solpaneler
Av:
Nordea

Internationell utmärkelse: Nordea är europamästare på ansvarsfulla investeringar

Nordea Asset Management mottog även i år pris av den internationella tidskriften Capital Finance International (CFI) för sitt ESG-arbete.

Ansvarsfulla investeringar
Europa
CFI

I dag finns det ingen motsättning mellan ansvarsfulla investeringar och en bra avkastning. Denna insikt sprider sig också bland personer som sparar i fonder och efterfrågan på dessa typer av fonder ökar.

Nordea är en av de ledande bankerna i Europa när det gäller hållbara och ansvarsfulla investeringar. Vår kapitalförvaltning har tagit fram en rad framgångsrika investeringsmodeller som tar hänsyn till frågor som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, de så kallade ESG-faktorerna. Återigen har Nordea fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete.

Bäst i Europa

För femte året i rad har den internationella tidskriften Capital Finance International (CFI) utsett Nordea till bäst i Europa på att arbeta med ESG i sina investeringsmodeller. I sin motivering skriver CFI bland annat att Nordea fortsatt går i bräschen för ansvarsfulla investeringar och aktivt använder ESG för att minimera risker och öka förutsättningarna för god avkastning.

Hos Nordea är vi förstås stolta över att ledande experter i vår bransch berömmer vårt arbete och våra modeller. Den här utmärkelsen bekräftar att vi är på rätt väg när det gäller att integrera miljö- och samhällsansvar i våra investeringsbeslut. Vi är och vi vill fortsätta att vara ledande i Europa på det här området och vi fortsätter därför arbetet med att hitta de bästa lösningarna för våra kunder när det gäller att skapa avkastning med ansvar.

 

Fakta: Om CFI

CFI är en tidskrift som skriver om ekonomi, finans och industri. Redaktionen finns i London. Tidskriften finns i tryckt form och elektroniskt på cfi.co. 2014 delade CFI för första gången ut priser för bästa ESG-process. Tidigare fokuserade man mer på bolagsstyrningen, men då man i CFI:s nomineringsprocess alltmer kommit att titta på ESG, har man nu beslutat att dela ut ett skilt pris för hanteringen av ESG-aspekter. En gång om året utses en vinnare bland de nominerade kandidaterna av en särskild CFI-jury.

 

10 år med ansvarsfulla investeringer

I Norden var Nordea bland de första som skrev under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och åtog sig därmed att göra ESG-analyser i fondförvaltningen. Våra grundliga ESG-analyser är fundamentet i vårt arbete.

2017 var det 10 år sedan Nordea skrev under UNPRI och den här utmärkelsen är ett klockrent bevis på att vi inte bara klarar vårt åtagande, utan att vi också är en av de starkaste aktörerna på området.

Det har hänt mycket sedan Nordea Asset Management skrev under UNPRI 2007. Det kan du se i den här filmen om Nordeas första 10 år med ansvarsfulla investeringar.

 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Det har hänt mycket sedan Nordea Asset management skrev under UNPRI 2007. Se filmen som ser tillbaka på många av de steg vi tagit under resans gång.

 

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?