Hands joining
Av:
Thomas Jensen

Fonden med fokus på sociala frågor är här - investera i billiga bostäder, mikrolån och digitala skollösningar

Nu kan du spara i en helt ny typ av fond, Nordea Global Social Empowerment Fund, som bara investerar i företag som vill göra något bra för sin omvärld med sina produkter, och samtidigt göra en bra affär. Det kan till exempel vara en bank som ger mikrolån till kvinnliga företagare i Indonesien, en tillverkare av hälsosamma snacks som vill erbjuda sundare alternativ till amerikanska barn, eller ett snabbväxande it-företag som skapar inspirerande undervisning för barn i hela världen.

Om man frågar fondförvaltaren Thomas Sørensen på Nordea Asset Management så finns det ingen annan fond, som enbart investerar i företag som tar sitt sociala ansvar på allvar och samtidigt går bra ekonomiskt. Nordea Global Social Empowerment-fonden är alltså den första och enda i sitt slag.

– Vi är först ut, och det är jag mycket stolt över. För tio år sedan visade vi vägen på klimatområdet med Nordea Klimatfond, som blivit en stor succé, och jag är övertygad om att vi kommer lyckas lika bra med den här fonden, säger Thomas Sørensen. Han ingår i det team av analytiker och förvaltare som under det senaste året har arbetat med att identifiera och granska de 50 bolagen i fonden.

Ska bidra till en bättre utveckling

Fonden Nordea Global Social Empowerment har tre mål: För det första ska den ge en bättre avkastning än marknaden. För det andra vill man vara en aktiv ägare, vilket innebär att Nordeas analytiker för en kontinuerlig dialog med företagen i fonden om hur de kan bli ännu bättre i sitt arbete med hållbarhetsfrågorna och då framförallt i sitt sociala engagemang. Tanken är att fonden ska bidra till en bättre värld genom att investera i företag som hjälper människor att exempelvis leva hälsosammare eller att lära på ett bättre sätt.

– Utvecklingen går fort framåt på det här området just nu. Det är som om pandemin – som har lett till att fler människor världen över nu lever i fattigdom – har fått oss att inse hur viktigt det är att hjälpa varandra, så gott vi kan. Och om människor kan spara samtidigt som man tar ett större socialt ansvar, så tror jag att många vill göra det, säger Thomas Sørensen.

Thomas Sørensen

Fondförvaltare, Nordea Asset Management

Grundläggande behov

Det är naturligtvis en sak att vilja spara på ett sätt som samtidigt gör gott för andra, men något helt annat att faktiskt göra det. Därför har teamet från Nordea Asset Managements lagt desto större möda på att utforma sitt koncept. De 50 bolag som ingår i fonden delades in i tre teman, utifrån vad de gör för samhället, sina användare eller sina kunder. Till det första temat, ”grundläggande behov”, räknas företag som exempelvis förser människor med rent dricksvatten, hälsosammare livsmedel eller bostäder med överkomliga hyror. Ett exempel är det tyska bostadsföretaget LEG, som erbjuder billiga hyresrätter. De erbjuder bostäder med en hyra som ligger 30 procent lägre genomsnittet, och hjälper därmed personer med sämre ekonomi att få en bostad.

Inkludering och bättre förutsättningar

Nästa tema är ”inkludering”. Här handlar det om företag som hjälper människor att bli mer delaktiga i samhället och utvecklingen. Ett exempel är IT-företaget Kahoot, vars läroplattform bygger på olika spel och quiz, som inspirerar och motiverar 800 miljoner elever och lärare världen över. Plattformen har fått ett enormt uppsving under pandemin.

Det sista temat är ”bättre förutsättningar”, som inriktar sig på företag som ger sina kunder möjlighet att förbättra sin livssituation och få en stabil ekonomi. Ett exempel är indonesiska Bank Rakyat, som hjälper entreprenörer att komma igång med sin verksamhet genom att erbjuda dem mikrolån. Eller det nyzeeländska teknikföretaget Xero, vars redovisningsprogram sparar tid för småföretag och hjälper dem att växa.

Kahoot distansundervisning
IT-bolaget Kahoot har med sin engagerande läroplattform fått en enorm boost under COVID-19-pandemin och har använts av över 800 miljoner lärare och elever världen över som en del av distansundervisningen.

Grundlig analys

År 2015 publicerade FN sina 17 globala mål för en hållbar utveckling. Nordeas fondförvaltare utgår väldigt mycket från dessa mål i sitt arbete med ansvarsfulla investeringar.

I finansvärlden arbetar man mycket med begreppet ESG. I ESG-analysen tittar man på aspekter som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i ett företag. För alla de 50 företagen i den nya fonden har man gjort en ekonomisk analys för att bedöma möjligheten till avkastning, en analys av hur företaget presterar på ESG-området och till sist en analys av hur verksamheten bidrar till att uppfylla ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

"För tio år sedan visade vi vägen på klimatområdet med Nordea Klimatfond, som blivit en stor succé."
Thomas Sørensen, fondförvaltare Nordea Global Social Empowerment Fund

Glädjande med ökat fokus på S:et

I Nordea finns ett team med 18 personer som uteslutande ägnar sig åt att analysera företag ur ESG-perspektiv. Michaela Zhirova ingår i teamet. Hon har arbetat med analyser i nio år och upplever att utvecklingen mot mer ansvarsfulla investeringar för att bekämpa klimatförändringen har gått väldigt snabbt.

– Jag är glad över att S:et i ESG hamnar allt mer i fokus nu. Sedan FN:s hållbarhetsmål publicerades har det handlat om att främja miljön, alltså E:et i ESG. Det beror förstås på att hela världen nu kämpar för att begränsa klimatförändringen vilket innebär att våra investeringar behöver ta ansvar för miljön, men det är lika angeläget att skapa en värld som är mer jämlik och fri från sociala orättvisor. FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling har banat väg för investeringar som tar ett socialt ansvar. Det finns många bra företag, som bidrar till de sociala målen och som därmed blir intressanta för oss, säger ESG-analytikern Michaela Zhirova.

Goda erfarenheter från Klimatfonden

Precis som med Global Social Empowerment-fonden var Nordea också en föregångare när vi lanserade Klimatfonden år 2008. Då tog det tid att väcka spararnas intresse för fonden, som investerar i företag som bidrar till den gröna omställningen. Idag är den en stor framgång både när det gäller fondförmögenhet och när det gäller antal fondsparare. 

– Jag var med när vi startade Klimatfonden och jag har samma känsla nu som då. Då fick vi inte så mycket uppmärksamhet i början, men sedan gick allt plötsligt väldigt fort och idag är det helt naturligt att spara i en fond som bidrar till den gröna omställningen. Jag är övertygad om att vi får uppleva något liknande med den här nya fonden, eftersom det känns självklart idag att spara i en fond som både ger god avkastning och samtidigt gör något bra för vår värld, säger fondförvaltaren Thomas Sørensen. 

 

Se webinariet om nya Global Social Empowerment Fund här

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Global Social Empowerment Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.