Privat investor
Av:
Sanne Opstrup Wedel

Låt inte seglivade myter ödelägga dina placeringar

Förbättra dina kunskaper om aktiemarknaden. Ta del av 50 års global börsstatistik som kan slå hål på seglivade myter om sparande.

Aktier
Sparande

Förr i tiden, när räntorna toppade på 12 eller till och med 20 procent, var det en självskriven regel att sätta in pengarna på banken. Men idag, när räntan ligger på en historiskt låg nivå, har allt fler fått upp ögonen för möjligheterna med att själva placera sina pengar.

– Den här trenden har tagit fart under coronapandemin, när minskad konsumtion ofta gjort att människor fått mer pengar kvar till att spara.  När det dessutom rent tekniskt har blivit enklare att själv öppna ett investeringssparkonto (ISK) har antalet aktiesparare ökat, berättar Anders Stenkrona, sparexpert i Nordea, som tillsammans med sina kollegor hjälper Nordeas kunder att spara och investera.

Anders Stenkrona
Anders Stenkrona
Sparexpert, Nordea

Skilj agnarna från vetet

Precis som det är klokt att ha flytväst på när man ska ge sig ut på sjön, så är det också viktigt att ha koll på vad som gäller på aktiemarknaden. Och bland aktiesparare florerar en hel del myter om hur marknaden beter sig, som kanske inte alla är förankrade i verkligheten.

– Vårt jobb är att hjälpa Nordeas kunder få en god ekonomi, så att de kan förverkliga sina drömmar. Och den som har ambitionen att investera bör lära sig att skilja agnarna från vetet och ha koll på vilka myter och tumregler som är sanna och vilka som är falska, säger Anders Stenkrona.

Få tillgång till experternas kunskaper

Nordea har analyserat statistik från världens börser 50 år bakåt i tiden, för att testa om tre vanliga påståenden verkligen speglar den faktiska utvecklingen på börsen under den här perioden. Och alla klarar inte testet.

– Ingen kan förutse framtiden, men vi tror på att lära av historien. Därför har vi granskat breda globala aktieindex och gjort en analys som visar en del av det kollektiva vetande som professionella investerare har, säger Anders Stenkrona, som här går igenom tre seglivade myter:

Sanning eller myt: tid

Det första påståendet är att tiden arbetar för dig när det handlar om aktieplaceringar, och att ju längre placeringshorisont du har, desto bättre odds har du att få en positiv avkastning, även under perioder av osäkerhet och till och med kriser.

– Det här är sant om man har placerat brett i globala aktier. Våra analyser visar att ju längre tid man behåller sina innehav, desto större är sannolikheten för en positiv avkastning. Vi rekommenderar också normalt att man har en placeringshorisont på minst tre år för att minska risken att man behöver sina investerade pengar precis under en börsnedgång. På det globala aktieindexet som vi har studerat har vi inte funnit någon 12-årsperiod med negativ avkastning, säger han.

Sanning eller myt: allt eller inget

Det andra påståendet säger att om man ska placera en stor summa pengar, så är det bättre att investera lite i taget över tid istället för hela sitt kapital på en gång. Detta eftersom risken är så stor att börsen rasar precis när man har gjort sin investering.

– Det här är falskt. Historiskt sett har det varit mer sannolikt att börsen gått upp än ner. Marknaden behöver gå ned under samma period som du investerar lite i taget om det ska löna sig att göra så. Annars hade det varit bättre att investera allt på en gång. Sannolikheten att du kan tajma in en nedgång samtidigt som du investerar lite i taget är ganska låg.   

Men om alternativet är att under tiden ha pengarna oinvesterade på ett konto för att man oroar sig för en nedgång, kan det då vara bättre att investera lite i taget för att det känns tryggare?  Anders Stenkrona svarar:

– Det är sant att risken minskar när man sprider sina placeringar över tid, vilket exempelvis fungerar väl vid ett månadssparande kopplat till din lön, och det kan vara bättre att investera lite i taget än inte alls. Men vår huvudfilosofi är att hitta den rätta, individuella risknivån genom att sätta samman en blandad portfölj och tänka långsiktigt, snarare än att sprida aktiesparandet över tid, vilket alltså den historiska statistiken också bekräftar.

"Om du tar hänsyn till den datadrivna kunskapen som det förflutna kan ge oss, då är du ett steg närmare att bli en klok investerare och uppnå det du drömmer om"
Anders Stenkrona, sparexpert i Nordea

Sanning eller myt: timing

Det tredje påståendet säger att det är bättre att vänta på en börsnedgång innan man köper, så att man kommer in på marknaden med en rabatt.  

– Det är falskt. Inte ens professionella investerare med stort kunnande och bra data kan veta vid exakt vilken tidpunkt en nedgång kommer att börja eller sluta. Och historiskt sett har det inte varit någon vinnarstrategi att vänta på en nedgång på börsen. Skälet hänger samman med den första myten, där vi sa att tiden arbetar för aktiespararna. Rabatten du kan uppnå genom att vänta på en nedgång urholkas helt enkelt av att börsen över tid går upp mer än den går ner. Det är exempelvis inte särskilt fördelaktigt att vänta på en nedgång på 10 procent om börsen lyckas stiga med 20 procent innan nedgången väl kommer, förklarar Anders Stenkrona, som hoppas att analysen kan hjälpa privatspararna.

– Om du tar hänsyn till den datadrivna kunskapen som det förflutna kan ge oss, då är du ett steg närmare att bli en klok investerare och uppnå det du drömmer om – vare sig det är att köpa ett fritidshus eller spara till pensionen, säger han.

Sanning eller myt? Tre påståenden om aktiemarknaden:

Tiden arbetar för dig = SANT

Tiden arbetar för dig när det handlar om väldiversifierade aktieplaceringar, och ju längre placeringshorisont du har desto bättre odds att få en positiv avkastning även under perioder av osäkerhet och till och med kriser.

Svar: Ja, tiden är din vän. För en investering i ett brett och globalt aktieindex har risken för negativ avkastning minskat med en ökad placeringshorisont. Historiskt har vi till exempel inte funnit någon 12 års period under de senaste 50 åren med negativ avkastning för de som har sparat brett och globalt på börsen.

Att investera lite i taget är bättre än att investera allt på en gång = MYT

Myten säger att om du ska placera en stor summa pengar är det bättre att investera lite i taget istället för allt på en gång, eftersom risken är så stor att marknaden kan gå ner precis efter du investerat.

Svar: Nej, statistiskt sett har det lönat sig bättre att investera allt på en gång hellre än lite i taget över tid. Detta eftersom det är mer sannolikt att marknaden går upp än att den går ned precis under den period man tänkt investera lite i taget. Vill man minska risken är det bättre att investera till en risknivå som passar ens riskaptit hellre än att dela upp investeringen över tid.

Vänta på en nedgång = MYT

Myten säger att det är bättre att vänta på en börsnedgång innan du investerar. På det sättet får du en högre avkastning, eftersom du köper med en rabatt.

Svar: Nej, det brukar inte löna sig att vänta. Tiden du lägger på att avvakta innebär förlorad avkastning som du istället kunde ha fått.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?