amerikansk regnskabssæson
Av:
Michael Livijn

Marknadskommentar: Balanserade utsikter inför sommaren

Med halvtid för 2019 har avkastningen i de flesta tillgångsslag varit fantastisk. Globala aktier är upp över 20 procent, riskfyllda obligationer runt 10 och även säkra obligationer ligger på plus i spåren av fallande räntor. Men avkastningen har kommit med stora svängningar åt båda hållen. När vi nu går in i sommaren ser vi utsikterna som i stort sett balanserade.

Aktier
Global
USA
Michael Livijn
Chefsstrateg Nordea

Nordeas chefsstrateg Michael Livijn kommenterar marknadens utveckling under det första halvåret och vad han förväntar sig framöver.

Geopolitiska strömningar

Väntan på Godot, eller den globala ekonomin, fortsätter. Medan vi ser tecken på en stabilisering finns det fortsatt en hel del frågetecken om en acceleration ligger i korten. Handelskonflikten och följande andrahandseffekter är definitivt i spel, speciellt i Asien/Kina, men också Europa, där problemen i tillverkningssektorn fortsätter. I korthet trampar den globala ekonomin vatten i nuläget och den förväntade comebacken under andra halvåret har ännu inte materialiserats.  I detta scenario, med flertalet risker som handel och (geo)politik, har motvikten varit centralbankerna, speciellt amerikanska Federal Reserve (Fed). Omsvängningen i december förra året följdes upp under juni med ännu en stark signal om att Fed är både redo och villiga att stödja ekonomin. Och förväntningarna från marknadens sida är höga: nästan 4 räntesänkningar kommande 12 månader är nu inprisade med start i juli. Givet det faktum att riskfyllda tillgångar har haft en fantastisk resa i år sätter marknaden uppenbart mycket tilltro till centralbankernas förmåga att hålla ekonomin, och cykeln, igång. Året har sannerligen varit ett fall av “Don’t fight the Fed”, eller någon annan centralbank för den delen heller.

 

aktier och räntor

2019: fallande räntor, stigande aktier

Med aggressivt inprisade centralbanker minskar stödet från det hornet och det kan också bli en risk om lättnaderna inte levereras. I denna centralbanksdrivna miljö hamnar fundamentala faktorer i bakgrunden, men de kommer att spela in framöver. Vi har berört ekonomin, men vinster och värdering kommer att bidra till marknadspusslet.

Kommer det att bli en vinstrecession? Nedjusterade vinstestimat har varit melodin under året och i nuläget ser marknaden 3 procents vinsttillväxt för 2019, vilket skulle vara ett positivt utfall i vår bok. En vinstrecession kan inte uteslutas trots att förra kvartalet var bättre än väntat och därtill positivt. Risken inför andra halvåret 2019 är att svagare tillväxtmomentum och geopolitiska andrahandseffekter kan sätta press på vinsterna. Estimaten för andra halvåret är aggressiva vilket antyder att både en stabilisering och en viss tillväxtökning ligger i priserna. Andra kvartalets vinster ser dock svaga ut och vinstrevideringarna har varit negativa. Vi har vissa tvivel och kan inte utesluta att vinsttillväxten under kvartalet kommer att bli negativ i årstakt. Bolagens guidance kommer (igen) att vara huvudfokus och investerarna kommer att nagelfara alla signaler om hur framtidsutsikterna ser ut. Vinsterna kommer således att göra comeback i nyhetsflödet under slutet av juli.

Värderingen ger också en blandad bild, lite beroende på infallsvinkel. I absoluta tal är aktier knappast högt värderade, men detta gäller p/e-talet. Väger vi in andra värderingsmått framträder delvis en annan bild, och där är aktier mindre attraktivt värderade. Men jämfört med de flesta obligationer gäller dock fortsatt TINA (There Is No Alternative) då de kraftigt fallande räntorna hittills i år ökat andelen med räntepapper som har negativ ränta. Om du inte är villig att ta risk är möjligheterna inom obligationer få. Och givet centralbanksutsikterna ser inte detta ut att ändras i första taget.

Om vi inkluderar sista kvartalet under 2018 har marknadssvängningarna varit stora åt båda hållen. Avkastningen det senaste året har dock varit ganska normal för globala aktier med runt 8 procent. Men de stora svängningarna är problematiska, och ofta drivna av sentimentet som också varit ordentligt volatilt sedan början av 2018. Investerarna är avvaktande i nuvarande miljö där marknaden kan drivas av en enskild tweet. Vi betonar därför vikten av diversifiering.

Vad betyder ovanstående för strategin? Riskerna är många men det gäller nästan oavsett scenario. Marknadens jobb är att oroa sig inför framtiden. Samtidigt som vi noterar den fina avkastningen i år har vi svårt att se att världen skulle falla utför ett stup. Tillväxten är dämpad men på hyggliga nivåer och stabil. Notera också att räntorna fallit under nästan 9 månader, och räntesänkningar i USA är inprisade, vilket borde innebära en viss lättnad för den globala ekonomin. Det kanske inte ser strålande ut, men vi har inte recession på kort sikt i vårt huvudscenario. Medan både värdering och vinster för globala aktier till viss del kan ifrågasättas är alternativen få med dagens räntor. Rusningen efter säkrare obligationer har dessutom gjort dem ordentligt överköpta och en rekyl i räntorna är inte osannolik. Handelskonflikten är en real risk, samtidigt är förhoppningarna låga för en lösning på kort sikt och marknaden verkar nöjd så länge någon typ av samtal pågår.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?