Hållbarhetsmål 2: Stoppa svält
Av:
Charlotte Holst, journalist (foto/video: Thomas Jensen)

Kan världens mest hållbara företag förebygga svält med hjälp av goda bakterier?

Goda bakterier kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen för jordens nio miljarder människor. Bioteknikföretaget Chr. Hansen utvecklar naturliga växtskyddsmedel som ökar växternas motståndskraft för ett hållbart och effektivt jordbruk.  

Hållbara fonder
Global

sdg

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

FN:s globala mål nr 2: Ingen hunger

Vi ska avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

sdg

I januari utsågs det danska företaget Chr. Hansen till världens mest hållbara företag, och dess medarbetare översvämmades av lyckönskningar från bland andra Nasdaq-börsen på Times Square. Med sina naturliga produkter inom bland annat växtskydd och hållbara livsmedel stödjer Chr. Hansen flera av FN:s globala mål.

Det världsomspännande företaget med säte i Hørsholm arbetar systematiskt för att främja målen i hela sin verksamhet. För några år sedan begärde ett antal investerare att få se konkreta siffror på hur mycket företagets produkter egentligen bidrar till att uppnå de 17 globala målen, och vad det innebär för lönsamheten. Företagets hållbarhetschef, Annemarie Meisling berättar:

- Några av våra mer framsynta investerare utmanade oss. De kände till våra naturliga produkter med sina positiva och hållbara effekter och ville gärna att vi skulle ta fram siffror på hur stor del av vår omsättning som bidrar till de globala målen. I det skedet hade vi en ungefärlig bild, men ingenting var i praktiken dokumenterat, säger hon.

Idag har Chr. Hansen analyserat hela sin produktportfölj – med 3 000 produkter – i förhållande till de globala målen. Men låt oss återkomma till det.

 

Nasdaq
Det danska bioteknikföretaget Chr. Hansen blev i början av året utsett till världens mest hållbara företag.
Lorenzo Fimognari
Lorenzo Fimognari arbetar i Chr. Hansens drivhus i Taastrup, på avdelningen för växtskydd, som är en relativt ny avdelning. För ett par år sedan arbetade bara några få personer här. Idag har Lorenzo fått många nya kollegor.

Lorenzo och de goda bakterierna

Först ska vi hälsa på hos Lorenzo Fimognari. Han är en av de forskare som utgör ryggraden hos Chr. Hansen. Utan forskare, ingen innovationskraft. För bara två och ett halvt år sedan började han som en av de första på företagets avdelning för växtskydd, Plant Health. Det arbete som görs här bidrar till FN:s globala mål nr 2: Ingen hunger. Idag är det många fler som arbetar på avdelningen.

- Det känns ibland som att vi fördubblar antalet medarbetare varje månad. De produkter vi säljer har gjort succé och därför har vi anställt väldigt många. Och vi fortsätter att växa i snabb takt. Det är fantastiskt att se hur det utvecklas, säger han.

Lorenzo Fimognari arbetar främst i Chr. Hansens drivhus i Taastrup, där man fokuserar på att utveckla och förstå hur bakterier kan skydda och stärka växter när de utsätts för stressfaktorer. Lorenzo förklarar: - Det kan vara torka, eller skadedjur som äter upp och förstör rötterna. Vi testar vilka bakterier som fungerar ihop med vilka växter, för att uppnå optimal motståndskraft. På så sätt kan vi målstyra precis rätt bakterier till vart och ett av jordbrukarnas olika behov, säger han.

Flera munnar att mätta

Genom att dra nytta av bakteriernas goda egenskaper kan man minska, eller helt undvika, gifter som bekämpningsmedel, vilka ofta skapar resistens hos skadedjuren. På så sätt kan man optimera skördeuttagen, vilket är helt avgörande för framtidens livsmedelsförsörjning. Jordbrukets produktivitet och produktion måste öka markant. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) måste vi effektivisera jordbruket med 70 procent för att kunna föda den växande befolkningen, som år 2050 kan vara uppe i svindlande nio miljarder människor. FAO uppskattar att vi måste öka skördeuttaget med 50 procent för varje hektar jordbruksmark.

Det målet arbetar Lorenzo Fimognari och hans kollegor för att uppnå varje dag, när de utvecklar nya naturliga växtskyddsprodukter. Lorenzo förklarar:

- En av våra produkter kan exempelvis etablera sig i rötterna och skapa en skyddande biofilm av goda bakterier, vilket stör nematoderna, de mikroskopiska maskar som normalt äter av rötterna. Biofilmen bildar en slags sköld, som tryggar bättre skördar genom att förhindra angrepp mot plantorna.

Glad brasilianare

Chr. Hansens största marknad för växtskyddsmedel är Brasilien. Här håller sockerrörsodlarna på allvar på att upptäcka fördelarna med de naturliga produkterna och de fasar därför ut vissa typer av bekämpningsmedel. Chr. Hansens goda bakterier används bland annat i landets sockerrörsodlingar, men testas nu även på andra grödor. Lorenzo Fimognari har precis varit i Brasilien.

- Där träffade jag bland annat en sockerrörsodlare som använder en av våra produkter. Han var mycket nöjd med effekten, eftersom hans marker varit svårt angripna av nematoder. Våra produkter hjälper till att bekämpa dem och ger honom bättre skördar. Att få tillfälle att prata med slutanvändaren – som är nöjd och glad – blir ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger han.

 FN:s globala mål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.
 

 Läs mer om de 17 globala målen här

Annemarie Meisling
Annemarie Meisling är hållbarhetschef på Chr. Hansen.

Från ord till handling

Idag kan Chr. Hansen dokumentera den effekt som dessa hållbarhetsfokus har på lönsamheten och förmedla detta till investerare och andra intressenter. Man tog nämligen investerarnas önskemål om tydlighet på allvar och gjorde en analys av hela sin produktportfölj ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Vi ville ta arbetet med de globala målen ett steg längre, och gå från ord till handling. Vi tittade på i vilken utsträckning våra olika produkter bidrog till de 17 globala målen, och våra investerare och andra externa partner gick i god för metoden. Det var en del av vår satsning för att få alla med på tåget, berättar Annemarie Meisling.

De globala målen har brutits ned i ett antal delmål, som är mer konkreta.

- De 17 globala målen är ju ganska generellt formulerade, mer som rubriker. Det går inte att handla utifrån dem. Däremot kan man utgå ifrån delmålen, vilket är bra. Och då är det viktigt att ha ett tydligt fokus. Vi fick ofta frågan varför vi endast har valt ut tre av målen. Men vi anser att man ska inrikta sig på de områden där man kan göra störst skillnad. Då blir det inte lika ”fluffigt”. Det är viktigt att göra det så mätbart och konkret som möjligt, och därför har vi valt de mål där det är tydligt att vi kan bidra med lösningar. Globalt mål nr 2: ”Ingen hunger” är helt klart en av de parametrar som känns relevanta för oss, säger Annemarie Meisling.

 

Lorenzo
De globala målen kan kanske verka lite ”fluffiga” i och med att de är så generellt formulerade. Men Lorenzo Fimognari arbetar med just den slags substans som kan bidra till att nå målen. Det är väldigt motiverande, säger han.

Chr. Hansens produkter stöttar också ytterligare två av FN:s globala mål : Globalt mål nr 3 om hälsa och välbefinnande och Globalt mål nr 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Annemarie Meisling säger att det systematiska och faktabaserade arbetssättet har betytt mycket.

- Vi är ett forskningssbaserat företag, så vårt arbete måste vara baserat på fakta. Vi har hela tiden haft ett tätt samarbete med vår ekonomifunktion, och för det senaste räkenskapsåret fick vi svart på vitt att 82 procent av vår omsättning bidrar till de globala målen, säger hon.

Många möjligheter

För Lorenzo Fimognari är det framför allt det dagliga forskningsarbetet och de goda bakteriernas effekt på växterna som ger honom en kick. Nyligen konstaterade Lorenzo och hans team att bakterierna under vissa förutsättningar har en positiv effekt på andra delar av växten än själva rotsystemet.

- Vi upptäckte att en av våra produkter kan ha en väsentlig effekt på växternas grundläggande processer, inte bara i rötterna, utan även i bladen och andra delar av växten. Denna upptäckt tyder på att något mycket kraftfullt sker i kommunikationen mellan bakterierna i rötterna och resten av växten. Detta innebär stora möjligheter att utveckla nya produkter och kan vara av betydelse för en mängd olika växtprocesser, säger han.

Arbetet i drivhusen och besöken ute på fältet bidrar till en mer hållbar värld. Det här är en mycket utmanande resa, och för mig är den mycket motiverande, säger Lorenzo Fimognari.
- Det är ungefär som att vara elbilsproducent i en bensindriven värld. Du har stora utmaningar framför dig, men du vet att du är på väg åt rätt håll, och att framtiden bjuder på enorma möjligheter.

Det behövs mer mat
• 148 människor är det genomsnittliga antalet som jordens befolkning ökar med – per minut.
• År 2050 kommer det att finnas över nio miljarder människor på vår planet, och det kommer att behövas 70 procent mer mat än idag. För att klara det måste vi öka skördeuttaget på varje hektar jordbruksmark med 50 procent.
Källa: FAO och Världsnaturfonden WWF

Nordea arbetar med FN:s globala mål

I Nordea arbetar vi aktivt med de globala målen. Det gör vi genom att placera i hållbara företag som tar hänsyn till miljön, och har ett samhällsengagemang och god affärsetik – företag som bidrar till att förebygga, motverka och göra anpassningar för de utmaningar som hela vår värld nu står inför.

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?