Varun
Av:
Charlotte Holst

Indiskt bryggeri ger tillbaka vatten till marken

Ett indiskt företag som tillverkar läsk och har sin säljtopp under den värsta torrperioden måste använda vattne med omtanke. Det gör Varun Beverages. Inte minst efter en bra och konstruktiv dialog med Nordeas förvaltarteam.

Aktivt ägarskap
Hållbarhet
Tillväxtmarknader

Företag måste vara väldigt försiktiga med de resurser som deras verksamhet bygger på. Det säger sig självt. Det indiska bryggeriet Varun Beverages är helt beroende av vatten. Företaget säljer vatten på flaska, Pepsi och flera andra sorters läskedrycker, och har sin högsäsong på sommaren när hettan är som värst och torka är ett återkommande problem.

Juliana Hansveden
Juliana Hansveden
Förvaltare för Nordea Emerging Stars

Varun Beverages är verksamma i ett land som i högsta grad märker av klimatförändringen.

– Företagets största marknad är Indien som är ett av de länder i världen som känner av klimatförändringen allra mest. Indien har många mikroklimat: regnskog, öknar, bergskedjor. Det skapar stora utmaningar. Indierna utsätts för torka och översvämningar, ja allt som kan gå galet på grund av klimatförändringarna, säger Arvinder Tiwana, ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Om fonden Nordea Emerging Stars

  • Nordea Emerging Stars investerar i företag i tillväxtländer som har både tillväxtpotential och som aktivt arbetar med frågor inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).
  • Kina, Indien, Ryssland och Brasilien är några exempel på tillväxtländer.
  • Fonden tar in företag som minst har B-betyg, vilket innebär att högsta ledningen fokuserar på ESG-frågor, jobbar med att utveckla företagets ledningsstruktur och har identifierat, och i viss mån hanterat, viktiga frågor. Bolaget publicerar årliga rapporter.

Goda vinstmöjligheter

Men varför ska man investera i ett företag som är så utsatt? Det finns flera skäl till det.

Nordea investerar i det här familjeföretaget bland annat för att det har starka finanser och bra förutsättningar att bli ännu lönsammare i framtiden, säger Juliana Hansveden, förvaltare av Emerging Stars-fonden som har tagit in företaget.

– Vi har haft vårt innehav ett tag nu, och företaget har fått fler och fler beställningar från Pepsi och öppnat flera fabriker i Indien. Vi använder nyckeltalet ROIC (Return on Invested Capital), vilket ger en bild av avkastning på investerat kapital som för Varun Beverages visar att företaget kan växa utan alltför stora utgifter eftersom de redan har gjort de flesta investeringar, och det är väldigt attraktivt, säger Juliana Hansveden.

Varun besøg
En del av fondförvaltarnas och ESG-analytikernas arbete handlar om att besöka företagen som de investerar i. Den här bilden är från besöket hos Varun Beverages.

Hon påpekar också att Varun Beverages är ett effektivt och lönsamt företag jämfört med konkurrenterna och att de har en stor tillväxtpotential.

– Urbaniseringen, elnätets utbyggnad och allt fler kylskåp i Indien innebär att konsumtionen av olika drycker kommer att öka över tid. Samtidigt är Varun Beverages verksamhet rätt säker, eftersom drycker och livsmedel är något som vi konsumerar hela tiden, säger Juliana Hansveden. 

Däremot är vattnet en stor riskfaktor. Omkring 40 procent av företagets årsvinst kommer från försäljningen under de tre sommarmånaderna. Om företaget skulle få leveransproblem under dessa månader så skulle det få stora problem.

Juliana Hansveden og Arvinder Tiwana
Juliana Hansveden och Arvinder Tiwana under ett besök hos Varun Beverages i Indien.

Naturlig vattenrening

År 2017 inledde Nordeas team för ansvarsfulla investeringar en dialog med Varun Beverages och ställde frågor kring företagets vattenhantering och vattenförbrukning.

– Vi är de enda av företagets aktieägare som ställt frågor om detta från första början och bett om att få det undersökt, säger Arvinder Tiwana.

Nordeas team för ansvarsfulla investeringar och Fundamental Equities-teamet samarbetar tätt och de var i Indien tillsammans för att besöka en av fabrikerna. De pratade både med fabriksledningen och medarbetare och sedan med vd:n och styrelseordföranden, som är huvudägare i bolaget.

– Vi hade ett längre besök där vi träffade både fabriksledningen och högsta ledningen. De var mycket öppna och tillmötesgående, de har en bra kultur och ville gärna prata med oss, berättar Juliana Hansveden.

Varun produktion
Varun Beverages har 37 bryggerier. 31 i Indien, två i Nepal och ett vardera i Marocko, Sri Lanka, Zimbabwe och Zambia.

 

Sedan Nordea inledde dialogen har stora förbättringar gjorts. Varun Beverages samlar in regnvatten från fabrikstaken och marken runt deras anläggningar. I stället för att vattnet förångas i avloppen leds det till ett grundvattenmagasin där det renas på naturlig väg.

– Det är ett stort hål långt nere i marken som är fyllt med mineraler, sand, sten och så vidare. När vattnet till sist tränger ner till grundvattnet så är det rent. På detta sätt kan företaget snabbt ta hand om mer vatten är de själva använder under en monsunperiod, berättar Arvinder Tiwana.

Varun Beverages anlägger också små sjöar i lokalsamhället som de rensar och underhåller, och som fylls med vatten under monsunperioden. Traktens lantbrukare använder vattnet från de här sjöarna till sina odlingar, så företaget bidrar därmed till att minska att lantbrukarnas beroende, och förbrukning, av grundvatten.

Aktivt ägande ger resultat

  • Nordea inledde sin dialog med Varun Beverages 2017.
  • År 2018 visade en revision att företaget gav tillbaka 1,7 gånger så mycket vatten som de förbrukade.
  • År 2019 hade detta ökat till 1,8 gånger.
  • År 2020 gav företaget tillbaka 2,8 gånger så mycket vatten som de förbrukade. (Mindre produktion till följd av covid-19 spelade dock in.)

Vatten på ledningens bord

Med förbehåll för den minskade produktionen 2020 på grund av covid-19 har företaget gett tillbaka tre gånger så mycket vatten till marken som det förbrukar. Vattentillgång och vattenhantering är nu frågor som ledning och styrelse diskuterar.

– De är mycket öppna och tillmötesgående och vill gärna prata med oss. De har en bra kultur. Vi är också en stor aktieägare som de gärna samarbetar med, säger Juliana Hansveden.

varun mand
Varun Beverages är en av PepsiCo:s viktigaste franchaisetagare utanför USA. De tillverkar bland annat Pepsi, Seven-Up, Mirinda och Mountain Dew.

Vattentillgången ingår i den strategiska planeringen, säger Arvinder Tiwana. Och nästa steg är att prata med företaget om att flytta några fabriker.

– De har omkring sex fabriker i områden där det råder vattenbrist (stora delar av de lokala vattenreserverna används) och vi vill gärna att de ser på detta som ett problem och planerar för hur de eventuellt kan flytta dessa fabriker till andra områden.

Nordea är en av företagets fem största aktieägare och det betyder något, säger Arvinder Tiwana.

– Om vi ringer och säger att vi kommer förbi så tas vi emot av styrelseordföranden. Vi kan också se att frågorna som vi ställer kommer med i deras offentliga rapporter året efter. Det tycker vi är roligt. Det visar att de tar detta på allvar och gärna vill berätta för världen vad de gör. Det gör ju att företaget blir mer attraktivt, avslutar han.

 

 

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Emerging Stars Equity Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?