Grønne udsigter
Av:
Lasse Karner

Kan pandemin sätta igång en grön investeringsvåg?

De globala åtgärderna mot covid-19 och dess följdverkningar på ekonomin kan få en avgörande betydelse för framtidens klimat. Världen över förbereder regeringar enorma ekonomiska räddningspaket med potential att stärka den gröna omställningen, men det är många olika intressen inblandade.

Aktier
Global

Coronapandemin har lett till både hälsokris och ekonomisk härdsmälta. Men den har också fört med sig positiva saker. Från São Paulo till New Delhi har luften i vanligtvis smogtyngda storstäder blivit renare. I Adelaide, Australien, sågs en känguru hoppa runt på de tomma gatorna i stadskärnan och i San Francisco vågade sig prärievargarna ut på Golden Gate-bron. När människorna håller sig inomhus, bilarna står parkerade och industrin stänger ned, vänder naturen tillbaka. I varje fall tillfälligt. För när man sedan lättar på olika nedstängningar och utegångsförbud är det mycket som ska tas igen, och den ekonomiska tillväxten kommer att stå i fokus.

De första, mer kortsiktiga nödpaketen har förhandlats fram i EU, USA och Japan och nu håller de mer långsiktiga och omfattande åtgärderna på att ta form. Hur dessa utformas kan få stora konsekvenser för såväl världsekonomin som för världens klimat. Detta har fått debatten att rasa mellan två olika falanger. På den ena sidan hittar vi de som anser att vägen ut ur coronakrisen är ett gyllene tillfälle att genomföra hållbara, gröna investeringar i en omfattning vi aldrig sett tidigare. På den andra sidan står skeptikerna som menar att detta inte är rätt tid för nya klimatinitiativ, nu när ekonomin går på knäna.

Faith Birol, vd för Internationella energirådet, hör till den första gruppen. ”Detta är en fantastisk chans för världen att ta fram ekonomiska återstartspaket och samtidigt minska miljöskadliga investeringar och påskynda omställningen av energisystemen”, skrev Birol nyligen i en kommentar på rådets hemsida.

Faith Birol pekar också på att även om konsekvenserna av coronakrisen är nog så allvarliga, så är de övergående. Det är däremot inte hotet från klimatförändringen.

Tim Buckley
Tim Buckley
Direktör, Institute for Energy Finance Studies (IEEFA)

Ett vanligt argument bland förespråkarna för gröna stimulanspaket är att den nuvarande krisen har visat att världens länder och regeringar har förmåga att fatta beslut som ska säkerställa samhällets bästa på sikt, trots att de vänder upp och ner på vår vardag. Med andra ord är det inte omöjligt att genomföra de genomgripande åtgärder som krävs för att stävja temperaturökningen. Det kan verka allt för tidigt att se fram emot tiden efter coronapandemin när antalet smittade fortfarande ökar och de ekonomiska utsikterna är dystrare än någonsin, men vi behöver ha den här diskussionen nu, enligt Tim Buckley, direktör för tankesmedjan Institute for Energy Finance Studies (IEEFA).

Han anser att den kris vi befinner oss i idag kommer att få många att se på klimatkrisen med andra ögon.

-  Klimatkrisen och den globala pandemin har många saker gemensamt. De har båda visat på nödvändigheten att acceptera och följa forskarnas rekommendationer. Konsekvensen av att inte göra det går att utläsa direkt i dödstalen. Det är möjligt att inte alla utvecklar större respekt för en vetenskaplig lösning på världens utmaningar, men jag tror att vi kan förvänta oss att det kommer att ske en allmän förskjutning mot ökad acceptans, säger Tim Buckley.

COVID-19
Enligt tankesmedjan IEEFA blir Europa en av de platser där klimat och miljö kommer att få stor betydelse i en kommande långtidsbudget när väl coronapandemin är över.

Men alla håller inte med om att den ekonomiska återhämtningen efter pandemin kommer att gå i miljöns tecken. Tvärtom, anser bland andra Jason Bordoff, direktör för Center on Global Energy Policy vid Columbia University. ”Covid-19 kan faktiskt urholka det offentliga stödet till klimatförbättringar eftersom arbetet med klimatmålen bromsar in i tider av ekonomisk nedgång”, skriver Bordoff i tidskriften Foreign Policy i en artikel med rubriken ”Sorry, but the Virus Shows Why There Won’t Be Global Action on Climate Change”. I artikeln argumenterar Bordoff för att ett smittsamt virus, på samma sätt som CO2-utsläpp, måste bekämpas globalt – och att vi hittills inte lyckats med denna kollektiva utmaning. ”Tyvärr är behovet av gemensamma åtgärder allt för ofta en ursäkt för passivitet”, skriver Bordoff.

Samtidigt är det starka ekonomiska krafter inblandade, som inte nödvändigtvis anser att det finns utrymme för klimatinsatser och strängare miljökrav. I Europa är flera branscher hårt drabbade. Det gäller bland annat flygtrafiken, bilproduktionen och energisektorn. Beroende på hur långvarig krisen blir, kommer pressen på politikerna att öka för att säkra miljontals arbetstillfällen. Tjeckien och Polen har redan uttryckt att de tycker att EU bör dra ner på klimatambitionerna.

5 sätt som stimulanspaket kan stärka grön energi

  • Bygga ut infrastrukturen för elbilar i en snabbare takt
  • Öka subventionerna till solenergi
  • Subventionera den tunga industrin för att främja en övergång till vätgaslösningar
  • Främja stöd till alternativa bränslen för lastbilar
  • Öka incitamenten för att gå över från gas till el för uppvärmning

Källa: Bloomberg

Trots detta är Tim Buckley på IEEFA övertygad om att Europa blir en av de platser där klimat och miljö kommer att få stor betydelse i en kommande långtidsbudget när väl coronapandemin är över. Buckley tror inte att den tunga industrin och energisektorn kommer att tillåtas bromsa en grön utveckling. Han hävdar bestämt att många av de stora traditionella energibolagen kommer att tvingas investera i mer hållbara energiformer.

- Jag tror inte att de har något val. Jämför exempelvis Shells aktier med solcells- och vindkraftsbolaget Ørsteds. För Shells styrelse och vd är det en fråga om överlevnad. De måste agera om de inte vill dö ut på samma sätt som dinosaurerna, säger Tim Buckley.

De stora olje- och energibolagen har kanske fortfarande Trumps öra, men i resten av världen krymper deras politiska inflytande i takt med att deras ekonomi försvagas. Men detta kräver handlingskraft, påpekar Tim Buckley. En global konjunkturnedgång kommer att slå brett och också gå ut över många av de stora investeringsprojekten i förnybar energi som befinner sig på planeringsstadiet i många delar av världen.

Chandra Bhushan
Chandra Bhushan
Vicedirektör, Centre for Science and Environment

Därför är det bekymmersamt att de strategiska klimat- och miljöinvesteringarna fortfarande får så litet utrymme i den politiska debatten, anser Chandra Bhushan, vice vd med ansvar för klimatområdet på den New Dehli-baserade tankesmedjan Centre for Science and Environment. Bhushan efterlyser ett mer långsiktigt tänkande hos politikerna.

- Det är stor press på regeringar att skapa tillväxt här och nu. I demokratiska länder kommer medborgarna att kräva sysselsättning inom befintliga branscher. Men efter covid-19-krisen kommer det att finnas färre arbetstillfällen eftersom dessa branscher inte kommer att anställa lika många som tidigare. Vi måste fundera på hur vi kan investera långsiktigt i miljö, hälsa och klimat. Om vi är smarta kommer huvuddelen av investeringarna att gå till långsiktiga ändamål, så att vi kan åstadkomma förändring och inte hamnar på samma punkt där vi började, och blir tvungna att gå från en kris till en annan, säger Chandra Bhushan.

Chandra Bhushan varnar för att se coronakrisen som ett nederlag for globalisering och öppna gränser. Det behövs nytänkande för att inte hamna i samma situation igen.

- Många talar om globaliseringens död, men den kommer inte att försvinna. Däremot kommer den att ändra karaktär, och det borde den också. Som det är i dag urholkar globaliseringen incitamentet att producera och skapa arbetstillfällen lokalt. Samtidigt skapar den enorma fördelar, genom allt från kunskaps- och teknikdelning till kontakter mellan människor. Så vi har användning för globaliseringen, men inte i den version som förlitar sig på billig arbetskraft och ohållbart utnyttjande av miljön, säger Chandra Bhushan.

 


Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?