Global Stars hero
Av:
Camilla Jenkey och Jens Møller Madsen

Nordea Global Stars: ”Vi investerar inte i företag bara för att de är trendiga”

För en långsiktig investerare som kallt tror på sin beräkning av ett bolags framtida värde kan den kortsiktiga avkastningen ibland bli lidande. Men fondförvaltaren Johan Swahn låter sig inte frestas av aktier som är trendiga för stunden.  

Den bredaste av alla Nordeas Stars-fonder, Nordea Global Stars, investerar i mellan 50 och 70 handplockade företag på den globala marknaden. Fondens förvaltare Johan Swahn och hans team fokuserar först och främst på företag med goda finansiella förutsättningar. Företagen måste även ha tydliga riktlinjer för hur de arbetar med miljö, socialt ansvar och affärsetik – så kallade ESG-kriterier. Alla företag i portföljen har dock inte kommit lika långt i sin utveckling.

– Vi investerar globalt i företag som bidrar till ett ökat fokus på ESG-frågor och som vi kan knuffa i rätt riktning när det gäller deras arbete på området, säger Johan Swahn.

Läs mer om Nordeas STARS-fonder

Det betyder bland annat att många av företagen i Johan Swahns portfölj har toppbetyg när det gäller ESG. Men portföljen innehåller även företag med lite sämre betyg men som har rätt inställning och är på god väg.

– Vi letar även efter företag som vi tror har stor utvecklingspotential på ESG-området på lång sikt. Ofta köper vi en lite mindre andel i den typen av företag, förklarar Johan Swahn.

En analytiker från Nordea Asset Managements team för ansvarsfulla investeringar (RI-teamet) är knuten till Johan Swahns team och deltar i de flesta diskussioner om nya investeringar. Alla bolag analyseras och får ett betyg av RI-teamet. För bolag som ska ingå i en Stars-fond krävs minst betyget B.

Våra ESG-betyg

Betyg A
Bolag med betyget A är mogna bolag med en gedigen ledningsstruktur och bra riktlinjer och rutiner för att hantera viktiga frågor.

Betyg B
Bolag med betyget B har en ledning som fokuserar på ESG-frågor och som kommit igång med att utveckla ledningsstrukturen i bolaget. Viktiga frågor har identifierats och hanteras i viss utsträckning. Bolaget publicerar årliga rapporter.

Betyg C
Bolag med betyget C ligger lite efter på området. Engagemang från högsta ledningen saknas och bolaget har inte gjort någon omfattande bedömning av sina ESG-risker eller inte identifierat områden som man bör hantera.

Johan Swahn

Fondförvaltare, Nordea Global Stars

Men även om ESG-faktorerna är viktiga i analysen, så är det fortfarande en god finansiell grund och förväntningar om en framtida positiv avkastning som avgör om de ska investera.

Aktier som trendar

Något som också har stor betydelse för om Johan Swahn och hans team ska välja att ta in ett företag i fonden är att investeringen måste vara långsiktig. Därför inriktar de sig inte på företag vart aktie stiger kraftigt på kort sikt, utan väljer i första hand ut företag med potential för en stabil positiv avkastning på lång sikt. Denna strategi kan mycket väl dra ned avkastningen på kort sikt.

– Som investerare i fonden bör man vara införstådd med att vi inte alltid kommer att haka på trenden och placera i de aktier som är mest populära. För tillfället går till exempel Tesla-aktien väldigt bra och eftersom den inte ingår i vår portfölj så märks det förstås på avkastningen, säger Johan Swahn.

Men varför har de då valt bort Tesla – en aktie som skapar rubriker världen över? Enligt Johan Swahn är aktien övervärderad och har fått oförtjänt mycket uppmärksamhet genom sin skickliga marknadsföring. Tesla-aktien slipper därmed inte igenom nålsögat till Nordea Global Stars.  

– Vi investerar enbart i solida företag, som genererar kassaflöde och har en tydlig grund för sin affär. Jag kan inte riktigt se vad som lockar med Tesla. Företagets marknadsvärde är idag högre än det sammanlagda värdet av GM, Ford, Volkswagen, BMW, Peugeot och Fiat/Chrysler. De senaste åren har de sålt mer än hundra gånger fler bilar än Tesla och det finns inget i Teslas underliggande utveckling som kan förklara det höga marknadsvärdet, säger Johan Swahn.

Han understryker dock att det är mycket få aktier som beter sig som Tesla-aktien och att det oftast finns en rationell förklaring till att aktiekursen stiger.

När vi frågar Johan vad som gör hans investeringsområde så intressant återkommer han till ESG-faktorerna.

– Vi har stor frihet att välja vilka företag vi ska placera i eftersom den globala aktiemarknaden är så varierad och det finns så många spännande möjligheter till bra investeringar. Om vi även tar med ESG i beräkningen så har vi ännu fler intressanta möjligheter. Det lönar sig att vara väl insatt i ESG när man ska välja ut aktier. Samtidigt är det både upplyftande och inspirerande att vara med och investera i företag som har potential att påverka exempelvis klimat och miljö till det bättre i framtiden, avslutar Johan Swahn.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.  

Nordea Emerging Stars Equity Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.