Kina finans korruption
Av:
Lasse Karner

Kina vill stävja korruptionen i finanssektorn

En förestående partikongress och en coronaförsvagad ekonomi har fått ledningen i Kinas kommunistparti att sätta ordentlig fart för att bekämpa olagligheterna i landets enorma finanssektor. Startskottet blev en ovanlig avrättning.

Global

En av de mest spektakulära korruptionsskandalerna i Kina på senare tid fick ett abrupt slut förra månaden. Huvudpersonen, 58-årige Lai Xiaomin, blev dömd till döden och straffet verkställdes bara några veckor därefter. Under en tioårsperiod hade han tillskansat sig ett svindlande belopp på cirka 2,2 miljarder kronor, genom att utnyttja sin ställning som styrelseordförande för ett av Kinas största finansinstitut. Då polisen i Beijing gjorde husrannsakan i Lai Xiaomins bostad hittades tre ton i kontanter motsvarande cirka 258 miljoner kronor. Ärendet utreddes till en början av Kinas Centralkommission för disciplininspektion som är kommunistpartiets interna antikorruptionsmyndighet. I fjol uteslöts Lai Xiaomin ur partiet och ärendet lämnades över till en domstol. Därefter blev processen kort. Den 5 januari föll dödsdomen och 29 januari verkställdes den.

Det är ett ovanligt händelseförlopp, även med kinesiska mått mätt. Egendomsbrott brukar sällan leda till dödsstraff. Oftast verkställs inte dödsdomarna förrän efter två år, och i många fall blir domarna ändrade till livstidsstraff. Dödsstraff utan chans till sådan straffomvandling är ovanliga. På domstolens webbplats kunde man läsa att Lai Xiaomins handlingar hade ”hotat den nationella finansiella säkerheten och stabiliteten”.

Kina corona
Ekonomin i Kina är fortfarande hämmad av coronapandemin. Enorma summor läggs på att hålla tillväxten uppe vilket ökar risken för svindel och korruption.

Tidpunkten var inte slumpmässigt vald. Veckan innan Lai Xiaomin avrättades var hela ledningen i kommunistpartiets antikorruptionsenhet, totalt 130 personer från alla delar av landet, samlad i Beijing. I högsätet satt partichefen och Kinas president, Xi Jinping. Ända sedan han kom till makten 2012 har korruptionsbekämpning stått högt på dagordningen, med fokus på både småbrottslingar och korrupta makthavare. Detta är fortsatt högprioriterat betonade Xi Jinping.

Korruption är det största hotet mot partiets ställning, och existerar fortfarande, varnade Xi Jinping.

De senaste åtta åren har partiet och domstolarna heller inte suttit overksamma. Hundratusentals har blivit straffade internt i partiet och de allvarligaste fallen har lett till åtal. Bara under förra året åtalades 152 000 offentliga tjänstemän. Korruptionskampanjen är populär bland kinesiska folket, men också fruktad i partiapparaten. Det är ingen hemlighet att flera av Xi Jinpings rivaler och kritiker har utmanövrerats genom kampanjen.

Under Xi Jinpings styre har hundratals ministrar, generaler, provinschefer och ledare för större statsägda bolag undersökts och fått fängelsestraff för korruption. Följaktligen var intresset stort när Centralkommissionen för disciplininspektion skulle sammanträda i den kinesiska huvudstaden och utse nya måltavlor för sin offensiv mot korruptionen. Detta sker bara en gång om året. Och årets möte var extra viktigt för Xi Jinping och övriga partiledningen.

Alfred Wu
Alfred Wu
Professor, National University of Singapore. Foto: LKYSPP

- Det är en svår tid för de offentliga finanserna. Den kinesiska ekonomin är försvagad, även om den kinesiska regeringen aldrig skulle medge det, förklarar Alfred Wu, professor vid National University of Singapore med offentliga reformer och korruption i Kina som forskningsinriktning.

Ekonomin är fortsatt hämmad av covid-19-pandemin och enorma summor läggs på att hålla igång tillväxten, vilket ökar risken för bedrägerier och korruption. Detta är ett av skälen till att den finansiella sektorn i år blev utpekad som ett särskilt fokusområde för antikorruptionsåtgärderna. Att bankerna och de övriga finansinstituten hamnat i blickpunkten beror också på att Kinas viktigaste politiska händelse närmar sig. Kommunistpartiet håller kongress vart femte år, och nästa års kongress står redan nu på den politiska agendan.

- Xi Jinping är helt uppfylld av att hans politik ska genomföras fram till partikongressen och vill inte att det ska uppstå oro. Vissa av medlemmarna i partitoppen har nära relationer med företagsledare i den finanssektorn, och pengar är alltid en viktig politisk faktor i Kina. Så Xi Jinping signalerar att han vill ha kontroll över sektorn, säger Alfred Wu.

"Den kinesiska ekonomin är försvagad, även om den kinesiska regeringen aldrig skulle medge det"
Alfred Wu, professor vid National University of Singapore

Det är inte första gången som kommunistpartiet beslutar sig för att syna finanssektorn i sömmarna. Sektorn har stått för några av de största korruptionsskandalerna och kontinuerligt varit föremål för reformer. Det handlar inte bara om att göra den kinesiska banksektorn mer professionell eller om Kinas roll i den internationella ekonomin, utan också om partiets legitimitet hos befolkningen. Det blev särskilt tydligt under 2015 när de kinesiska aktiekurserna först sköt i höjden för att sedan störtdyka. I motsats till de flesta europeiska länder och USA, står privatpersoner för merparten av transaktionerna på de kinesiska börserna – så det var deras besparingar som gick upp i rök. Beijing har länge velat se en stark och stabil aktiemarknad, både för en jämnare fördelning av landets ekonomiska tillväxt och för att ge företag tillgång till nya kapitalkällor. Men sommaren 2015 sprack bubblan med besked och regeringen tvingades införa ett förbud mot nya börsnoteringar och att börja med statliga uppköp, där statsägda börsmäklare och banker blev ålagda att köpa upp aktier. Den redan skrala tilliten till systemet krackelerade.

Under hösten skickades partiets antikorruptionsenheter ut för att undersöka hur detta hade kunnat hända. Banker, börser, försäkringsbolag och tillsynsmyndigheter fick alla besök. Resultatet blev en rad högprofilerade rättsprocesser gällande insiderhandel och andra brott. Under de senaste åren har de kinesiska aktiekurserna åter igen stigit markant. Det betyder inte nödvändigtvis att det kommer att sluta i en krasch – men den kinesiska ledningen tar inga chanser. Enligt Xie Maosong, som är statsvetare vid Kinas akademi för samhällsvetenskap, ett statligt forskningsinstitut, är kommunistpartiet ytterst vaksamma på varningssignalerna.

Den finansiella säkerheten är en viktig del av rikets säkerhet. Om de finansiella riskerna inte är under kontroll hotar det den ekonomiska säkerheten och eventuellt också den politiska säkerheten, säger Xie Maosong till tidningen South China Morning Post.

Kina kommunist
President Xi Jinpings kommunistiska styre i Kina har återigen beslutat sig för att syna finanssektorn i sömmarna bland annat i ett försök att stävja korruptionen.

Korruptionen är bara en av många utmaningar som den kinesiska regeringen står inför i sina ansträngningar för att skapa finansiell stabilitet. Så kallade skuggbanker, som lånar ut pengar utanför de officiella kanalerna, konkurrens från oreglerade fintech-bolag och en utlåning som är pressad av den coronadrabbade ekonomin är bara några av de områden som kräver regeringens uppmärksamhet. Trots detta är det korruptionen som blivit utpekad som det största hotet mot partiets grepp om makten. Men enligt Alfred Wu vid National University of Singapore är det praktiskt taget omöjligt för kommunistpartiet att utrota problemet. Kina begränsas av sitt auktoritära styre, och har under den nuvarande ledningen inte åstadkommit några större strukturella förändringar genom sina åtgärder för att bekämpa korruptionen.

Korruption har hela tiden varit en del av den kinesiska statsapparaten och den har inte minskat i någon nämnvärd grad. De grundläggande strukturerna bakom korruptionen har inte förändrats. Det politiska systemet i Kina bygger på en leninistisk modell, som kännetecknas av bristande insyn och svågerpolitik. Detta är ett systematiskt problem, så det räcker inte att göra sig av med vissa personer, säger Alfred Wu.

Resultatet kan läsas i den senaste rapporten från organisationen Transparency International som årligen rankar världens länder i ett korruptionsindex. Årets rapport har precis släppts, och Kina ligger på plats 78 av 180 länder. Det är tre placeringar bättre jämfört med 2012 då Xi Jinping inledde sin antikorruptionskampanj.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?