kvinna i trädgård

Intresset för att spara hållbart växer – fortsatt störst intresse hos kvinnor

Intresset för att spara i hållbara fonder växer för både män och kvinnor. Var tredje person har valt att spara i en hållbar fond. Det är en av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar att det främsta skälet till att välja en hållbar fond är att undvika en viss typ av bolag och branscher.

Hållbara fonder
Sparande

Fondbolagens förening har genomfört en undersökning om hur viktig hållbarhet är som aspekt när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande. Resultaten visar att var tredje sparare i Sverige har en fond som han eller hon har valt för att den har en hållbar inriktning. Fler kvinnor (42 procent) än män (25 procent) har valt en fond med hållbar inriktning. 

Hållbarhet allt viktigare vid val av fond

I år uppger 33 procent att de sparar i en hållbar fond, att jämföra med förra året då 24 procent svarade detsamma. Intresset har ökat för båda könen, även om det ökar mer för kvinnor. I fjol uppgav 20 procent av männen och 29 procent av kvinnorna att de valt sina fonder för att de har en hållbar inriktning. I år är det 25 procent av männen och 42 procent av kvinnorna som svarar detsamma.  Det är dessutom betydligt fler kvinnor (29 procent) än män (13 procent) som svarar vet ej. Den stora majoriteten av män svarar i stället nej (62 procent).

"Intresset att spara i hållbara fonder har ökat, mer för kvinnor än för män. Noterbart är att könsskillnaderna ökar och att det i år är fler män som svarar nej jämfört med förra året"
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Främsta skälet till val av hållbar fond

På frågan om främsta skälet till att man valde en hållbar fond så svarar knappt hälften (49 procent) att de är för att de vill exkludera placering i en viss typ av bolag/bransch. Jämfört med förra året har antalet som inte vill placera i en viss typ av bolag/bransch ökat med 5 procentenheter. I likhet med i fjol svarar fler män än kvinnor att de tror att deras placering har en positiv påverkan och att den kommer ge högre avkastning. Andelen som tror att en hållbar fond ger högre avkastning har dock minskat med sex procentenheter till 10 procent. 

"I år är det fler som väljer en hållbar fond för att antingen undvika eller aktivt välja vissa bolag och branscher. Det är dock färre som tror att hållbarhet påverkar avkastningen positivt. Om det är rätt eller fel är för tidigt att säga, men i takt med att samhällsutvecklingen blir mer hållbar är det inte orimligt att tro att hållbarhet och bra avkastning kan gå hand i hand", säger Gustav Sjöholm.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?