Northvolt
Av:
Jennie Pettersson

Gröna batterier – en del av Nordeas traditionellt förvaltade pensionsportföljer

Nordea Liv & Pension har genom en co-investment direktinvesterat i det svenska batteribolaget Northvolt vars mål är att producera världens grönaste litiumjonbatterier - med minimalt koldioxidavtryck.

Aktivt ägarskap
Hållbarhet
Johan Nyström
Johan Nystedt
VD för Nordea Liv & Pension Sverige

Transporter står för en stor andel av utsläppen världen över idag och det norrländska batteribolaget Northvolt kan bli en viktig aktör i transformationen till en elektrifierad transportsektor. Både på våra vägar men också inom sjöfarten. 

– Att förvalta pensionspengar är ett långsiktigt arbete, och då är hållbarhetsaspekten väldigt viktig. Det samlade pensionskapitalet ger kraft och spelar en mycket stor roll i den klimatomställning som måste göras och alla pensionsförvaltare, inte bara Nordea, har ett uppdrag att driva investeringsinriktningen mot hållbara lösningar för framtiden, säger Johan Nystedt, VD för Nordea Liv & Pension Sverige. 

Johan fortsätter;

– Genom investeringen i Northvolt är vi och våra kunder med och möjliggör innovationer inom elektrifiering och bidrar till en mer hållbar transportsektor. Den påverkar omställningen ifrån fossilt till förnybart och bidrar även utvecklingen av grönare batterier där ambitionen är att råmaterialet ska utvinnas på ett mer hållbart sätt och mer lokalt i Europa.

– Utifrån behovet av att ändra vårt sätt att nyttja jordens resurser är det viktigt att sponsra nya tankar och idéer. Det här är en impact-investering vi gör i våra förvaltade pensionsportföljer där vi ser en potential för god avkastning samtidigt som den följer vår strategi att nå målet netto-noll utsläpp i våra förvaltade portföljer, säger Johan Nystedt. 

Mindre än en procent av det kapital som investeras globalt idag investeras i så kallade impact-bolag, det vill säga bolag vars affärsidé handlar lika mycket om att generera finansiell avkastning som att skapa positiv effekt på människor och miljö.

Nordeas investering gjordes tillsammans med Norrsken VC fund I i samband med den riktade emissionen Northvolt genomförde i slutet av september, där flera internationella institutionella investerade medverkade.

Alla Nordeas kunder som pensionssparar i någon av Nordeas traditionellt förvaltade lösningar kommer att ha innehav i Northvolt.

Emissionen gör det möjligt för Northvolt att göra ytterligare investeringar inom tre nyckelområden:

• Öka produktionskapaciteten för battericeller för att nå tillverkningsmålet om 150 GWh i Europa till år 2030. 

• Utvidga Northvolt Labs Campus, där företagets FoU-aktiviteter äger rum. Northvolt Labs förväntas fördubblas i storlek under de kommande åren. 

• Etablera en återvinningsanläggning för litiumjonbatterier i gigaskala bredvid Northvolts fabrik i Skellefteå. Återvinningsanläggningen ska bli den största i världen med en initial kapacitet på 4 GWh. Det kommer att vara den enda storskaliga anläggningen i Europa som kan återvinna litium. Därutöver kommer man också att återvinna kobolt, nickel, mangan och andra metaller.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?