copy
Av:
Camilla Jenkey och Jens Møller Madsen

Nordea North American Stars: Hållbarhet en växande trend i USA

Som alla Starsfonder från Nordea så investerar Nordea North American Stars med fokus på företag som arbetar med hållbarhetsfrågor. Det har dock varit en viss utmaning i en region där hållbarhet inte alltid prioriterats högt av företagen. Men nu är USA också på väg i rätt riktning.

Den nordamerikanska aktiemarknaden, som omfattar USA och Kanada, har tidigare haft ett rykte om att bry sig mindre om hållbarhet och ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) jämfört med Europa och i synnerhet Skandinavien, men det har skett en förändring de senaste åren.

– För fem år sedan var det många företag som tackade nej när vi bad om ett möte för att prata om deras inställning till ESG, men så är det inte längre. Vi känner att de flesta företag gärna vill prata med oss om ESG och faktiskt också gärna lyssnar på våra förslag. Det finns en större förståelse för att vi har restriktioner som gör att vi bara kan investera i företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor, säger Joakim Ahlberg som är ansvarig förvaltare för Nordea North American Stars.

Han tillägger att det fortfarande är stor skillnad mellan olika företag och deras arbete med ESG och hållbarhet. Vissa företag ligger långt framme och satsar hårt på att stärka sin ESG-profil medan andra nästan inte bryr sig alls.

– Men jag ser en ökad tendens på den nordamerikanska aktiemarknaden till ett större ESG-fokus.

Joakim Ahlberg

Fondförvaltare Nordea North American Stars

De ekonomiska grundförutsättningarna är viktiga

Det är glest med Nordamerikafonder med starkt fokus på hållbarhet.

– Det finns många fonder, både i och utanför Nordamerika, som investerar i nordamerikanska aktier, men inte så många som har starkt fokus på ESG. Vi är annorlunda också för att vi inte vara väljer bort företag, utan att vi också aktivt väljer in företag, säger Joakim Ahlberg.

I praktiken betyder det att Joakim Ahlberg och hans team har en lista över företag som de inte får investera i. Därutöver väljer teamet också ut företag som antingen har en stark ESG-profil eller som är på god väg dit.

Joakim Ahlberg och hans team får hjälp med att analysera företagens ESG-profiler av en analytiker från Nordea Asset Managements team för ansvarsfulla investeringar som enbart arbetar med investeringar i Nordea North American Stars. Han deltar på morgonmötet varje dag och i alla möten där nya investeringar diskuteras. Alla bolag analyseras och får ett betyg av teamet för ansvarsfulla investeringar. För bolag som ska ingå i en Starsfond krävs minst betyget B i Nordeas egen ESG-rating som sträcker sig mellan A-C.

– ESG är viktigt för oss och kan avgöra om vi tar in ett företag i fonden eller inte. Men företagens ekonomiska grundförutsättningar och deras avkastningspotential är fortfarande de viktigaste parametrarna för oss, säger Joakim Ahlberg.

Vår ESG-rating

A-betyg

Företag med A-rating är företag som vi anser vara mogna företag med en solid ledningsstruktur och bra policys och rutiner på plats för att hantera viktiga ESG-frågor.

B-betyg

Ett företag med B-rating har en bra ledning som fokuserar på ESG-frågor och som håller på att utveckla företagets ledningsstruktur. Betydande förhållanden har identifierats och till viss del hanterats. Företaget rapporterar årligen på ESG-frågor.

C-betyg

Företag med C-betyg ligger något efter i utvecklingen. Det finns inget åtagande från ledningen och företaget har inte gjort en grundlig riskbedömning av ESG-frågor eller identifierade områden som ska hanteras.

Tio års digital utveckling på två månader 

Coronakrisen har skapat både förlorare och vinnare i Joakim Ahlbergs fond. Orderingången har rusat för två företag som tillverkar swimmingpooler och luftkonditionering. Spelföretagen har också gynnats av att många människor över hela världen varit hemma mycket mer än vanligt. 

En av de största vinnarna är Microsoft, ett företag som varit avgörande för alla de som arbetat hemma. Microsoft Teams, den mest populära digitala mötesplatsen för väldigt många hemarbetande, ökade snabbt antalet aktiva användare till 75 miljoner och på en enda dag i april hade företaget över 200 miljoner deltagare i Microsoft Teams. Som Microsofts vd, Satya Nadella, sade i slutet av april:

– Vi har sett tio års digital utveckling på två månader.

Den allt snabbare digitala utvecklingen som Microsoft har upplevt är en bra symbol för vad Joakim Ahlberg tycker är så fascinerande med att jobba yrkesmässigt som investerare på den nordamerikanska aktiemarknaden.

– De flesta trender som sprids runtom i världen börjar i USA. De är starka på innovation här och folk är snabba på att anamma nya trender. Samtidigt är mångfalden och handeln stor på börserna, så det är lätt att hitta många olika typer av företag, säger Joakim Ahlberg.
 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea North American Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.