Bæredygtig fremtid
Av:
Charlotte Holst, journalist

Nya boken Guld och gröna skogar - Stor potential i hållbara placeringar

Placera dina pengar i hållbara företag. Då förbättrar du inte bara förutsättningarna för kommande generationer att leva på den här planeten, det kan också bli en bra affär. Det är huvudbudskapet i den nya boken "Guld och gröna skogar" skriven av Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea, och senioranalytikern Karim Sayyad. Men det är bråttom.    

Ansvarsfulla investeringar
Klimat och Miljö
Karim Sayyad
Karim Sayyad
Senioranalytiker, Nordea

Vår möjlighet att avvärja klimatkatastrofer är i allra högsta grad beroende av placerare och kapitalförvaltare. Av det totala kapital som förvaltas i fonder i världen idag – 84,9 tusen miljarder dollar – är endast 14 procent placerat i hållbara fonder.
 
Det här är en av många konkreta siffror som Nordeas chef för hållbara finanser, Sasja Beslik, och senioranalytikern Karim Sayyad presenterar i sin nya bok: Guld och gröna skogar – investera klimatsmart och bli rik. Det finns alltså ett gapande stort utrymme för förbättring.

Bokens viktigaste budskap är att det inte bara är etiskt och moraliskt riktigt att placera hållbart. Det är faktiskt också en bra affär. Och vi har ingen tid att förlora, menar författarna.

– Behovet av att hejda klimatförändringen blir allt mer akut för varje dag som går. Vi är långt ifrån att kunna bromsa den globala uppvärmningen och effekten av att spararna styr sitt kapital åt rätt håll ska inte underskattas. Vi hoppas kunna nå ut till en bredare publik för att öka kunskapen om finanser och hållbarhet, säger Karim Sayyad.

Dystra framtidsutsikter

Författarna lägger stor vikt vid att beskriva allvaret i situationen för läsarna. Det går inte att ignorera forskningsresultaten och de borde – som klimataktivisten Greta Thunberg hoppas på – få oss att känna panik. Citat från boken: ”Faktum är att vi än idag inte går i rätt riktning för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader. Det råder vetenskapligt konsensus om att global uppvärmning som överstiger 2 grader är farlig.”

I ett scenario med 3 eller 4 graders uppvärmning så får vi sannolikt se konsekvenser som massutrotning av djurarter, global livsmedelsbrist och torka med spridning av sjukdomar som följd. Författarna hänvisar även till Världsbanken som har gått så långt som att säga att ”mänsklig anpassning till ett 4-graders scenario kanske inte ens är möjlig”.

Även om de globala koldioxidutsläppen skulle stanna på 2016 års nivå (ca 40 miljarder ton koldioxid per år) så kommer jordens återstående koldioxidbudget att vara förbrukad omkring år 2037. Efter det kommer vi inte längre att kunna begränsa uppvärmningen till två grader.

"Många tror fortfarande att hållbara placeringar innebär lägre avkastning. Men det är en myt. Faktum är det motsatta ofta gäller idag"
Karim Sayyad, senioranalytiker i Nordea

En god affär

De flesta håller säkert med om att ur ett moraliskt perspektiv är det rätt och riktigt att placera hållbart. Men att det dessutom är en bra affär och ger god avkastning är fortfarande förknippat med skepsis och osäkerhet. Författarna vill gärna skingra denna skepsis och därför innehåller boken en hel del konkreta exempel.

– Många tror fortfarande att hållbara placeringar innebär lägre avkastning. Men det är en myt. Faktum är det motsatta ofta gäller idag, säger Karim Sayyad. Han pekar på att två tusen empiriska studier fastslagit att det finns en enorm potential i hållbara placeringar.

– Hållbara företag med verksamhet i branscher som infrastruktur, energi, livsmedel och vattenförsörjning kan till exempel vara intressanta för placerarna, säger han.
 
Boken ger också tips på hur man som placerare själv kan välja den gröna vägen. En bra början är att utgå ifrån ESG-analysen. Den är en screening av hur företagen sköter sig när det gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (Environment, Social and Governance). Här kan nedanstående frågor vara till hjälp.

Frågor innan du placerar

  • Kommer en ökad förbrukning av företagets produkter att ha en positiv eller negativ effekt på samhälle eller klimat?
  • Ingår företagets produkter i ett kretslopp (kan de återanvändas)?
  • Finns det andra produkter eller företag som skulle påverka klimatet mindre (dvs. vilket företag i den aktuella sektorn är det mest hållbara)?
  • Hur påverkar olika hållbarhetsfaktorer företagets verksamhet ekonomiskt?

Källa: Guld och gröna skogar - investera klimatsmart och bli rik

Stranded assets

Som placerare handlar det alltid om att hitta morgondagens vinnare och – naturligtvis – hålla sig långt borta från förlorarna. Och vilka är då de? Exempelvis kommer en mycket stor andel av aktierna i fossila företag att bli värdelösa om omställningen till en hållbar värld realiseras och vi lyckas nå 2 graders-målet. På engelska kallas fenomenet när aktier blir värdelösa för stranded assets (strandade tillgångar) och det har naturligtvis en stor inverkan på aktiekurserna och aktieägarnas avkastning.

– Att placera i fonder med stora innehav i fossila bränslen bör vara något som får placerarnas varningsklockor att börja ringa. Det kan dock finnas möjligheter att placera i fossila företag som har påbörjat sin omställning till en mer hållbar verksamhet. Det finns några, men de är relativt få. Energisektorn står inför väldigt stora utmaningar, påpekar Karim Sayyad.

På 1980-talet var sju av de tio företag vars aktier gav bäst avkastning fossila. Idag finns bara ett av dessa företag kvar på tio i topp-listan.

Svarta aktier blir värdelösa

  • Om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till två grader så måste aktierna i fossila bränslen i de 100 största olje- och gasföretagen begränsas till maximalt 20 procent.
  • Det kan leda till så kallade stranded assets, alltså aktier som blir värdelösa.
  • Världens 24 största olje- och gasföretag satsade cirka en procent av sin budget på grön energi under 2018.

Källa: Carbon Tracker Initiative (2014) och Guld och gröna skogar - investera klimatsmart och bli rik

Fokus på flygresor och minskad köttkonsumtion

I nuläget finns det enorma möjligheter inom den finansiella sektorn att påverka placerarna, så att de väljer hållbart. Som nämnts tidigare är endast 14 procent av världens samlade kapital placerat i hållbara fonder.
 
– Det innebär ju att enorma summor är placerade i olika företag, utan hänsyn till om de här företagens verksamhet bidrar till en hållbar framtid. Finanssektorn kan vara nyckeln till att skapa de nödvändiga ekonomiska incitamenten som krävs för en förändring. Potentialen är undervärderad och de finansiella aktörerna bör verkligen fundera över hur de skulle kunna bidra positivt till det samhälle som de är en del av, säger Karim Sayyad.

Idag diskuterar både medborgare och media framför allt färre flygresor, minskad köttkonsumtion och återanvändning av kläder. Hållbara investeringar är däremot ganska frånvarande i den offentliga debatten, trots att det är ett område där den enskilde verkligen kan göra stor skillnad.

– Koldioxidavtrycket är fortfarande en relativt ny fråga, och det är svårt att förstå och förhålla sig till hållbara investeringar, jämfört med att se över sin egen konsumtion. Med den här boken hoppas vi kunna göra ämnet mindre abstrakt, säger Karim Sayyad.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?