Hero
Av:
Charlotte Holst

Nu kan du investera i både klimat och samhälle

Nordea lanserar en ny fond med företag som försöker komma till rätta med två av världens mest akuta problem: den globala uppvärmningen och sociala brister. När du sparar i Nordea Global Climate and Social Impact Fund kan du både få avkastning och bidra till positiva förändringar för samhälle och miljö.

Isoleringsprodukter som sparar energi och håller nere våra uppvärmningskostnader. Cykelprylar som får oss att välja det renaste och sundaste transportmedlet på hjul. Naturliga livsmedelsingredienser som värnar både planeten och hälsan.

Allt det här är exempel på produkter som får oss att röra oss i rätt riktning, på både miljö- och samhällsområdet – och det är de företag som utvecklar, tillverkar och säljer den här typen av produkter som ska ingå i Nordeas nya fond: Nordea Global Climate and Social Impact Fund.

Även om det idag är vanligt med investeringar i klimatlösningar, så finns det också stora möjligheter i att stötta företag som löser sociala utmaningar och inriktar sig på betydande obalanser i världen, enligt Thomas Sørensen, fondförvaltare på Nordea Asset Management.

Pandemin visade tydligt att vi måste skapa motståndskraftiga ekonomiska system. Ojämlikheterna ökar hela tiden. Vi befinner oss nu i ett läge där vi måste satsa kapital på företag med lösningar som kan bidra till en mer rättvis värld. Genom våra investeringar kan vi vara bron mellan kapitalet och dessa företag.

Thomas Sørensen

Fondförvaltare, Nordea Asset Management

Inte filantropi, utan affärer

Detta är skälet till att Nordea nu lanserar Global Climate and Social Impact Fund. Företagen i fonden handplockas utifrån två huvudkriterier: de ska ha ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning, och de ska ha produkter och tjänster som löser utmaningar på hållbarhetsområdet.

– Det är inte en fråga om filantropi eller hjälpverksamhet. Urvalet grundas på rationella placeringsbeslut som kan stimulera marknaden för de underliggande lösningarna. Det är extremt viktigt att komma ihåg, säger Thomas Sørensen.

Företagen i fonden har verksamhet inom följande områden: Hälsa och välbefinnande, inkludering och möjligheter, hållbar livsstil samt koldioxidsnål ekonomi. Vissa företag bidrar till att lösa både klimatrelaterade och sociala utmaningar, medan andra är särskilt lovande inom ett område.

– Produkterna omfattar allt från avancerad medicinsk utrustning och mikrolån till lösningar för en cirkulär ekonomi. Det är ett brett spann som gör det möjligt för oss att sätta samman en stabil fond och leva upp till vårt mål att skapa attraktiv avkastning för våra fondsparare, säger Thomas Sørensen.

Global Climate and Social Impact Fund

Mikrolån och stresshantering

Investeringar i klimatlösningar känner de flesta till, men vad är egentligen ”social impact”? Solène Eveillard vet en del om detta. Hon är impactanalytiker i Nordea. Hennes jobb är att hitta och följa upp sociala och miljömässiga fördelar som företagen i fonden bidrar med.

– Med termen "social impact" avses stora positiva förändringar som tar itu med akuta sociala utmaningar, säger hon.

En social impact kan till exempel vara om ett mikrolån till en kvinna i Indien innebär att hon kan starta en egen liten verksamhet och tjäna pengar. Det betyder att hon har råd att skicka sina barn till skolan, där de kan lära sig att stå på egna ben. Det finns alltså flera positiva bieffekter för samhället. Det kan också vara ett företag som utvecklar ett personalsystem som upptäcker tidiga tecken på stress hos de anställda, så att arbetsgivaren kan erbjuda stöd när det behövs och på så sätt minska den stressrelaterade frånvaron.

Solène Eveillard

Analytiker, Nordea Fundamental Equities

Aktieanalys, ESG och sociala effekter

Solène Eveillard säger att företagen i fonden analyseras ingående utifrån deras egna uppgifter och rapporter:

– Vi arbetar direkt med företagen för att ta reda på hur de följer upp och mäter sitt sociala och klimatrelaterade resultat. Våra bedömningar grundas på både kvalitativa och kvantitativa uppgifter, framför allt en uppskattning av hur mycket av företagets omsättning som bidrar direkt till FN:s hållbarhetsmål.

Alla företag i fonden har genomgått en ingående aktieanalys, en ESG-analys och en effektanalys, och samtliga delar ingår i bedömningen av deras förmåga att skapa avkastning på investerat kapital över tid.

Både ett måste och en möjlighet

Den nya fonden strävar efter att bidra till modellen om en ”inkluderande grön ekonomi” som stöds av FN och där välbefinnande och jämlikhet, miljö- och klimatfrågor och ekonomisk tillväxt går hand i hand. Utgångspunkten är att medborgarna, som också är konsumenter, i allt högre grad kräver en ljusare framtid för alla utan att vår planet kollapsar.

– Konsumenterna efterfrågar i allt högre utsträckning miljövänliga produkter som också tar hänsyn till människor och miljön i tillverkningsfasen. Starka hållbarhetsrutiner förbättrar företagens ekonomiska resultat. Det är därför både ett måste och en uppenbar ekonomisk möjlighet för företag att ha en stark koppling till miljö, hållbarhet och social jämlikhet, säger Solène Eveillard.

Den som inte bidrar tar en risk

För tretton år sedan var Thomas Sørensen med och lanserade Nordeas klimatfond. Han jämför viljan att uppnå ”sociala effekter” med den utveckling som skett när det gäller klimatet på sparområdet:

– Jag tror att vi nu befinner oss där miljöfrågorna var för fem år sedan, när det verkligen blev allvar och företagen började gå ut med konkreta mål för sina utsläppsminskningar. Idag vet såväl konsumenter som företag och stater att det finns stora möjligheter med investeringar på klimatområdet, och att de flesta klimatlösningar kan motiveras även ekonomiskt, säger Thomas Sørensen.

De här möjligheterna kommer också att uppstå på det sociala området. Idag förväntar sig konsumenterna att företagen bidrar positivt till samhället. Om du har en affärsmodell som inte bidrar med något positivt till samhället, så är det en investeringsrisk, betonar han.

– Du kan inte ha en affärsmodell som bygger på lägre pris än konkurrenterna genom att använda billig arbetskraft. Du kan inte bygga upp ett företag som gör sina inköp på ett oansvarigt sätt. Konsumenterna bryr sig inte bara om vad produkten är gjord av, utan också hur och varför den tillverkas. De finner sig inte i att kläderna de köper kommer från en fabrik i Bangladesh där arbetarna behandlas illa.

Göra verklig skillnad

Det är uppmuntrande att investeringar kan ge både attraktiv avkastning och åstadkomma positiva förändringar för samhälle och miljö, menar Solène Eveillard.

– Jag tror verkligen på finanssektorn när det gäller att komma till rätta med sociala och miljörelaterade utmaningar. Här går vi ett steg längre än ESG, och kombinerar bra avkastning med förbättringar för både människor och miljö. Vi vill att våra investeringar ska göra verklig skillnad för människor.

Inkluderande grön ekonomi

Nordea Global Climate and Social Impact Fund har som mål att bidra till en "inkluderande grön ekonomi" - ett koncept som är godkänt av FN, Världsbanken och EU.

● I en inkluderande grön ekonomi bör välfärd och jämställdhet, miljö- och klimathänsyn och ekonomiskt tillväxt gå hand i hand.

● Alla intressenter - bolagen, konsumenterna och investerarna - kan alla vinna på en inkluderande grön ekonomi.

● Ett exempel är mikrofinansiering: här kan en investerad dollar generera upp till 3 dollar i "socialt värde". Detta om man räknar de positiva sociala effekterna som mikrolån kan leda till. 

 

Läs mer om fonden här

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Global Climate and Social Impact Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.