Katarina-Etiopien
Senior Fund Communication Manager
Outi Rönnqvist

Hållbarhet i fondförvaltningen - nu kan du läsa om hur det går till

Nordeas fonder äger aktier i tusentals företag över hela världen. Eftersom hållbarhet, eller ESG som står för miljö, socialt ansvar och affärsetik, är en viktig del i Nordeas fondförvaltning, har vi ett särskilt team som för aktiva dialoger med de företag som fonderna investerar i. Dialogerna görs för att få kunskap om hur företagen arbetar och för att påverka dem att arbeta mer med ESG. Nu kan du läsa om detta arbete i våra nylanserade engagemangsrapporter.

Aktiv förvaltning
Fältbesök
ESG

Nordea arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i fondförvaltningen framför allt då vi är av övertygelsen att just hållbarhetsfrågor är viktiga för företag att ta hänsyn till om de vill skapa lönsamhet i framtiden. Dessutom kan vi som stora kapitalägare driva en dialog med de bolag vi investerat i och lyfta frågor som vi tycker är viktiga.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?