Nordea Disruption Fund
Av:
Peter Lundstedt

Nordea Global Disruption Fund - med fokus på banbrytande lösningar

Företag som går mot strömmen, har innovativa idéer och skapar nya lösningar på produkter och tjänster och på så vis utmanar etablerade aktörer är precis de företag som förvaltarna för Nordea Global Disruption Fund letar efter.

Aktiemarknad
Global
Sparande

Människor, Hållbarhet och Teknik
Bolagen inom fondens investeringsunivers klassificeras i tre olika områden; Människor, Hållbarhet och Teknik.

Tysklandsbaserade Delivery Hero är ett av de många bolag som återfinns i det förstnämnda och de tillhandahåller leveranstjänster av färdigmat. Delivery Hero, som också äger Foodora, har vuxit sig starka på matmarknaden mycket på grund av den urbanisering som skett samt att många människor idag tycker att det är bekvämt att få sin mat hemlevererad genom enkla beställningar online.


Inom hållbarhet så hittar vi bland annat Hexcel som är en världsledande tillverkare av kolfiber. De har blivit en stor leverantör till den internationella flygindustrin sedan just kolfiber används i allt större utsträckning i nya flygplan då materialet är lättare och starkare än exempelvis stål och aluminium. Detta ger i sin tur att de nya flygplanen blir mer bränsleeffektiva och minskar sina koldioxidutsläpp.

PayPal, som sorterats in i investeringsuniversets teknikområde, är ett digitalt betaltjänstföretag som många känner till eftersom deras lösning fungerar över hela världen. Bolaget är en mycket stor spelare på sin marknad och har gynnats av den kraftigt växande e-handeln. 

Sektoröverskridande investeringar
Många fonder på marknaden som har ett fokus på innovation investerar ofta endast inom tekniksektorn men Nordea Global Disruption Fund placerar i flera olika sektorer, detta då det inte bara är teknikbolag som kan vara banbrytande.

Fondfakta

  • Fondnamn: Nordea 1 – Global Disruption Fund BP – SEK
  • ISIN: LU1941812726
  • Registreringsland: Luxemburg
  • Kategori: Aktiefond
  • Basvaluta: USD
  • Jämförelseindex: Fonden jämförs inte med något index
  • Förvaltande fondbolag: Nordea Investment Funds S.A.
  • Ansvarig förvaltare: Henning Padberg & Sunil George
  • Risknivå: 6 (på en sjugradig riskskala)

 

 

Viktigt att veta när du sparar i fonder
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea 1-Global Disruption Fund BP SEK förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?