Hongkong
Av:
Lasse Karner

Hongkongs särställning – snart ett minne blott?

Protesterna på Hongkongs gator har aktualiserat frågan om stadens särställning i Asien och om den håller på att gå förlorad. Det finns numera fler städer som både är finanscentrum och en port till Kina, men Hongkong är fortfarande Kinas modernaste storstad och den har mycket att erbjuda investerare och utländska företag.

I fyra månader har omfattande protester och våldsamma sammandrabbningar mellan polis och svartklädda demonstranter skapat uppmärksamhet kring Asiens kanske viktigaste finanscentrum. Hongkongs rykte som en trygg och välfungerande stad har smulats sönder. Tårgas och upplopp har blivit det nya normala och det finns ingen ände i sikte. Utländska företag och investerare har börjat undra hur lämplig staden egentligen är för framtida affärer.

Bakom de dramatiska händelserna i Hongkong ligger en pyrande ilska bland många av stadens 7,5 miljoner invånare. Många fruktar att Kina sakta men säkert håller på att avskaffa stadens särställning i folkrepubliken. Det som fick folkets frustration att bubbla upp till ytan var ett lagförslag från lokalstyret som skulle tillåta utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Den 9 juni gick en miljon människor ut på gatorna och protesterade. Veckan därpå demonstrerade två miljoner. Lagförslaget drogs tillbaka men demonstranterna har utökat sina krav till att omfatta fria val av sina politiska ledare. Opinionsundersökningar visar att regeringschefen Carrie Lam är den mest impopulära ledaren i Hongkong sedan 1997 då Storbritannien återlämnade Hongkong till Kina och mätningarna började.

Hongkong
I Hongkong har demonstranter länge fyllt gatorna för att protestera mot Kinas ökande inflytande över staden.

Den politiska krisen har återigen satt igång debatten om Hongkongs roll i Asien och dess unika, men också svåra, ställning gentemot övriga Kina. I årtionden har både Hongkong, Fastlandskina och en massa utländska företag dragit nytta av principen ”ett land, två system” enligt vilken Hongkong garanterats självstyre och många rättigheter som inte finns på andra platser i landet. När Kina efter Mao Zedongs död började öppna sig mot resten av världen blev Hongkong den viktigaste inkörsporten. Det ändrades inte efter övertagandet – tvärtom. Mycket av Kinas ekonomiska expansion har finansierats av investeringar via Hongkong och kinesiska företag har skaffat kapital på stadens börs. Hongkong blev Asiens viktigaste finanscentrum eftersom det var här som pengarna strömmade in och ut från den kinesiska marknaden. Och det är staden fortfarande. Men frågan är om den tiden snart är förbi.

Det menar i alla fall Friedrich Wu, ekonomiprofessor och expert på internationaliseringen av Kinas ekonomi vid Nanyang Technological University i Singapore.

– Hongkong är slut. De är på väg att bli ännu en mindre viktig kinesisk stad, och gatukravallerna har skyndat på den processen, säger han.

Han menar att Hongkongs ekonomi hålls uppe av tre pelare som alla har börjat vackla.

Enligt Friedrich Wu kommer Hongkong att få svårare att locka multinationella företag eftersom Peking och Shanghai blivit modernare och bättre på att erbjuda ekonomiska incitament och skattefördelar samtidigt som protesterna minskar Hongkongs dragningskraft. För det andra har Kina liberaliserat sina regler för containerfrakt in och ut ur landet, vilket har försvagat Hongkongs status som Asiens centralhamn. Hamnarna i Guangzhou, Shenzhen och Shanghai har byggts ut och är nu större än Hongkongs. Och så är det rollen som finanscentrum.

Fakta: Hongkong

  • Efter opiumkrigen på 1800-talet inlemmades Hongkong i det brittiska imperiet och förblev brittiskt till 1997, då området återigen hamnade under kinesisk kontroll. Sedan dess har Hongkong haft status som särskild administrativ region i folkrepubliken Kina.
  • Regionen styrs enligt principen ”ett land, två system” och Hongkongs miniförfattning som gäller fram till 2047. Enligt författningen ska kommunistpartiet och centralregeringen i Peking endast sköta utrikes- och säkerhetspolitiken och Hongkong ska behålla sin självständiga domstol, en fri press och rätt att själv utse sina politiska ledare. I verkligheten är det dock endast lokalvalen som är fria.
  • Staden styrs av en så kallad chefsminister som väljs av en nomineringskommitté som består av 1 200 medlemmar. Det är det otänkbart att kommittén väljer en person som inte är på god fot med centralregeringen i Peking.
  • Cirka hälften av ledamöterna i parlamentet väljs direkt medan de övriga utnämns av branschföreningar och intressegrupper i valkretsen. I praktiken betyder detta att en majoritet av parlamentarikerna är vänligt inställda till Kinas kommunistparti.

– Hongkong har varit ett finanscentrum där kinesiska företag skaffat kapital i hårdvaluta. Men den rollen minskar nu. Om inte Hongkongs styre snart kan återupprätta lag och ordning, vilket jag betvivlar, kommer det inte finnas många internationella institutionella investerare som vill köpa aktier i kinesiska bolag som emitterats av börsen i Hongkong. Det kallas politisk risk! Enligt GFCI (Global Financial Centres Index) har Shanghai knappat in på Hongkong de senaste fem åren. I den senaste rapporten från september 2019 gick Shanghai om Tokyo och ligger nu på platsen under Hongkong, säger Friedrich Wu.

Men alla håller inte med om den bilden. Det är helt fel att beskriva Hongkong som slut, säger Richard Harris. Han är chef för Port Shelter Investment och en erfaren kommentator och placeringsspecialist med bas i Hongkong. Han medger att vissa delar av Hongkongs ekonomi pressats av de månadslånga protesterna men han säger att gatustriderna sker på ett mycket begränsat område och att de inte påverkar den breda befolkningen. Så även om turismen drabbats och välbeställda invånare flyttar en del av sitt kapital så är Hongkongs status inte hotad.

– Hongkong är extremt värdefull för Kina. Hongkong har fri rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital, och så har staden ett separat rättssystem och yttrandefrihet. Kina behöver en plats inom landets gränser som tillåter fri rörlighet för kapital enligt globalt mönster, som Kina kan använda sig av, säger Richard Harris.

Han pekar på att Hongkong de senaste nio åren har stått för 73 procent av de utländska börsnoteringar som genomförts av kinesiska företag och att 65 procent av de utländska investeringarna i Kina kommer via Hongkong. Richard Harris bedömer att protesterna förblir en lokal angelägenhet i Hongkong.

– Kina har bara ett krav och det är att protesterna inte får sprida sig till övriga landet. Och att det skulle ske är mycket, mycket osannolikt. Hongkong-borna är inte populära i Kina. De ses som bortskämda. Det blir ingen revolution i Fastlandskina och därför kommer vi inte att få se den kinesiska armén på Hongkongs gator, säger han.

"Hongkong är oerhört värdefullt för Kina. Hongkong har fri rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital, och så har det ett oberoende rättssystem och yttrandefrihet"
Richard Harris, direktör för Port Shelter Investment Management

Debatten om Hongkongs ställning och möjligheter i en region i stor förändring har pågått länge. Stadens containerhamn blev för länge sedan passerad av Shanghai, som i många år varit fastlandets mest internationella och moderna stad. Och Shenzhen i grannprovinsen har utvecklats från ett fiskeläge till ett teknikcentrum med stora ambitioner. I augusti presenterade den kinesiska centralregeringen en ny plan som ska stärka Shenzhen ytterligare. Men på några områden ligger de kinesiska storstäderna fortfarande långt efter Hongkong.

Varje år rangordnar den amerikanska tankesmedjan Heritage Foundation världens friaste ekonomier. Hongkong har prenumererat på förstaplatsen de senaste 25 åren. Kina däremot ligger nu på plats 100, en placering bättre än Papau Nya Guinea och efter Namibia. Nummer två på listan, Singapore, är på många sätt en mer allvarlig konkurrent. Singapore har många likheter med Hongkong. Dessutom ligger Singapore närmare de nya tillväxtmarknaderna i Sydostasien och Indien.

Hongkong
Demonstranterna i Hongkong hoppas på västvärldens uppbackning i deras kamp for rättigheter och större frihet från Kina.

Men trots att den kinesiska kulturen också råder i Singapore är det geografiska läget längre bort från Fastlandskina en svaghet i förhållande till Asiens största marknad. Dessutom är den kinesiska centralregeringen i Peking knappast positivt inställd till att Hongkongs status överlåts till ett annat land i regionen.

Rivaliteten mellan de två städerna lär hårdna, men kanske handlar det inte om antingen eller, eller som konsult- och rådgivningsfirman Dezan Shira & Associates skriver i en ny analys:

"När utländska investerare ska besluta om de vill etablera sig i Hongkong, på det kinesiska fastlandet, i Singapore eller någon annanstans tittar de inte bara på de enskilda ländernas styrkor och svagheter, utan också på hur de passar en bredare strategi för Asien. Hongkong förblir en viktig pusselbit för en lyckad Asienstrategi. Men staden som en gång stod för stabilitet, transparens och pålitlighet kommer sannolikt att bedömas på samma sätt som andra asiatiska tillväxtländer med en oförutsägbar politisk situation."

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?