par badar
Av:
Linda Chappell

Möt vår nya fond – Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global

Är du också intresserad av att spara hållbart? Möt vår nya fond, Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global, en mer indexnära fond som väljer bort bolag med dåligt hållbarhetsbetyg.

Aktiemarknad
Aktiv förvaltning
Ansvarsfulla investeringar
ESG
Hållbarhet

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global investerar globalt i aktier och väljs utifrån företagens fokus på miljö, sociala frågor och affärsetik - det som också kallas ESG.

Fonden följer en så kallad enhanced strategi, vilket innebär att den är en blandning av aktiv och passiv förvaltning. I grund och botten följer fonden ett marknadsindex men den väljer bort bolag som inte är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilka bolag som väljs bort baseras på hållbarhetsbetyg från MSCI och från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Dessutom ska fonden ha ett koldioxidavtryck som är minst 25 procent lägre än det för marknadsindex.

Dessutom undviks bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från varor och tjänster i kategorierna

  • Kol
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Vapen och krigsmateriel

Skillnaden mot Nordeas Stars-fonder

Till skillnad från våra mer aktivt förvaltade Stars-fonder som innehåller ett färre antal bolag i portföljerna så består Nordea Hållbarhetsfond Aktier av aktier i ca 250 bolag. Den är därmed bredare och mindre aktivt förvaltad än, till exempel våra Stars-fonder och därmed är kostnaderna också något lägre.

I de bolag som våra Stars-fonder placerar i har vårt team för ansvarsfulla investeringar också ett mycket högre engagemang och tätare dialoger med bolagen i portföljen.

Nordea Hållbart Urval

Du kan köpa den nya fonden genom vår Internetbank eller Nordea Investor. Fonden är också en del av vårt nya erbjudande Hållbart urval. Det är ett nytt erbjudande där du kan bygga en helt hållbar fondportfölj genom ett specifikt urval av hållbara fonder.

Kontakta oss gärna om du vill få hjälp att bygga ett helt hållbart sparande genom att ringa oss på 0771- 22 44 88.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 


Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?