Katarina-Etiopien

Hållbarhet i fondförvaltningen - nu kan du läsa om hur det går till

Nordeas fonder äger aktier i tusentals företag över hela världen. Eftersom hållbarhet, eller ESG som står för miljö, socialt ansvar och affärsetik, är en viktig del i Nordeas fondförvaltning, har vi ett särskilt team som för aktiva dialoger med de företag som fonderna investerar i. Dialogerna görs för att få kunskap om hur företagen arbetar och för att påverka dem att arbeta mer med ESG. 

Aktiv förvaltning
Fältbesök
ESG

Nordea arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i fondförvaltningen framför allt då vi är av övertygelsen att just hållbarhetsfrågor är viktiga för företag att ta hänsyn till om de vill skapa lönsamhet i framtiden. Dessutom kan vi som stora kapitalägare driva en dialog med de bolag vi investerat i och lyfta frågor som vi tycker är viktiga.

Katarina Hammar, Nordeas ESG team
Katarina Hammar
Chef, Nordeas ESG-team

Företag som bryter mot internationella normer

Utöver de dialoger som bedrivs för Starsfonderas räkning går teamet också in i dialog med bolag som bryter mot internationella normer. Här samarbetar Nordea med ett företag som heter ISS Ethix som hjälper oss att identifiera dessa bolag. Det görs genom en screening och de bolag som fastnar i screeningen inleder Nordea dialog med, antingen tillsammans med andra investerare eller ensamma.

- I dessa dialoger försöker vi först ta reda på hur företaget ser på vad som hänt. Sen tar vi reda på hur och när företaget tänker göra något åt situationen. Konkreta brister kan oftast åtgärdas direkt, men det kan ta månader eller till och med år att komma till rätta med mer komplicerade frågor. Så länge som företaget uppenbarligen vill och kan åtgärda bristen kan vi behålla företaget i våra fonder om det i övrigt är en klok investering. Vi ger inte upp så lätt för vi menar att inget blir bättre av att sälja, eftersom vi då bara flyttar problemet till nästa aktieägare. Om vi inte ser några förbättringar kan vi föreslå att företaget ska uteslutas ur Nordeas samtliga fonder. Det innebär i så fall att ingen förvaltare av Nordeas fonder kan köpa företagets aktier, avslutar Katarina Hammar.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

 

Nordeas Starsfonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?