimatfrågor rent allmänt och det märks också i investeringsvärlden. Nordea Klimatfond har funnits sedan 2008 och ser man på bolagen som finns som innehav i fonden så har efterfrågan på deras produkter tidigare varit drivet främst av politiska regleringar, men så är onekligen inte fallet idag. Utan det här är en starkt växande marknad. 

Många tror säkert att en klimatfond investerar i framför allt alternativ energi som vind- och solenergi och så är det till viss del, men det finns mycket potential inom många olika branscher. Till exempel bolag som arbetar med att effektivisera jordbruk genom AI, och bolag som arbetar med energieffektivt bostadsbyggande för att nämna något. Läs gärna artikeln om den digitala revolutionen inom jordbruket som förklarar det. 

De bolag som fonden kan placera i idag och som alltså möter fondens kriterier har blivit fler under senare år då fler och fler bolag fokuserar på att hitta och erbjuda klimatsmarta lösningar. Idag består fondens investeringsunivers av över 1200 globala bolag med ett marknadsvärde på över 6 miljarder euro jämfört med 2009 då det fanns totalt 500 bolag med ett marknadsvärde under 3 miljarder euro. Det vittnar om att det idag sker mycket på det här området och det gör mig hoppfull inför framtiden. 

Jag är generellt oerhört stolt över det hållbarhetsarbete som sker i Nordeas fonder och vårt breda utbud. En av årets höjdpunkter var att vi lanserade blandfonder med extra lager av hållbarhetskriterier för att möta efterfrågan från kunderna på både mer hållbarhetsfokus och enkla allt-i-ett-lösningar. 
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.
 

Nordeas fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?