tjej på byggställning

Glöm inte obligationerna

Att sprida sina investeringar mellan olika tillgångsslag innebär att sparandet blir mindre känsligt mot att ha rätt i spådomar om framtiden. Det kostar mindre att ha lite rätt hela tiden än att ha väldigt fel ibland. Läs mer om fördelarna med obligationer i sparandet.

Att sprida sina investeringar på olika tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och korta räntor är ett vedertaget sätt för investerare att skapa en välbalanserad portfölj som kan tåla både upp- och nedgångar på marknaden. Eftersom dessa olika tillgångar utvecklas olika i olika marknadsklimat är det smart att sprida sina tillgångar för att skapa stötskydd när olika marknader utvecklas åt olika håll.

 

Vad är en obligation?

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som ger investeraren en avkastning i form av ränta. Vid köp av en obligation lånar du ut pengar till utgivaren av obligationen, och blir därmed ägare av skuldebrevet.

Utgivaren av en obligation kallas emittent, och kan vara svenska staten, hypoteksinstitut, banker, kommuner och företag. Den tidsperiod som pengarna lånas ut, det vill säga den tid som en obligation löper, kallas löptid och kan variera mellan 2 – 30 år.

Det finns obligationer med olika riskprofil, lägst risk och även avkastning har statsobligationer utgivna av svenska staten och högst risk har företagsobligationer.
 

Utställare av obligationer kan vara allt från stater, kommuner till företag med olika hög risk. Den risk som du som investerare tar när du investerar i en obligation är risken att emittenten (utställaren av obligationen) inte kan betala tillbaka sitt lån och uppfylla sina åtaganden.

Nordea erbjuder ett brett utbud av obligationsfonder allt från obligationer utställda av svenska stater, stater på tillväxtmarknader till fonder som investerar i olika typer av företagsobligationer. Det som skiljer dessa fonder åt är framför allt risken och därmed förväntningarna om framtida avkastning.

Den låga räntenivå som vi ser i framförallt Sverige och Europa skapar dock utmanande förutsättningar för obligationerna.

Nordea Obligationsfond har nyligen fått fem stjärnor från det oberoende analysföretaget Morningstar. Nyckeln till fondens framgångar är framförallt investeringar i bostadsobligationer och bankobligationer.

Niclas Svennberg som förvaltar Nordea Obligationsfond medger att det är tufft att navigera fram i en så pass utmanande lågräntemiljö;

- Vi har en utmanande marknad men vi har lyckats väl med vårt val av placeringar i fonden. Vår allokering i bostads- och företagsobligationer har varit lyckosam och vi gläds självklart med våra fondandelsägare till fondens framgångar, säger Niclas.

Om du vill lära dig mer om räntor och varför det kan vara bra med obligationer i en sparportfölj, läs gärna ränteskolan på Nordeas Investeringsblogg.

 

 

Nordea Obligationsfond förvaltas av Nordea Funds Ab

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?