Mount Rushmore North America Enhanced.

Nordea North American Enhanced: En av marknadens mest likvida marknader

De nordamerikanska börserna är några av världens mest effektiva aktiemarknader och det spelar stor roll när förvaltaren Ruben Knudsen ska ändra något i sin fond. Han kan köpa och sälja aktier blixtsnabbt och därmed kan han alltid ha rätt fördelning i fonden.

Fondförvaltaren Ruben Knudsen ansvarar för flera av Nordeafonder men när han ska prata om Nordea North America Enhanced erkänner han utan omsvep att han har en förkärlek för fonden som investerar i amerikanska och kanadensiska aktier. Och det beror på att de nordamerikanska börserna är bland världens mest effektiva aktiemarknader. Här köps och säljs massvis med aktier och det är aldrig svårt att sälja sina aktier och köpa nya. Samtidigt finns det riktigt många analytiker som följer marknaden, vilket innebär att aktieanalyserna håller mycket hög kvalitet.

- Det är en otroligt smidig marknad att jobba med. När jag ska justera min fond så kan jag nästan alltid göra ändringarna snabbt och effektivt. Och det gör marknaden spännande att investera i. Samtidigt finns det många världskända företag på de nordamerikanska börserna med stora teknikföretag eller spännande företag i Silicon Valley, säger Ruben Knudsen.

Nordea North America Enhanced har en indexnära strategi, vilket betyder att fördelningen av aktier, sektorer och regioner ofta liknar den nordamerikanska aktiemarknaden. Så det finns ofta kända varumärken i fonden. Trots detta har Ruben Knudsen möjlighet att ha större eller mindre innehav i vissa bolag jämfört med indexet om han tror att detta kan ge fonden en bättre utveckling.

- Vi kommer alltid att ha de stora namnen i fonden, de kommer vi inte undan. Men vi kan ha större eller mindre innehav jämfört med index. De största företagen är just nu Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) och Facebook, säger Ruben Knudsen.

Fund manager portrait [copy]

Fondförvaltare, Nordea Asset Management

Ständiga justeringar

Alla Nordeas Enhanced-fonder har en placeringsstrategi som bygger på matematiska modeller där man använder historiska uppgifter, och även här finns det en fördel med de nordamerikanska börserna eftersom i stort sett alla sorts uppgifter är lättillgängliga.

Det görs fortlöpande genomgångar av aktierna så att man kan vara säker på att de lever upp till de rätta kriterierna.

- I Enhanced-modellen lägger vi mest vikt vid att aktien är av sund kvalitet och att kursen är attraktiv, och sedan tittar vi även på aktiens utveckling och aktiviteten i aktien, förklarar Ruben Knudsen.

Vid varje genomgång får man fram en lista över aktier som skulle kunna säljas. När en aktie säljs är det ofta för att den gått mycket bra den senaste månaden, vilket innebär att värderingen blivit mer ansträngd. Om analytikerna samtidigt skriver ner sina resultatprognoser för företaget, så är saken klar.  

- När vi köper nya aktier väljer vi först och främst de som är mest attraktiva enligt vår Enhanced-modell, men vi bedömer också vilka bland dessa som passar bäst sett till fondens risk. Ibland innebär det att jag bara ska köpa flera aktier i företag som redan finns i fonden. Ibland ska jag ta in helt nya bolag. Men oavsett vilket så går det oftast väldigt smidigt på de nordamerikanska börserna, säger Ruben Knudsen.

Han tillägger att riskoptimeringen säkrar att fördelningen mellan sektorer i fonden inte skiljer sig från jämförelseindexet.

Nordeas Enhanced-fonder

Nordea har flera fonder som har ordet ”Enhanced” sist i namnet. Dessa fonder följer den så kallade Enhanced -strategin vilket innebär att de huvudsakligen investerar i företag som ingår i ett jämförelseindex, men att det finns möjligheter att göra aktiva val (därav ordet ”enhanced”) och ha en mindre övervikt i vissa aktier. Fonderna är därför breda i sin exponering med ett stort antal aktier och deras kostnader är förhållandevis låga. Alla fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar och utesluter därmed vissa företag.

Även om det matematiska modellerna ständigt uppdateras och anpassas så måste Ruben Knudsen alltid göra en bedömning innan en aktie köps eller säljs.

- Ibland kan det komma pinfärska nyheter som modellen inte hunnit snappa upp. Därför ska jag alltid göra en bedömning om köpen eller försäljningarna ligger i linje med vår strategi, säger han.

- Det finns också en hel del aktier som vi inte vill köpa. I Kanada finns exempelvis flera råvaruföretag och företag som utvinner oljesand. I USA finns det också en del vapenföretag som vi uteslutit från fonden, till exempel Boeing och Lockheed Martin, säger Ruben Knudsen.
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea North American Enhanced förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.