vinylskivor
Annika Hagstedt

Fondsparare fortsätter att månadsspara trots börsturbulens

I en studie nyligen genomförd av Fondbolagens Förening visar det sig att en klar majoritet av fondspararna inte har ändrat något i sitt långsiktiga eller regelbundna fondsparande som följd av de senaste veckornas börsturbulens. De flesta fondsparare fortsätter att månadsspara, vilket också är bra att göra även i oroliga tider. 

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening nyligen frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande. Andelen är något högre bland kvinnor (89 %) än hos män (85 %). Tolv procent uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. Även av de sparare som uppger att de har ett regelbundet sparande säger 87 procent att de inte gjort några förändringar. Fyra procent har ökat summan de sparar, fem procent har minskat summan de sparar och tre procent har upphört med sitt regelbundna fondsparande.

Läs mer om undersökningen

Därför är det smart att månadsspara även när marknaderna går ner

I oroliga börstider kan det skapas många frågetecken kring hur man ska placera sitt sparande. Att månadsspara kan vara bra att göra även när marknaderna sjunker eftersom du då sparar en fast summa och köper fler fondandelar när marknaderna sjunker. När kursen faller får du alltså fler fondandelar vid varje köptillfälle, som sedan följer med när kursen vänder upp igen. 

I bilden nedan visas ett exempel där du kan se hur ett månadssparande påverkas positivt när andelskursen i en fond sjunker i värde och sedan stiger igen. Exemplet bygger på att du sparar 100 kronor i månaden och att varje andel kostar 10 kronor i periodens början.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?