Antofagasta

Kopparbolag i Chile tar sig an fler klimatåtaganden

Det chilenska gruvföretaget Antofagasta är i en bra position för att dra nytta av den elektrifiering som sker över hela världen. Antofagasta är ett av cirka 50 innehav i fonden Nordea Emerging Stars, som investerar i tillväxtländer och som har slagit sitt jämförelseindex kraftigt under det senaste året. Läs intervjun med fondens förvaltare om deras engagemang i Antofagasta.

Aktivt ägarskap

Antofagasta äger fyra stora koppargruvor i norra Chile och är en av världens tio största kopparproducenter. Koppar blir avgörande för att hantera stora globala utmaningar framöver eftersom den gyllenbruna metallen är en av de viktigaste komponenterna i elektronik för till exempel elbilar.

- Det finns tre gånger så mycket koppar i en elbil som i en vanlig bil med bensin- eller dieselmotor. Så med tanke på den globala megatrend vi ser när allt fler transportmedel elektrifieras, samtidigt som många människor bosätter sig i städerna och blir beroende av mycket el, så tror vi att koppar kommer att bli en allt viktigare komponent för att klara övergången till en grönare ekonomi, säger Emily Leveille, som är en av fondförvaltarna för Nordea Emerging Stars.

Emily Leveille
Emily Leveille
Fondförvaltare, Nordea Emerging Stars

Företagen som väljs in till fonden ska ha en tydlig policy för hantering av miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning – de så kallade ESG-kriterierna. Antofagastas verksamhet värdesätts också i bedömningen av bolaget eftersom just koppar är en viktig komponent till en grön omställning.

Antofagasta 1
Koppar utvinns från gruvor där kopparhalten i malmen vanligtvis är mindre än en procent. Kopparen utvinns från malmen genom stora smältverk.

Låg skuldsättning

En av de saker som Emily Leveille lyfter fram med Antofagasta är deras ganska konservativa sätt att göra affärer. Många gruvföretag är skuldsatta för att expandera produktionen eller göra uppköp för att skapa ytterligare tillväxt, men det chilenska gruvföretaget gör inte det.

- Antofagasta är definitivt ett gruvföretag med lägre skuldsättning. Bland de tio största gruvföretagen i världen är genomsnittet att skuldnivån ligger på 1,4 gånger vad företaget tjänar på ett år, det så kallade EBITDA. Här är Antofagasta istället nere på en fjärdedel av det årliga rörelseresultatet, säger Emily Leveille.

Antofagasta 2
Koppar redo att skickas från en av Antofagastas gruvor.

Emily Leveille anser också att bolaget har en bra ledning som verkligen fokuserar på sin kärnverksamhet. Så mycket som 96 procent av intäkterna kommer direkt från gruvdrift.

- En sista sak jag vill nämna är att det är svårt för nya aktörer att komma in på kopparmarknaden. För du öppnar inte upp en koppargruva så enkelt, även om kopparproduktionen har varit större än utbudet sedan 2018, säger hon.

Antofagasta 3
De enorma chilenska koppargruvorna är viktiga för landets ekonomi. Chile exporterade mer än 200 miljarder dollar i koppar under 2019.

Stora vinster med att bedöma klimatrisker

Det är också viktigt för investerare att kunna bedöma hur företag är förberedda och kan reagera på klimatförändringar, både om företaget har stora koldioxidutsläpp eller om det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Om du till exempel har ett företag där mycket vatten behövs för produktionen är det viktigt för investerare att få en förståelse för hur vattnet erhålls. Under lång tid har Nordea varit engagerad med Antofagasta, vars gruvor ligger i ett av de torraste områdena i världen, för att minska deras beroende av användning av lokalt dricksvatten. Så idag täcker Antofagasta hälften av sin vattenförbrukning genom en egen process för avsaltning av havsvatten.

Harry Granqvist
Harry Granqvist
ESG-analytiker, Nordea Responsible Investments Team

Förra året uppmanade Nordea också Antofagasta att följa de så kallade TCFD-principerna, som är en globalt erkänd metod för rapportering av klimatrisker.

- Vi upplever en stor välvilja från Antofagastas ledning, som snabbt svarade oss att de tar sig an en TCFD-rapportering. Så som investerare kan du definitivt påverka företag att gå i en viss riktning, säger Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordea Responsible Investments Team.

"Som investerare kan du definitivt påverka företag att gå i en viss riktning"
Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordea Responsible Investments Team

Stark avkastning i fonden

Nordea Emerging Stars är en fond som investerar i 40-60 företag i olika tillväxtländer. Med i fonden finns företag från till exempel Kina, Indien och Latinamerika.

Fonden har utvecklats betydligt bättre än många tillväxtmarknadsfonder jämfört med sitt index. De senaste fem åren har fonden gett 87 procent i avkastning jämfört med fondens index som gett 57 procent. Hittills i år har fonden gett en avkastning på 15 procent jämfört med sitt index som gett -1 procent.*

– Vi har haft ett riktigt bra år, där vår filosofi att aktivt välja specifika företag i ett område istället för att ”bara” köpa brett, verkligen har burit frukt, säger Juliana Hansveden som också förvaltar fonden.

Juliana Hansveden
Juliana Hansveden
Fondförvaltare, Nordea Emerging Stars

En annan anledning är att förvaltarna har valt att öka exponeringen mot vissa sektorer.

- Vi har underviktat energiaktier och istället valt att övervikta IT-aktier. Vi gjorde det för att vi trodde att behovet av att lagra och behandla data som genereras via smartphones med tillhörande enheter skulle skapa en stor efterfrågan på halvledare, och det har visat sig vara sant, säger Julia Hansveden.

*nordea.se/fondinfo 13 nov 2020

 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Nordea Emerging Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. 

 

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?