Deforestation in Brazil
Av:
Camilla Jenkey

Nordea Asset Management sätter press på Brasilien

Nordea Asset Management och 28 andra globala kapitalförvaltare har skickat brev till flera brasilianska ambassader i Europa. Breven är ett försök att sätta press på den brasilianska regeringen och få ett stopp på den olagliga skogsskövlingen. 

Aktivt ägarskap

”Vi ser med djup oro på den ökande skogsavverkningen i Brasilien.” Så inleds det brev som Nordea Asset Management och 28 andra globala kapitalförvaltare har skrivit under och skickat till brasilianska ambassader i Europa. 

Skogsbränder och avverkning har länge varit ett problem i Brasilien och Nordea Asset Management har tidigare opponerat sig mot den nya politiska retoriken, vilket ledde till ett möte med Brasiliens ambassad. 

Brasiliens kongress ska snart rösta om ett lagförslag som skulle legalisera markstöld och olaglig avverkning på allmän mark som redan inträffat, det vill säga retroaktivt. Det innebär att privatpersoner som genom åren olovligen lagt beslag på allmän mark i Amazonas skulle få äganderätt till marken istället för böter, så som tidigare skedde, och att många kriminella organisationer skulle få fri lejd. Det fristående brasilianska forskningsinstitutet Imazon räknar med att ytterligare 16 000 km2 skog kommer att avverkas de närmaste sju åren om lagförslaget går igenom.

Sasja
Sascha Stallberg
Kredit och ESG-analytiker Nordea Asset Management

Farhågorna stärktes av den brasilianska miljöministern Ricardo Salles som vid ett filmat regeringssammanträde förordade att regeringen skulle ta chansen att ändra alla regler och förenkla standarderna för Amazonas nu när världspressen bara ägnade sig åt coronapandemin. 

– Vi skrev under brevet för att vi vill öka uppmärksamheten kring skogsskövlingen i Brasilien och kräva en tydlig lagstiftning. Som kapitalförvaltare med innehav i Brasilien vill vi att lagstiftningen ska ge en tydlig signal om att olaglig avverkning inte tolereras och med dagens retorik kan det missförstås. Vi fruktar att de presenterade lagändringarna kommer att leda till mer olaglig avverkning, säger Sascha Stallberg, kredit- och ESG-analytiker hos Nordea Asset Management.

Regnskogen i Amazonas

Regnskogen i Amazonas täcker 6,7 miljoner km2 (ett område som är dubbelt så stort som Indien) och det är den största tropiska regnskog som fortfarande finns kvar i världen. Amazonas biologiska mångfald är unik. Minst 10 procent av världens arter finns här. Många arter är dessutom endemiska, det vill säga att de finns ingen annanstans. Här finns många hotade växter och djur och även 15-16 procent av världens flodmynningsområden. Amazonfloden är över 6 600 km lång, har hundratals bifloder och vattendrag och här simmar det största antalet färskvattenfiskar i världen.

Från juni till december är det torrperiod i Amazonas. I söder torkar floden ut och brandrisk uppstår. Många bränder anläggs för att röja mark till odling.


Källor: WWF och National Geographic

Skogsskövling och kränkningar av ursprungsbefolkningens rättigheter

Även en oro för framtiden, om lagförslaget röstas igenom, framförs i brevet som skrivits under av bland annat nordiska kapitalförvaltare och pensionsfonder och engelska kyrkan: 

”Om lagförslaget antas kommer det att uppmuntra till mer markstöld och olaglig avverkning som hotar Amazonas överlevnad, riskerar att göra målen i Parisavtalet ouppnåeliga och samtidigt underminera ursprungsbefolkningens och de traditionella byarnas rättigheter.” 

Men brevets avsändare uttrycker också oro för den nya lagens ekonomiska konsekvenser: 

”Vi är oroliga för de ekonomiska konsekvenserna av skogsavverkningen och kränkningarna av ursprungsbefolkningens rättigheter för våra kunder och företagen som vi investerat i, eftersom det leder till ökad anseenderisk, större operativ risk och ökad regelefterlevnadsrisk. Vi fruktar att den ökande skogsavverkningen i Brasilien innebär att företag som utsätts för potentiell skogsavverkning i sin brasilianska verksamhet och sina leverantörskedjor får svårt att få tillgång till internationella marknader. Brasilianska statsobligationer kommer också anses som mer osäkra om avskogningen fortsätter”, skriver de 29 kapitalförvaltarna i sitt brev. 
 

Skovbrand
Avskogning har länge varit ett stort problem i Brasiliens regnskog. Amazonas bränder förstör varje minut ett skogsområde motsvarande en fotbollsplan.

Aldrig har så mycket skog avverkats 

På sensommaren 2019 fick nyheter om omfattande skogsbränder i Brasilien stort genomslag i media, bränder som anlagts för att skapa mer åkermark. 

De flesta skogsbränder eller avverkningar är olagliga och har tidigare bestraffats med dryga böter. Men efter att Bolsonaro blev president har påföljderna blivit betydligt lindrigare. 

– Antalet bränder i Amazonas ökade under 2019. Samtidigt minskade antalet böter för olaglig avverkning. Det finns ett klart samband mellan hur man upprätthåller lagen och avverkningarnas omfattning. Med en hård övervakning av att reglerna efterlevs så minskar bränderna, men om övervakningen är bristfällig så ökar de, säger Thede Rüst som leder det team som förvaltar obligationer från tillväxtländer hos Nordea Asset Management.

Thede Rüst
Thede Rüst
Ansvarig för Emerging Markets Debt-teamet, Nordea Asset Management

Den negativa trenden har fortsatt under 2020. Enligt Brasiliens rymdforskningsinstitut INPE har det under de första fyra månaderna 2020 aldrig avverkats så mycket unik regnskog i Amazonas sedan mätningarna började 2015. Bara i april avverkades 156 km2 regnskog. 

Brevet till ambassaderna avslutas med en anhållan om ett videomöte:

”Med tanke på situationens allvar vill vi anhålla om ett videomöte med dig eller din representant. Vi kommer att kontakta ambassaden för att bestämma en mötestid.”

Vad betyder hållbarhetsarbete (arbete relaterat till ESG, miljö, socialt ansvar och affärsetik) för dina investeringar? 

En brist, eller olämplig miljöhantering, av en regering kan ha stora konsekvenser för ett land och därmed öka risken i de investeringar som görs i motsvarande lands statsobligationer. I augusti 2019 dök de första tecknen på brist på miljöhantering i Brasilien upp, vilket bland annat ledde till att G7-gruppen, med den franska presidenten Macron som värd, ifrågasatte handelsavtalet med Mercosur och därmed äventyrades den sydamerikanska affärssektorens ekonomiska stabilitet.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?