strand
Camilla Jenkey

Nordea tar hem ny ESG-utmärkelse

Ännu en gång belönas Nordea för sitt ESG-arbete, men den här gången handlar utmärkelsen inte om aktier utan om räntepapper på tillväxtmarknader. 

Obligationer
Ann Frank Andresen
Ann Frank Andresen
Fondförvaltare Nordea Emerging Stars Bond Fund

Nordea Asset Management har fått en ny utmärkelse för sin ESG-analys.  Vinnaren är Emerging Markets Debt, ett team i Nordea Asset Management som arbetar med investeringar i räntepapper från utvecklingsländer. De har fått stort erkännande för sitt nytänkande kring ESG för ett tillgångsslag och en placeringsinriktning som är ganska komplicerad. 

– Vi är särskilt stolta över den här utmärkelsen som inte bara handlar om god historisk avkastning utan om vår förmåga att skapa god avkastning i framtiden med beaktande av vår ESG-process, säger Ann Frank Andresen som är chef för Research &  ESG i Emerging Markets Debt-teamet. 

Och ESG är viktigt för Emerging Markets Debt-teamet. De placerar i statsobligationer från länder som klassas som tillväxtmarknader, till exempel Mexiko och Sydafrika. Teamet har inrättat en intern grupp, Research & ESG under ledning av Ann Frank Andresen, för att säkerställa att de kan gradera ländernas hållbarhet med stor precision. 

Ann Frank Andresen tog emot utmärkelsen för Emerging Markets Debt-teamet vid FundForum Interationals konferens ”Global ESG & Impact” i Amsterdam.

– Det var jätteroligt att få ta emot utmärkelsen och eftersom jag var på en konferens med fondproffs från hela världen så var det också en bekräftelse att vårt sätt att arbeta med räntepapper är rätt speciellt säger Ann Frank Andresen. 

Att använda ett ESG-perspektiv på räntepapper är rätt komplicerat. Särskilt när det gäller tillväxtländer. Det är ingen enkel uppgift att kategorisera ett lands hållbarhet men Emerging Markets Debt-teamet har utarbetat en egen process för detta. En process som nu har fått en internationell utmärkelse.

– Genom att integrera ESG och hållbarhet i den landanalys som ingår i placeringsprocessen får vi en bättre bild av de statliga låntagarnas förmåga och vilja att betala sina skulder, säger Thede Rüst, som är chef för teamet Emerging Markets Debt.

Emerging Markets Debt-teamet förvaltar bland annat Nordea Emerging Stars Bond Fund som också ingår i Nordeas nya hållbara blandfonder och i Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global.

Så valdes vinnaren

FundForum International använder plattformen Sharing Alpha för att välja ut fonderna som ska nomineras. Sedan får plattformens medlemmar betygsätta de nominerade fondernas möjligheter att skapa avkastning i framtiden med beaktande av deras ESG-process. Om det blir en match mellan två urvalsprocesser nomineras fonderna – och den bästa vinner.

Sharing Alpha är en mötesplats som samlar över 12 000 professionella fondköpare. 
 

Ann Frank Andresen
Fondförvaltare Nordea Emerging Bond Stars

Nordea Asset Management har fått en utmärkelse för sin ESG-analys och möjligheter att skapa avkastning.  Vinnaren är Emerging Markets Debt, ett team i Nordea Asset Management som arbetar med räntepapper från utvecklingsländer. De har fått stort erkännande för sitt nytänkande kring ESG för ett tillgångsslag och en placeringsinriktning som är ganska komplicerad.

– Vi är särskilt stolta över den här utmärkelsen som inte bara handlar om god historisk avkastning utan om vår förmåga att skapa god avkastning i framtiden med beaktande av vår ESG-process, säger Ann Frank Andresen som är chef för Research & ESG i Emerging Markets Debt-teamet.

Och ESG är viktigt för Emerging Markets Debt-teamet. De placerar i statsobligationer från länder som klassas som tillväxtmarknader, till exempel Mexiko och Sydafrika. Teamet har inrättat en intern grupp, Research & ESG under ledning av Ann Frank Andresen, för att säkerställa att de kan gradera ländernas hållbarhet med stor precision.

Ann Frank Andresen tog emot utmärkelsen för Emerging Markets Debt-teamet vid FundForum Interationals konferens ”Global ESG & Impact” i Amsterdam.

– Det var jätteroligt att få ta emot utmärkelsen och eftersom jag var på en konferens med fondproffs från hela världen så var det också en bekräftelse att vårt sätt att arbeta med räntepapper är rätt unikt. De flesta fondförvaltare har ESG och hållbarhet i sin placeringsstrategi, men jag har hittills inte träffat någon som kan matcha hur vi använder ESG i Emerging Markets Debt-teamet, säger Ann Frank Andresen.

Att använda ett ESG-perspektiv på räntepapper är rätt komplicerat. Särskilt när det gäller tillväxtländer. Det är ingen enkel uppgift att kategorisera ett lands hållbarhet men Emerging Markets Debt-teamet har utarbetat en egen process för detta. En process som nu har fått en internationell utmärkelse.

– Genom att integrera ESG och hållbarhet i den landanalys som ingår i placeringsprocessen får vi en bättre bild av de statliga låntagarnas förmåga och vilja att betala sina skulder, säger Thede Rüst, som är chef för teamet Emerging Markets Debt.

Emerging Markets Debt-teamet förvaltar bland annat Nordea Emerging Bond Stars som också ingår i Nordeas nya hållbara blandfonder och i Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global.

Ann Frank Andersen
Ann Frank Andersen
Fondförvaltare

Nordea Asset Management har fått en utmärkelse för sin ESG-analys och möjligheter att skapa avkastning.  Vinnaren är Emerging Markets Debt, ett team i Nordea Asset Management som arbetar med räntepapper från utvecklingsländer. De har fått stort erkännande för sitt nytänkande kring ESG för ett tillgångsslag och en placeringsinriktning som är ganska komplicerad.

– Vi är särskilt stolta över den här utmärkelsen som inte bara handlar om god historisk avkastning utan om vår förmåga att skapa god avkastning i framtiden med beaktande av vår ESG-process, säger Ann Frank Andresen som är chef för Research & ESG i Emerging Markets Debt-teamet.

Och ESG är viktigt för Emerging Markets Debt-teamet. De placerar i statsobligationer från länder som klassas som tillväxtmarknader, till exempel Mexiko och Sydafrika. Teamet har inrättat en intern grupp, Research & ESG under ledning av Ann Frank Andresen, för att säkerställa att de kan gradera ländernas hållbarhet med stor precision.

Ann Frank Andresen tog emot utmärkelsen för Emerging Markets Debt-teamet vid FundForum Interationals konferens ”Global ESG & Impact” i Amsterdam.

– Det var jätteroligt att få ta emot utmärkelsen och eftersom jag var på en konferens med fondproffs från hela världen så var det också en bekräftelse att vårt sätt att arbeta med räntepapper är rätt unikt. De flesta fondförvaltare har ESG och hållbarhet i sin placeringsstrategi, men jag har hittills inte träffat någon som kan matcha hur vi använder ESG i Emerging Markets Debt-teamet, säger Ann Frank Andresen.

Att använda ett ESG-perspektiv på räntepapper är rätt komplicerat. Särskilt när det gäller tillväxtländer. Det är ingen enkel uppgift att kategorisera ett lands hållbarhet men Emerging Markets Debt-teamet har utarbetat en egen process för detta. En process som nu har fått en internationell utmärkelse.

– Genom att integrera ESG och hållbarhet i den landanalys som ingår i placeringsprocessen får vi en bättre bild av de statliga låntagarnas förmåga och vilja att betala sina skulder, säger Thede Rüst, som är chef för teamet Emerging Markets Debt.

Emerging Markets Debt-teamet förvaltar bland annat Nordea Emerging Bond Stars som också ingår i Nordeas nya hållbara blandfonder och i Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global.

profil
fdsf
fdsaf

fdasf

Person
Maggie
Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque auctor interdum erat non accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.
 

Nordeas Emerging Stars Bond Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. Nordeas hållbara blandfonder och Hållbarhetsfond Obligationer Global förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?