ung smartphone
Av:
Lasse Karner

Kinesiska ByteDance har knäckt koden för världens internetanvändare

Företaget bakom den populära mobilappen TikTok heter ByteDance och är ett av världens högst värderade start-up bolag. Användningen av artificiell intelligens och algoritmer, som målgruppsanpassar innehållet, är helt avgörande för den kinesiska framgångssagan – och något som väcker oro.

Tillväxtmarknader
Innovation

Snabbväxande och innovativa kinesiska IT-företag är inte längre något nytt fenomen. Däremot brukar de inte slå igenom internationellt, eller locka fler ungdomar än de största amerikanska företagen och starta nya globala trender. Historien om ByteDance vittnar om att även Peking kan och vill vara med där Silicon Valley tidigare regerade. Utanför Kinas gränser är företaget mest känt för TikTok, världens snabbast växande sociala media och den mest installerade appen. Men TikTok är bara det senaste skottet på stammen i ett ekosystem av internetbaserade produkter som på några få år har säkrat ByteDance en plats bland de allra största i IT-sektorn, och en oönskad huvudroll i IT-kriget mellan USA och Kina.

Men egentligen börjar historien i östra Kina i storstaden Tianjin och på Nankai-universitetet. Det var här som Zhang Yiming, som sedermera grundande ByteDance, studerade till programvaruingenjör i början av 2000-talet. Förmågan att koda program har från allra första början varit grunden till det företagsimperium som i dag är världens mest värdefulla uppstartsföretag med ett uppskattat värde på 100 miljarder dollar. Zhang Yiming grundande företaget 2012. Till en början i syfte att använda artificiell intelligens för att hjälpa internetanvändarna att få en överblick över det kaotiska nyhetsflödet i Kina. Lösningen blev mobilappen Jinri Toutiao – Dagens Rubriker.

Thomas Graziano
Thomas Graziani
Grundare av analys- och konsultfirman WalkTheChat

Precis som Facebook sammanförde användare med andra användare och Uber sammanförde användare med fordon, ville Zhang Yiming sammanföra användare med information, har han sedermera förklarat. I dag är appen Kinas största nyhetsplattform med 200 miljoner användare som tar emot ett innehåll som valts ut från 4 000 medier och andra internetaktörer. Inga redaktörer eller journalister är involverade. Allt sker via beräkningar som baseras på algoritmer och kommandon som ges av artificiell intelligens.

ByteDance har under åren utvecklat en algoritm som av vissa anses som en av de mest sofistikerade på marknaden. Den klarar inte bara av att analysera beteende och användarens profil, dvs. kön, ålder och land, utan tar även hänsyn till omgivning och miljö utifrån en idé om att preferenser påverkas av yttre faktorer. Så rekommendationerna varierar beroende på var och när appen används och de tar höjd för sådant som uppkoppling och hur vädret är där användaren befinner sig. När en ny video har publicerats bedömer systemet om den har potential att få en bred publik. Om så är fallet får den ett högt betyg och distribueras till fler användare än videor med lägre kvalitet. Videon rekommenderas till ännu fler om många gillar den och om många tittar på hela videon.

- Algoritmen är i sig unik, men det handlar också om data och skala. Eftersom företaget har tillgång till så stora datamängder blir algoritmen väldigt snabbt bättre, säger Thomas Graziani från WalkTheChat. 

- Det är också fascinerande hur snabbt ByteDance har gått från att vara ett kinesiskt företag till ett globalt. En stor del av förklaringen är att man har haft en stark förvärvsstrategi och köpt de rätta uppstartsföretagen vid de rätta tidpunkterna, förklarar han.

"Det är fascinerande hur snabbt ByteDance har gått från att vara ett kinesiskt bolag till ett globalt"
Thomas Graziani, grundare av analys- och konsultföretaget WalkTheChat

En miljard dagliga visningar

Under 2015 började Zhang Yiming experimentera med att låta användarna själva lägga upp och dela videoklipp på plattformen. Det blev ännu en braksuccé. Redan året därpå hade Jinri Toutiao en miljard videovisningar om dagen. Intresset var så stort att det självklart hade potential för en egen app. Året därpå lanserades Douyin – den kinesiska pendangen till TikTok. I dag har appen 600 miljoner användare och skiljer sig från TikTok genom att den också innehåller internethandel. Det som är gemensamt för den kinesiska och globala versionen är korta videofilmer på högst 1 minut med musik eller med ljud som användaren skapat, samt filter, text och emojier.

Det låter som något som många andra sociala medier redan har, men det finns en väsentlig skillnad, förklarar Thomas Graziani, grundare av analys- och konsultföretaget WalkTheChat som från sin bas i Peking erbjuder rådgivning om internethandel och sociala medier i Kina.

- ByteDances kännetecken är att deras produkter ger användaren många möjligheter att redigera och skapa innehåll som passar en generation som använder mobilen i väldigt hög utsträckning, och att innehållet delas på ett annat sätt. Facebook går till exempel i hög grad ut på att dela innehåll mellan vänner, medan Instagram fokuserar på varumärken och kändisar. Douyin och TikTok ser på ytan mer slumpmässigt ut, eftersom innehållet också kommer från personer som användaren inte följer. Det skapar ovisshet och överraskningar, men det är inte slumpen för innehållet har valts ut av en algoritm med målet att visa det som intresserar användaren, säger han.

Vad är en algoritm?

 

En algoritm är en term för det övergripande matematiska system i en sökmotor som bedömer vilka sidor som är mest relevanta för ett sökord. När du anger ett sökord kommer det ofta att finnas tusentals eller miljontals dokument och referenser som visas. Det är här algoritmen kommer in i bilden och hittar de mest relevanta dokumenten eller referenserna för dig. Varje sökmotor har sin egen unika och hemliga algoritm.

Centrum för en eskalerande rivalisering

Att ByteDance genom att använda data och artificiell intelligens utvecklar produkter som lockar många internationellt kan vi redan slå fast. Men företagets metoder möter också kritik. Till exempel att de personanpassade rekommendationerna skapar så kallade ekokamrar, där användarna bombarderas med innehåll och åsikter som liknar deras egna. Det är ett problem på många sociala medier, men blir förstärkt av algoritmerna i Douyin och TikTok.

En annan kritik handlar om censur. Dels nedprioriteras vissa videor eftersom de innehåller personer som inte lever upp till systemets skönhetsideal, dels begränsas politiskt innehåll om exempelvis Black Lives Matter eller kinakritiska ämnen om Kinas behandling av etniska minoriteter. Och i takt med företagets globala expansion har kopplingen till den kinesiska staten hamnat under häftig debatt. Kritiken handlar bland annat om bristande skydd av personuppgifter och att Kina kan använda uppgifterna för övervakning. Det är en av förklaringarna till varför TikTok har stött på stora problem på några marknader där appen annars hade varit mest populär.

TikTok
TikTok är en mobilapplikation som ägs av det kinesiska startföretaget ByteDance. Appen tillåter användare att dela och titta på korta videor på upp till 60 sekunder - inom nästan alla ämnen.

I Indien, som just nu har en av de värsta gränskonflikterna med Kina på årtionden, har appen förbjudits av nationella säkerhetsskäl. Och det höll på att hända även i USA. Här har ByteDance blivit det senaste IT-företaget i centrum för den växande rivaliteten mellan världens två största ekonomier. Ett regerings-pm i Washington beskrev för ett par månader sedan ByteDance som ett språkrör för Kinas kommunistparti, medan Donald Trump har hotat med ett förbud i USA. En kompromiss ser nu ut att nås, nämligen att amerikanska Oracle och Walmart ingår ett samarbete med ByteDance om driften av TikTok i USA. Ägarförhållandena i det nya företaget har ännu inte förhandlats fram. Det råder emellertid inga tvivel om att ByteDance inte kommer att lämna ifrån sig eller sälja de koder som ligger till grund för företagets avancerade algoritmer. Nya kinesiska exportregler innebär dessutom att kinesiska myndigheter antagligen inte kommer att tillåta en försäljning om en sådan skulle bli aktuell.

För Zhang Yiming har den storpolitiska maktkampen som hans företag blivit en del av varit en svår balansgång. Han startade ByteDance i sin lägenhet i Peking och är i dag 37 år. Han är inte medlem i Kinas kommunistparti och han beskrivs som en lugn och eftertänksam person utan politiska ambitioner eller politisk tillhörighet. Han har avvisat att ByteDance levererar uppgifter till de kinesiska myndigheterna, men som grundaren av tankesmedjan Eurasia Group, Ian Bremmer, förklarar för Wall Street Journal, så kommer företagets produkter och teknik i allt högre grad att ses som strategiskt viktiga av den kinesiska ledningen. För artificiell intelligens och datainsamling är framtidens tekniker.

- Kina har insett att de har användning för dessa tekniska möjligheter i Kina och att de behöver dem snabbt, säger Ian Bremmer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?