Lonza
Av:
Thomas Jensen (text) och Lonza (foto)

Lonza – klokt alternativ i läkemedelssektorn

När det gäller placeringar i läkemedelsbolag kan det vara svårt att välja. Kostnaderna för att ta fram nya läkemedel är enorma, och bara några få felsatsningar kan innebära slutet för ett bolag. ”Schweiziska Lonza har valt en smart affärsstrategi som innebär att de undviker det problemet, vilket också gör dem till ett attraktivt placeringsalternativ”, säger Niklas Kristoffersson som tillsammans med Carl Mattiasson förvaltar fonden Nordea Innovation Stars.

Europa
Innovation

Den schweiziska läkemedelstillverkaren Lonza är ett klokt val om du vill placera i läkemedelsindustrin – en bransch som kan vara väldigt lönsam men där det också kan vara svårt att skilja vinnarna från förlorarna. Lonzas affärsidé är att ingå avtal om tillverkning åt andra läkemedelsbolag. Det innebär att läkemedelsbolagen kan koncentrera sig på att ta fram nya läkemedel utan att samtidigt behöva ta hand om stora produktionsanläggningar – för det sköter Lonza. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt koncept, och bland bolagets kunder återfinns allt från stora internationella jättar som Roche och AstraZeneca till små tillväxtbolag med bara en enda produkt.

Vi anser att Lonza har attraktiva egenskaper eftersom en placering i bolaget innebär att du indirekt sprider ditt innehav på flera bolag. Lonza tillverkar åt många olika kunder, så du är inte beroende av hur ett enskilt läkemedelsbolag lyckas med sin produktutveckling, säger Niklas Kristoffersson, fondförvaltare för Nordea Innovation Stars.

Niklas Kristoffersson
Niklas Kristoffersson
Fondförvaltare inom Nordea Asset Management

Är med redan från början

Lonza brukar komma in i bilden i ett tidigt skede i läkemedelsutvecklingen. Ofta börjar kontraktstillverkare arbeta tillsammans med läkemedelsbolagen först när läkemedlet är färdigutvecklat och testat, men schweiziska Lonza, som har mer än 18 000 anställda, har ett annat arbetssätt.

Lonza har ett nära samarbete med läkemedelsbolaget under hela processen, från idé till tillverkning, säger Niklas Kristoffersson.

Ett företag kan till exempel kontakta Lonza när de har en ny produktidé och vill att Lonza ska tillverka de första doserna. Lonza sätter igång, följer utvecklingsarbetet noga och justerar sin tillverkning efter hand som utvecklingen fortskrider.

- Lonzas affärsmodell är helt unik. De engagerar sig i produktutvecklingen i ett tidigt skede och skaffar sig stora kunskaper om läkemedelsbolagets produkt- och utvecklingsarbete. Det är en högre tröskel för ett läkemedelsbolag att byta tillverkare om de har haft ett bra och nära samarbete under utvecklingsfasen. För dem handlar det om att snabbt få ut sin produkt på marknaden, så de har inte tid att lära upp en ny tillverkare, säger Niklas Kristoffersson.

Carl Mattiasson
Carl Mattiasson
Fondförvaltare, Nordea Asset Management

Stabil bolagsstyrning men oroligt i ledningen

De två fondförvaltarna för Nordea Innovation Stars har ett nära samarbete med en ESG-analytiker. Nordeas Stars-fonder har ett extra analyslager genom att bolagen i dessa fonder fortlöpande granskas med avseende på olika ESG-parametrar (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Ett bolag kan till exempel tidigare ha varit inblandat i flera miljö- eller utsläppsskandaler eller vara i ständig konflikt med den lokala fackklubben eller ha en svag företagskultur som kan påverka bolagets resultat, och då riskerar bolaget att tas bort från fonden. Omsättningen i Lonzas ledning har fått styrelseordföranden att tillfälligt gå in som verkställande direktör tills en ny vd kan utses.

-  Vi tycker detta visar att styrelsen är engagerad och beredd att kliva fram och ta ansvar när en sådan här sak händer, säger Quentin Hutteau, ESG-analytiker på Nordea Asset Management.

Styrelsen har just anställt en ny vd, Pierre-Alain Ruffieux, som kommer från en ledande befattning på Roche – en annan stor schweizisk läkemedelskoncern – och tillträder den 1 november 2020.

Investeringar från 20 år sedan lönar sig idag

De två fondförvaltarna lägger stor vikt vid Lonzas potential i framtiden. Normalt är placeringshorisonten fem år, och de anser båda att Lonza är väl rustat för de kommande åren. Anledningen kan spåras ända tillbaka till ett strategiskt beslut som bolaget tog för 20 år sedan.

- Redan då hade Lonza bestämt sig för att ligga i framkant inom tillverkning av nya biologiska läkemedel. Här är tillverkningen komplex, men Lonza lärde sig detta och kan nu återinvestera den vinsten för att dra nytta av nästa våg som är på gång inom cell- och genterapi, säger Carl Mattiasson.

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Innovation Stars Fund förvaltas av Nordea Funds Ab

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?