swim
Av:
Sebastian Källman

En sammanfattning av investeringsåret 2019 och framåtblick mot 2020

2019 blev ett mycket bra år avkastningsmässigt men det har också varit tufft. Nordeas marknadsstrateg Sebastian Källman tittar tillbaks på året och ger oss även en framåtblick på vad investeringsåret 2020 kan innebära.

Sparande
Sebastian Källman
Marknadsstrateg på Nordea

2019 blev ett tufft år. Inte i termer av avkastning, som i de allra flesta tillgångsslag blev fantastisk. Snarare var det marknadsturbulensen sista kvartalet 2018 som satte narrativet inför 2019, och pessimismen har varit ständigt närvarande under hela året. Och det på goda grunder då ekonomisk data knappast överraskat på uppsidan, vinsterna har varit mediokra, räntorna har fallit kraftigt och (geo)politiska frågor dominerat ett i stort sett negativt nyhetsflöde. Fortsatt penningpolitisk stimulans har dock gett aktiemarknaden skjuts och de värsta farhågorna har inte besannats då tidiga tecken på en ekonomisk stabilisering nu kan skönjas. Fortsätter resan under 2020?
 

2019 blev ett fantastiskt år för riskfyllda tillgångar, framförallt drivet av amerikanska aktier. Drivet av fallande räntor har avkastningen varit stark även på obligationssidan, särskilt när det kommer till mer riskfyllda segment så som high yield och tillväxtmarknadsobligationer. Men när det kommer till ekonomiska indikatorer var 2019 ett minst sagt mediokert år. I ärlighetens namn började inbromsningen redan tidigt 2018 då centralbankerna, framförallt amerikanska Federal Reserve, stramade åt penningpolitiken. Tillväxtoron och den efterföljande negativa marknadsreaktionen under fjärde kvartalet 2018 föranledde en helomvändning i den globala penningpolitiken. Under 2019 har de flesta centralbanker lättat via räntesänkningar och/eller kvantitativa lättnader. Det är uppenbart att en svagare ekonomisk utveckling, eller risken för en recession, är ett rött skynke för centralbankerna. Marknaden har ridit på detta stöd under året och vår syn är att centralbankerna inte kommer att ändra inriktning i det korta perspektivet. Denna hållning kommer dock vara mer av ett stöd än en drivkraft under 2020.
 

Penningpolitik fungerar med en eftersläpning och vi förväntar oss att effekterna får genomslag framöver. Förutom lägre styrräntor har även räntorna överlag fallit kraftigt under stora delar av 2019, vilket innebär lättare finansiella förutsättningar för både företag och konsumenter. Något högre räntor på sistone ändrar inte på detta faktum. ”The central bank put” fortsätter att vara på plats och är ett stöd för riskfyllda tillgångar in i det nya året.
 

Fortsatt stöd för aktier 

Centrum för den ekonomiska inbromsningen har varit, och är, tillverkningssektorn. De senaste månaderna har dock inköpschefsindex (PMI) vänt upp, ett tecken på stabilisering. Sannolikheten att vi sett botten är hygglig då de industriella cyklerna har varit runt 18 månader långa under de senaste 10 åren. Servicesektorn visar tecken på svaghet men håller ändå upp. Om tillverkningssidan faktiskt vänder upp kommer det troligen att spilla över till tjänstesektorn. Generellt ser vi en stabilisering i tillväxten och förväntar oss bättre momentum i tillväxten under 2020 än 2019.
 

Efter ett fantastiskt 2018 kommer vinsterna troligen att uppvisa en svagt negativ tillväxttakt för helåret 2019. Det är ändå bättre än befarat då narrativet under året varit en djupare vinstrecession. Försäljningstillväxten har även den hållit upp bättre än väntat. Inför nästa år är enligt oss vinstförväntningarna för globala aktier för höga (ca 10%), och i ett ekonomiskt scenario med en stabilisering är 3-6% vinsttillväxt mer realistiskt. I vår bok skulle detta vara ett stöd för aktier. På värderingssidan är aktier varken högt eller lågt värderade i absoluta termer, men vi hänger inte upp våra förhoppningar på en fortsatt p/e-expansion.
 

2020 – förhoppningsvis ett år med lägre geopolitisk turbulens

Handelskonflikten har av många beskyllts för att ha orsakat den ekonomiska inbromsningen. Den har säkerligen haft en negativ effekt på bolagens sentiment och investeringsvilja, men centralbankernas åtstramning under 2018 spelade dock en avgörande roll. Det innebär att centralbankernas helomvändning under 2019 kommer att spela en viktig roll för makro framöver. Lägre geopolitisk risk blir framförallt en positiv drivkraft ovanpå detta. Kina och USA kommer troligtvis att skriva på ett Fas I-avtal under januari, och även om långt ifrån alla konfliktområden kommer att åtgärdas via avtalet sjunker risken för eskalering och ytterligare tariffer. Det borde stödja bolagens investeringar, och pekar tillsammans med lättare finansiella förutsättningar mot ett tillväxtlyft.
 

Risken för en hård Brexit har också den sjunkit, vilket kan lyfta investeringstillväxten i Europa. Ett handelsavtal och den lägre risken för en oordnad Brexit har däremot redan prisats in av marknaden till hög grad, och blir därmed mindre centrala drivkrafter framöver. Kom också ihåg att inte alla konflikter hanteras via de överenskommelser som kommit på plats, så nyhetsflödet från handelsdispyten och Brexit kommer sannolikt att påverka sentimentet av och till även under 2020. Med amerikanskt presidentval på schemat, och nya oroligheter mellan Iran och USA ska man definitivt inte räkna med att 2020 blir ett problemfritt år, men motvinden från geopolitik lär trots allt mojna något. Kombinerat med en bättre underliggande makro- och vinstsituation bäddar det för ett hyfsat år avkastningsmässigt, men räkna inte med en upprepning av 2019.

 


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.
 

Nordeas fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A. 

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?