factory
Av:
Annika Hagstedt

Möjligheternas fond – Nordea Global Opportunity Fund

Nordea Global Opportunity Fund  lanserades på den svenska marknaden under början av det här året och har sedan dess tagit marknaden med storm. Den tillhör en av de fonder som gett bäst avkastning hittills i år av Nordeas fonder. Vi har tittat lite närmare på vad som ligger bakom framgångarna.  

Aktivt ägarskap
Sparande

Global Opportunity Fund är en i hög grad aktivt förvaltad global aktiefond som består av cirka 40 bolag från både industri- och tillväxtländer. Urvalet av bolag sker utifrån tre avkastningsfaktorer: 

  • Bolagetskvalitet (t.ex. ledning, affärsmodell och kapitalfördelning) 

  • Tillväxt i fritt kassaflöde (t.ex. intäktsökningar och marginalförbättringar) 

  • Värdering  

Fonden har i år gett 36 procent i avkastning*. Jämfört med liknande fonder i sin kategori Global mix bolag på Morningstar ligger den också bland de tio bästa hittills i år**.  

Nordea Global Opportunity Fund  förvaltas av vår externa partner Loomis Sayles i Boston i USA. Normalt förvaltas Nordeas fonder av Nordeas egna förvaltare, men i vissa fall har vi valt att lägga ut förvaltningen på externa samarbetspartners. Det kan till exempel ske när externa förvaltare har viss kunskap och expertis inom ett specifikt område som vi inte har själva och som vi på detta sätt kan erbjuda våra kunder. 

Några exempel på bolag som ingår i portföljen:

Roper Technologies tillverkar och säljer maskiner och programvaror inom t.ex. medicinsk utrustning, radiofrekvens (RF) och industriell teknik. Genom att specialisera sig på konsumtionsvaror, reservdelar och prenumerationsprodukter har företaget byggt upp ett attraktivt och stadigt intäktsflöde.  

Danaher är ett teknikföretag inom hälsovårdssektorn. Omkring tre fjärdedelar av verksamheten finns inom hälsovårdssektorn där man framförallt producerar lösningar för medicinteknik och diagnostik. Den övriga verksamheten är inriktad på vattenkvalitet. Ett område som ser en växande efterfrågan på grund av striktare regelverk och skärpta säkerhetskrav.  

Sherwin-Williams är den största tillverkaren av ytbehandling, som t.ex. färg, i världen med varumärken som Sherwin-Williams, Valspar, HGTV HOME, Dutch Boy, Minwax och Thompson’s Water Seal. Företagets främsta målmarknad är professionella måleriföretag, en marknad med hög tillväxt. 

Dessa tre bolag svarade för 14 procent av fondens innehav medan de i det globala jämförelseindexet MSCI All Country World – Net Return Index motsvarar mindre än 0,5 procent.  

Initialt handlade det om att vi ville bredda vårt utbud och såg en efterfrågan på en fokuserad global aktiefond med historiskt goda resultat och en beprövad process
Morten Demant, chef för Equities inom External Products

Om Loomis Sayles och Nordeas process för urval av externa fondförvaltare 

Nordea har ett särskilt team som väljer och utvärderar externa fondförvaltare. Loomis Sayles togs in 2013 efter en noggrann urvalsprocess.  

- Initialt handlade det om att vi ville bredda vårt utbud och såg en efterfrågan på en fokuserad global aktiefond med historiskt goda resultat och en beprövad process, säger Morten Demant, chef för Equities inom External Products, som var med och valde ut Loomis Sayles.  

- Vi fastnade för Loomis Sayles strategi av flera orsaker, först och främst hade de en mycket tilltalande process och organisation, och vi gillade deras sätt att integrera risk i processen. Därför är vi självklart också glada över att de har visat sig vara ett bra val, och att fonden har gått så bra, fortsätter Morten.

 

* Fram till 7 november i år

** Källa: Morningstar, 7 november 2019
 

Läs mer om Nordea Global Opportunity Fund


Viktigt att veta när du sparar i fonder
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea 1-Global Opportunity Fund BP SEK förvaltas av Nordea Investment Funds S.A

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?