man
Av:
Nina Azoulay

Nordea Innovation Stars – kombinerar innovation och hållbarhet

Innovation och nya affärsidéer som kan få fäste på många marknader, det är inriktningen för den nya fonden Nordea Innovation Stars. Fonden riktar in sig på bolag inom områdena Hälsovård, Teknik, Hållbarhet och Konsument. Fonden följer dessutom Nordeas etablerade Stars-koncept vilket innebär att bolagen som tar plats i portföljen har goda betyg för sitt arbete som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Läs mer om den nya Stars-fonden.

Aktivt ägarskap
Hållbara fonder

En ljudboksplattform som har revolutionerat hela förlagsbranschen. Goda bakterier som skulle kunna trygga framtidens livsmedelsförsörjning. Och en programvara som kan hantera röntgenbilder och öka produktiviteten på sjukhus. Detta är uppfinningarna bakom några av de mest innovativa bolagen i Norden som snabbt har erövrat nya marknader och stora marknadsandelar. Innovation är det centrala i den nya fonden Nordea Innovation Stars. 

– Vi är inriktade på innovativa bolag med tillväxtpotential som kan ta sig in på nya marknader och som kan utkonkurrera gamla affärsmodeller, säger Niklas Kristoffersson som förvaltar Nordea Innovation Stars. 

– Vi letar efter affärsmodeller med hög potentiell avkastning på investerat kapital och därför vill vi ha bolag som har både konkurrensfördelar och en lång tillväxtbana, tillägger Carl Mattiasson, även han förvaltare för Nordea Innovation Stars.

För att vara med på hela tillväxtresan och få möjlighet till hög avkastning går Nordea Innovation Stars in i bolag mycket tidigare än många andra – medan tillväxtkurvan ännu är försiktig. 

– Vanligtvis är det de största bolagen på marknaden som rankas högst i ett index, men det är inte nödvändigtvis de som står för den största tillväxten. Tillväxt kommer oftast från olika typer av innovation, och det är bolag som kan det här med innovation som vi har ögonen på, säger Niklas Kristoffersson. 
 

Niklas Kristoffersson
Niklas Kristoffersson
Fondförvaltare, Nordea Innovation Stars

Framgång räcker inte 

Innovation och förmågan att skaka om sin bransch är något vi ofta förknippar med uppstartsföretag, men det är inte de bolagen som Nordea Innovation Stars siktar in sig på. Många bolag i fonden är unga och snabbväxande, medan andra är bekanta namn som funnits på marknaden länge, men som genom innovation har utökat sina möjligheter till långsiktig tillväxt. 

– Ett exempel är Chr. Hansen, som fortsätter att investera stort i forskning och utveckling, med målsättningen att kunna växa och upprätthålla den tillväxten i framtiden. Företaget är alltså inne i en mognadsfas men kan upprätthålla sin tillväxt genom att komma med nya produkter, samtidigt som de utökar sin marknad geografiskt, säger Niklas Kristoffersson om det danska bolaget som utvecklar goda bakterier som ska lösa utmaningar med framtidens livsmedelsförsörjning.

En revolution i förlagsbranschen

Ett av de yngre bolagen i den nya Stars-fonden är svenska Storytel, som varit med och revolutionerat den nordiska förlagsbranschen med en digital tjänst som erbjuder strömning av ljudböcker till mobiltelefoner. När Storytel hade skaffat en stabil kundbas i Sverige expanderade de till Danmark, Norge och Finland, och de har blivit en stor aktör i Norden. Därifrån har bolaget sedan utvidgat verksamheten till stora delar av Europa, Turkiet och nu senast Indien och Latinamerika. Det är ett bra exempel på ett innovativt bolag som skakar om sin bransch, och som utnyttjar sin tillväxtpotential:

– Storytel har visat att de har en förstklassig affärsmodell i Norden och att de kan återskapa samma tillväxt i andra länder. Vi vet från bolagets tid i Sverige att de kan tjäna pengar på sitt koncept när de väl har fått igång verksamheten. De har visat att de är ett innovativt bolag med god avkastning, och de har tagit fram en konkurrenskraftig affärsmodell som kommer att fortsätta ge en hållbar avkastning över tid, säger Carl Mattiasson.
 

Katarzyna Salacinska
ESG-analytiker

Fältbesök och dialog

Den nya fonden ingår i Nordeas Stars-familj, vilket innebär att samtliga bolag av intresse bedöms och väljs ut utifrån särskilda ESG-kriterier, det vill säga kriterier som avser miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fondförvaltarna samarbetar tätt med analytiker från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Tillsammans med fondförvaltarna för vi en aktiv dialog med de bolag vi investerar i, förklarar ESG-analytikern Katarzyna Salacinska som arbetar dedikerat för Nordea Innovation Stars.  

– Vi försöker ha regelbunden kontakt med bolagen i våra Stars-fonder, och genomför även en del fältbesök till deras huvudkontor och fabriker. Vi samarbetar proaktivt med bolagen när vi ser stora ESG-risker som eventuellt inte hanteras på rätt sätt, eller om det finns möjligheter som inte har utnyttjats fullt ut. Vi hjälper dem också att aktivt stödja olika teman som har med FN:s globala mål att göra.

ESG skapar förtroende

Svenska Sectra är ett annat företag i Nordea Innovation Stars. Sectra tillverkar programvara för röntgenbilder och har slagit igenom på den amerikanska marknaden. Katarzyna Salacinska och hennes team har fört samtal med dem om frågor som produktkvalitet, korruptionsrisk och cybersäkerhet. 

– Genom våra samtal med Sectra kan vi se att de har ett mycket moget program för affärsetik med både intern och extern granskning av dotterbolag och distributörer, och en mer djupgående granskning av ett enskilt land varje år, fortsätter Katarzyna och tillägger att Sectra också har ett högt ESG-betyg eftersom de har lägsta möjliga felprocent i sina produkter, de får mycket positiv återkoppling från sina kunder och de har en stark kultur med involverade medarbetare och innovationsfokus. 

Enligt Katarzyna har ESG på senare år blivit ett mycket nyttigt och allt mer använt redskap för att bedöma risker och möjligheter i enskilda bolag.

– Vi menar att vi kan tillföra värde till våra fondsparare genom att aktivt använda ESG i våra analyser och placeringsbeslut, särskilt genom analyser och resultatuppföljning. Det innebär att vi ser på ESG som ett sätt att skapa förtroende bland våra fondsparare, fortsätter Katarzyna och tillägger att flera färska analyser har visat att ESG-medvetna företag har klarat sig bättre under coronapandemin och fått en bättre kursutveckling är börsen som helhet. 
 

Carl Mattiasson
Fondförvaltare Nordea Innovation Stars

Nordiska bolag dominerar

Ungefär 70 procent av fondförmögenheten satsas på nordiska företag och 30 procent i globala företag. I det långa loppet kommer faktorer som god bolagsstyrning, goda arbetsvillkor och miljöhänsyn bli ännu viktigare för företag som vill stå starka i konkurrensen, menar Niklas Kristoffersson. De nordiska länderna har redan stort fokus på både ansvar och hållbarhet som tillsammans med innovation blir ett vinnande recept för framtidens affärsmodeller, menar han. 

– Det unika med Norden är att vi har ett bra företagsklimat för att få fram nya innovativa bolag. Norden är en ganska liten marknad så därför är företagen ofta tvungna att söka sig till andra marknader och bli globala i ett tidigt stadie. Det gör dem konkurrenskraftiga från början, och ett skäl till varför många nordiska företag lyckas bli marknadsledande globalt, säger Niklas Kristoffersson.

- Vi vill ha möjlighet att investera i bolag utanför Norden i de fall då vi hittar internationella bolag med högre innovationshöjd och bättre förutsättningar för att vara framgångsrika på lång sikt. Det finns tydliga synergier med denna typ av geografiska mix då vi kan prata med internationella konkurrenter till våra nordiska bolag för att validera vår investeringsidé, säger Carl Mattiasson.

Nordea Innovation Stars har nästan 60 företag i sin portfölj.

– Det finns väldigt många företag som skulle kunna vara aktuella för oss och det finns många intressanta företag där ute, men vi räknar inte med att utöka antalet företag i vår portfölj. Vi skulle hellre vilja dra ner på antalet så att varje enskilt företag får en större tyngd. Det är viktigt att inte sprida fondförmögenheten på alltför många bolag, så att vi kan få ordentlig utdelning på den bakgrundskontroll som vi gjort på varje bolag som vi tagit in i fonden, säger Carl Mattiasson. 


 

 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?