florist
Annika Hagstedt

Nu är det läge att rebalansera portföljen

Efter en lång tid av börsuppgång är det nu läge att rebalansera portföljen säger Nordeas chefsstrateg Johan Larsson. Men vad innebär det och hur ska jag göra? Det reder vi ut i den här artikeln. 

Sparande

När du investerar i fonder är det viktigt att du hittar en risknivå som du känner dig bekväm med. Det innebär att du bör ha en fördelning mellan aktier och räntor i ditt sparande som motsvarar den risk du är villig att ta. Ju högre andel aktier desto högre risk, men också bättre möjlighet till avkastning. 

Fondportfölj i obalans

Men marknaderna tenderar ju att röra på sig en hel del över tid och det kan innebära att fördelningen mellan exempelvis aktiefonder, räntefonder eller ett visst geografiskt område inte längre stämmer överens med den fördelning som du en gång valde. Man kan säga att din fondportfölj hamnar i obalans.

 

Bilden visar ett exempel på hur olika fonder kan utveckla sig efter ett år och varför det kan vara med att rebalansera portföljen. Exemplet utgår från en investering i fem olika fonder med 10 000 kronor i vardera fond.
 

Bilden visar ett exempel på hur olika fonder kan utveckla sig efter ett år och varför det kan vara bra att rebalansera portföljen. Exemplet utgår från en investering i fem olika fonder med 10 000 kronor i vardera fond.

Johan Larsson
Johan Larsson
chefsstrateg Nordea

Johan, varför är det bra att rebalansera portföljen? Är det inte bra om fonderna har gått upp mycket i värde under ett år? 

Positiv avkastning är alltid något att glädjas åt, men om man vid något tillfälle bestämt sig för en viss nivå på sitt risktagande så ska man vara medveten om att det kan ha skett en förändring i och med den senaste tidens kraftiga börsuppgång. Aktieandelen i portföljen har vuxit sig större och därmed har även risktagandet ökat. Att återkommande rebalansera portföljen vid kraftiga rörelser i marknaden brukar vara ett bra sätt att ta hem vinst när marknaderna stigit mycket i värde och på motsvarande vis öka sin riskexponering efter perioder med svagare utveckling. För den som till exempel valde att rebalansera portföljen i mars 2020, och återställa vikterna och risktagandet i portföljen, har avkastningen varit klart bättre än för de som inte valde att rebalansera.

Varför rekommenderar ni att man rebalanserar portföljen nu?

Bakom oss har vi en period med kraftig börsuppgång och man kan inte räkna med liknande avkastning framöver. Vi ser att vi är på väg att nå en mer mogen fas, en fas där ytterligare avkastning kommer bli mer svårfångad. Börsen brukar korrigera sig med viss regelbundenhet men är det något som varit utmärkande för 2021 så är det att vi nästan inte haft några korrigeringar, och vi ser en uppenbar risk för att vi förr eller senare kommer få se mer volatilitet på marknaderna. Vi är fortsatt positiva och ser överlag att marknadsklimatet fortsatt talar till fördel för aktier relativt räntor. Samtidigt, och för de som inte rebalanserat och där aktievikten i portföljen vuxit sig allt för stor, tycker vi att det nu kan vara bra att ta hem lite vinst och återställa portföljvikterna och risktagandet.
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordeas fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?