Kolfabrik

Fossila bränslen kan bli värdelösa investeringar

Den som behåller sina kolaktier kan bli sittande med Svarte Petter. Investerare riskerar förluster på så kallade stranded assets i form av kol och olja, som nu tappar i värde. Frågan är inte om kolaktier kommer att bli värdelösa, utan snarare när de blir det. Det säger tankesmedjan Carbon Tracker Initiative.

Aktiemarknad
Ansvarsfulla investeringar
Insikt

I oktober gick ett kolgruvbolag i den amerikanska delstaten Tennessee i konkurs. Det är den andra amerikanska kolgruvan som ansökt om konkurs under Donald Trumps i övrigt så kolvänliga regeringstid, och den femte konkursen bland kolbolagen i USA på bara tre år.

Drygt en fjärdedel av de amerikanska kolbolagen förväntas stänga under de närmaste tolv åren, enligt studier som CBS News tagit del av. Flera experter hävdar att ett av de främsta skälen till konkurserna i kolsektorn är konkurrensen från andra energikällor.

Intresset för grönare energikällor är tydligt i bland annat Kalifornien, som nyligen antog en lag som förbjuder användning av kolbaserad energi i staten från 2045. Det kaliforniska gas- och energibolaget PG&E har därför börjat byta ut sina tre naturgasanläggningar mot jättebatterier som kan lagra energi från solceller och vindkraftverk.

Den här utvecklingen väntas ta fart under de närmaste åren, vilket betyder att kolgruvor förlorar sitt värde som tillgångar. Med andra ord: de blir strandade tillgångar.

 

Kolgruvor tappar snabbt i värde

  • Enligt en färsk rapport från den oberoende tankesmedjan Carbon Tracker Initiative blir det från 2030 billigare att bygga nya anläggningar för hållbar energi än att fortsätta driva 96 procent av världens befintliga och planerade kolgruvor.
  • Rapporten lyfter också fram att Kina kan spara 389 miljarder dollar genom att stänga gruvor nu istället för att fortsätta driften som idag. EU kan spara 89 miljarder dollar, medan USA kan spara 78 miljarder dollar.
  • Rapporten varnar för att investerare riskerar att bli sittande med strandade tillgångar – framför allt i EU och USA, eftersom kolgruvorna här kan tvingas stänga om de inte längre får statligt stöd eller inte klarar att följa nya miljökrav.


Källa: Carbon Tracker Initiative

Utvinningen av kol, olja och naturgas fortsätter världen över. Men enligt FN:s mellanstatliga panel om klimatförändring bör minst två tredjedelar av de kända reserverna av fossila bränslen lämnas kvar i marken, av hänsyn till klimatet. För om allting eldas upp kommer temperaturen på jorden att stiga till en nivå som får katastrofala följder för klimatet.

Om de fossila reserverna blir kvar i marken kommer emellertid bolagens värden aldrig att realiseras. Detta gör energibolag inom fossila bränslen till riskfyllda investeringar på längre sikt.

 

Graf
Källa: UCL

Koldioxidbubbla

Under 2012 började Carbon Tracker Initiative beräkna storleken på världens olje- och naturgasreserver, och hur mycket koldioxid vi kan släppa ut i atmosfären och samtidigt hålla temperaturökningen på jorden under det internationellt överenskomna gränsvärdet.

– Siffrorna visar att olje- och gasreserverna är tre till fem gånger större än vad vi kan förbränna om vi ska hålla oss under gränsvärdet. Det här överskottet kallas för en koldioxidbubbla – det är inte samma sak som en finansbubbla, men visar tydligt att det finns mer än vi kan använda, säger Andrew Grant.

 

 

Parisavtalet

  • Parisavtalet antogs i Frankrike i december 2015, när nästan alla länder i världen för första gången kom överens om en ambitiös plan för vårt framtida klimat – gemensamma insatser för att komma till rätta med koldioxidutsläpp och klimatförändring.
  • Ett av målen i avtalet är att hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen under 2 grader, och helst inte över 1,5 grader. Ambitionen är att alla länder ska minska sina koldioxidutsläpp.

Källor: Public service-bolagen DR (Danmark) och BBC (Storbritannien)

I en färsk rapport betonar Carbon Tracker Initiative att planerade investeringar i olje- och naturgasprojekt fram till 2025, vars värde uppgår till mer än 2 biljoner dollar, riskerar att bli överflödiga om världens länder lyckas hålla målen som det internationella samfundet enats om genom Parisavtalet 2015. Globala oljejättar som Exxon, Shell och Total kan förlora 40-50 procent av sin budget på utveckling av olje- och naturgasfält som inte längre behövs i framtiden.

Intresset för Carbon Tracker Initiatives arbete har varit stort bland investerare.

– Aktieägare förstår den finansiella risken och inser också fördelarna med att göra något för klimatet. Och det är fler och fler som hakar på. Åsikterna går fortfarande isär, men de flesta förstår att problemet är överhängande. Många företag beräknar sin specifika risk på det här området, säger Andrew Grant.

Han säger att vissa tonar ner risken för att få läget att se bättre ut, men det finns ett enormt tryck från samhället i stort och från investerarna själva.

"De flesta förstår att problemet är överhängande. Många företag beräknar sin specifika risk på det här området. Vissa tonar ner risken för att få läget att se bättre ut, men det finns ett enormt tryck från samhället i stort och från investerarna själva.”
Andrew Grant, senioranalytiker hos Carbon Tracker Initiative

"Bli inte sittande med Svarte Petter"
Nordea har aktivt uteslutit kol från flera av sina hållbara fonder. Enligt Katarina Hammar, chef för Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar, finns det flera skäl till detta.

 

Katarina Hammar
Katarina Hammar
Chef för Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar

– Kol är den värsta klimatboven, och vi vill bidra till att få in världen på rätt spår när det gäller koldioxidutsläpp. Självklart är det fortfarande lång väg kvar för länder som Kina och Indien – eller Polen, om vi håller oss i närområdet. Men när så många stora investerare skickar ut så tydliga signaler om att kol inte längre ingår i deras investeringssfär, blir de stora internationella gruvbolagen – liksom deras kunder i energisektorn – motiverade att förändra sig, säger Katarina Hammar.

– På sikt tror vi att kolindustrin inte kommer att finnas kvar på börsen. Titta bara på USA, där många av de stora kolbolagen redan går i konkurs. Det finns inget värde i att sitta på stora kolreserver om det inte finns någon som vill köpa kolet i framtiden, eftersom de internationella klimatavtalen innebär att det inte längre är ett alternativ att elda med kol. När Donald Trump blev president i USA lovade han flera amerikanska kolbolag att det skulle komma perioder i framtiden när kolaktierna kunde stiga, säger Katarina Hammar.

 

– Men på sikt tror vi att avtalen som undertecknats av nästan alla länder i världen innebär att den som behåller sina kolaktier också blir sittande med Svarte Petter – det vill säga att den långsiktiga trenden för kol är nedåtgående. Även under Trumps tid som president har kolkapaciteten i energisektorn minskat på årsbasis, medan alternativa energikällor och naturgas har ökat, säger Katarina Hammar. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?