benchmark
Av:
Charlotte Holst, journalist

Jämförelseindex – ett sätt att utvärdera en fond

När man läser eller hör talas om fondsparande råkar man ofta på begreppet ”jämförelseindex”. Man kan till exempel läsa att en fond slog sitt jämförelseindex eller om indexfonder. Men vad betyder det egentligen, och hur ska man använda dem? Maria Rengefors, chef på Nordea Fonder, förklarar.

Aktier
Maria Rengefors, chef Nordea Fonder
Maria Rengefors
chef Nordea Fonder

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför fungera som en måttstock på en fonds värdeutveckling över tid, eftersom det ger en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på. De flesta fonder har ett officiellt jämförelseindex som framgår där fondens avkastning visas.
 
Ska man helst slå sitt jämförelseindex?

Det är naturligtvis bra om man gör det och det är alltid målet. Men man ska komma ihåg att bara vi uppnår en avkastning som är i nivå med jämförelseindexet så är det faktiskt ett rätt bra resultat. Det är ju kostnader förknippade med att förvalta, köpa och sälja till exempel aktier, och dessa kostnader avspeglas aldrig i ett index. Som jämförelse kan man ju säga att om du placerar i aktier själv så har du vissa kostnader för det.

 

 

Vad är en indexfond?

En indexfond gör placeringar som helt speglar ett index, det vill säga en viss marknad. Lite förenklat kan man säga att en indexfond som placerar på Stockholmsbörsen investerar i samma aktier som finns listade på Stockholmsbörsen och med samma andel av varje aktie som aktien har i indexet. Om ett bolag utgör fem procent av ett index så måste en indexfond då placera fem procent av sitt innehav i det bolaget.

Motsatsen är aktiv förvaltning där förvaltaren själv istället väljer vilka innehav som ska ingå i fonden baserat på egen analys. Exempelvis har våra förvaltare av fonden Nordea Swedish Ideas för närvarande en hög tilltro till Volvo och har därför betydligt mer av fondens innehav i Volvo jämfört med fondens jämförelseindex. Om Volvo-aktien går bättre än index så kommer fonden att gynnas av det, om inte kommer den att missgynnas.

Den stora skillnaden mellan aktiv och indexförvaltning är alltså att i aktiv förvaltning har förvaltaren en egen syn på vilka bolag han eller hon vill investera i och skuggar inte ett index.

Hur väljer man jämförelseindex till en fond?

Ett jämförelseindex ska alltid vara anpassat till den typ av investeringar som görs i fonden och vi använder olika jämförelseindex beroende på hur fonden placeringsinriktning ser ut.

Vi får ibland höra att vi bara väljer jämförelseindex som får resultatet att se bra ut. Men det stämmer inte. Jämförelseindex väljs aldrig godtyckligt.

Finns det andra sätt att utvärdera en fonds avkastning?

Jag tycker att det också är viktigt att jämföra en fonds avkastning med andra fonder. Man kan till exempel titta på Morningstars hemsida. Morningstar är en distributör av fondinformation och här jämförs fonder i olika kategorier utifrån avkastning, risker och avgifter, som resulterar i betyg i form av stjärnor. En kategori kan till exempel vara ”europeiska aktiefonder”.

Fonder inom de tio bästa procenten av sin kategori får fem stjärnor, de som hör till de tio sämsta procenten får bara en stjärna medan genomsnittet får tre. Och däremellan blir det fyra till dem som är något bättre och två stjärnor till dem som är något sämre än snittet. Här får man alltså en enkel jämförelse som ger en överblick över alternativen som går att köpa på marknaden.

 

 

 

 

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?