apples
Av:
Camilla Jenkey

Nya blandfonder med hållbarhetsfokus

Nu lanserar Nordea Fonder tre nya fonder som blandar aktier och räntebärande placeringar med hållbarhetsinriktning. Fonderna har tre olika riskprofiler: låg, medel och hög risk. 

Nordea Hållbarhetsfonder är först i sitt slag i Nordea där hållbarhetsfokus kombineras med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.  

– Vi ser ett ökande intresse för fonder med hållbarhetsinriktning bland våra kunder. Och samtidigt vill många kunder helst spara i fonder som innehåller både räntepapper och aktier. Vi har inte haft några sådana fonder med hållbarhetsprofil tidigare, men med dessa fonder blir det ändring på det, säger Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder i Sverige.

De tre nya fonderna har olika riskprofiler och har som mål att, förutom att ge god riskjusterad avkastning över tid, hjälpa kunderna att bibehålla en viss risknivå genom att hålla balansen mellan aktier och räntebärande värdepapper.

– Det är vårt framgångsrika Multi Asset-team som ansvarar för förvaltningen och beroende på deras marknadssyn kan de även justera fondinnehaven för att dra nytta av de förändringar som sker på marknaden, fortsätter Maria Rengefors. Som sparare väljer du alltså bara vilken risknivå som passar dig, resten sköter förvaltarna.

Maria Rengefors
Maria Rengefors
Svensk fondchef

Hållbarhetsfrågan påverkar många idag

Hållbarhet är ett ämne som engagerar människor på många sätt idag och det finns en stigande efterfrågan också på hållbara sparlösningar.

– Att spara i fonder kan vara ett bra sätt att göra skillnad. I fonder som investerar i företag som tar framtidsutmaningarna vi står inför på allvar får du som sparare möjlighet till den goda avkastning som vi tror kommer i den typen av bolag, samtidigt som du har en bra magkänsla, säger Maria Rengefors. 

Förutom att man bidrar till ett hållbart samhälle finns det flera studier som visar att sparande som integrerar ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) ger antingen samma eller bättre avkastning än icke-hållbart sparande. Ett exempel nedan. 

graph
De senaste 10 åren har det globala ESG-indexet, som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorerna miljö, socialt ansvar och affärsetik, haft en bättre utveckling än det traditionella globalindexet.

Vad placerar de nya fonderna i? 

Innehaven utgörs främst av andelar i andra fonder inom Nordeas Hållbara val, men även av direkta innehav i aktier.

– Nordea har många fonder med hållbarhetsprofil som placerar i olika tillgångsslag som aktier, företagsobligationer och andra räntepapper. Det gör det möjligt för oss att sätta ihop hållbara blandfonder med våra egna fonder som utgångspunkt, säger Maria Rengefors.

Alla fonder som Nordea förvaltar tar en viss hänsyn till hållbarhetsfaktorer, men många fonder går ett steg längre. Fonder som erbjuds inom Nordeas Hållbara val handlar mycket om fonder som tar hänsyn till ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) när de väljer ut sina innehav. De kan även utesluta vissa företag, men först och främst jobbar förvaltarna med inkludering vilket innebär att de tar in i företag och emittenter med hög ESG-rating. Den analys som ligger till grund för ratingen görs bland annat av Nordeas eget team för ansvarsfulla investeringar.

Teamet är ett av de största i sitt slag i Norden och har tilldelats flera utmärkelser. Nu senast var Nordea ett av två nordiska fondbolag som kvalade in bland de tio främsta av fondbolag som ”verkligen är engagerade” i ESG-frågor i Europa av totalt 220 fondbolag. 

bollbild

Nordeas hållbarhetsfonder

De tre fonderna har olika riskprofiler. Fonden med lägst risk heter Hållbarhetsfond Försiktig och den har störst andel räntefonder. Nästa nivå är Hållbarhetsfond Balanserad som har en lika stor andel ränte- och aktiefonder, medan Hållbarhetsfond Tillväxt har störst andel aktier. 

Läs mer om fonderna eller handla i vår Fondinformationstjänst

Fondernas sammansättning justeras fortlöpande för att behålla rätt fördelning mellan aktier och räntepapper. Fördelningen kan avvika från den ursprungliga sammansättningen, inom vissa ramar, om förvaltaren bedömer att något av tillgångsslagen kan ge en mer attraktiv avkastning sett till risken.
 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, Hel- och halvårsrapporter, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.
 

Nordeas hållbarhetsfonder förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?