trappa
Av:
Jennie Pettersson

Nordea investerar i obligationer som ska lindra konsekvenserna av Covid-19

Nordea Liv & Pension tillsammans med Nordea Asset Management, båda del av Nordeakoncernen, har investerat sammanlagt 640 miljoner kronor i två olika sociala obligationer vars syfte är att finansiera projekt för att lindra effekterna av Covid-19.

Obligationer
Sparande

Investeringarna på 640 miljoner kronor har gjorts i en obligation som givits ut av International Finance Corporation, som är en del av Världsbanken, samt i ytterligare en obligation som Nordiska Investeringsbanken givit ut. Medlen i obligationerna är öronmärkta och kommer att finansiera projekt som ska lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin, främst inom hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag.

– I extraordinära tider krävs extraordinära insatser och det är en självklarhet att vi är med och stöttar olika aktiviteter och aktörer som vidtar åtgärder för att minska de negativa effekterna som uppstått till följd av corona-utbrottet säger Johan Nystedt, VD Nordea Liv & Pension.

Exempelvis kommer obligationsdelen i Nordeas Generationsfonder, fonder som framför allt erbjuds till Nordeas kunder som sparar inom premiepension, ha innehav i dessa obligationer.

- I vår investeringsprocess strävar vi efter att integrera hållbarhetsaspekter och socialt ansvarstagande, och det här är ett bra exempel på det. Genom investeringen i dessa två obligationer kan vi vara med och bidra till att minska de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av coronaviruset, säger Anette Eineljung, ränteförvaltningschef på Nordea Asset Management.
 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

 

Nordeas Generationsfonder förvaltas av Nordea Funds Ab. 
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?