”Det är svårare för bolagen att gömma sig idag”
Av:
Nordea

Nordea undersöker: Textilindustrin i Etiopien

Allt fler svenska företag intresserar sig för Etiopien, ett av världens fattigaste länder. Volvo och H&M hör till dem som etablerat sig i landet. Bolagen ingår i Nordeas fond Swedish Stars och för dessa bolag analyseras regelbundet både finansiella nyckeltal och faktorer som har med miljö och socialt ansvar att göra, det senare genom fältbesök som det nyligen till Etiopien.

Global

Etiopien ligger i nordöstra Afrika och befolkas av cirka 93 miljoner människor. Det är extremt fattigt men den stora befolkningsmängden gör att landet anses ha kraftig  tillväxtpotential. Bolag som Ericsson och lastbilsföretaget Volvo har etablerat sig här. Även H&M använder leverantörer som har sin tillverkning i Etiopien. Det svenska klädbolaget ingår i Nordeas fond Swedish Stars som utmärker sig genom sitt extra fokus på ansvarsfulla investeringar. För  Nordea Fonder är det viktigt att förstå och ha insyn i bolagens verksamheter utomlands och hur man hanterar de risker och möjligheter som finns kring miljö och sociala frågor i olika länder. Flera aspekter vägs in för att en investering ska kunna klassas som ansvarsfull. När Nordeas team med ESG-analytiker gör sina analyser är frågor som t ex utsläpp, vattenrening och arbetsvillkor centrala.

– Det finns en tydlig önskan från den etiopiska regeringen att utveckla textilindustrin och H&M är en viktig aktör i detta sammanhang, vilket också skapar möjligheter för bolaget att ställa krav.
Maria Rengefors - VD Nordea Fonder

Nordea fonders vd, Maria Rengefors, besökte nyligen H&M:s underleverantör i Etiopien, tillsammans med ESG-analytikern Katarina Hammar. Syftet med resan var att få en överblick och förståelse för textilindustrin i ett högriskland som Etiopien. 

– Man kan inte lära sig allt på en så kort resa, men man får ändå en känsla för olika trender kring hållbarhet och för de utmaningar som bolagen möter, säger Maria Rengefors.

En viktig miljöfråga när det kommer till just textilindustrin är vatten.

– Det finns en tydlig önskan från den etiopiska regeringen att utveckla textilindustrin och H&M är en viktig aktör i detta sammanhang, vilket också skapar möjligheter för bolaget att ställa krav. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv, hur väl lyckas H&M med sitt arbete i Etiopien?

– De har höga ambitioner, och det tar tid för lokala aktörer att leva upp till deras krav. Men det har gjorts förändringar i de lokala fabrikerna på H&M:s inrådan för att förbättra till exempel vattenrening. Lönenivåer och arbetsrättslagstiftning är en utmaning och H&M arbetar bland annat med Sida, ILO och IF Metall för att främja en fungerande dialog på fabriks- och industrinivå.

- Man ska veta att bolaget har ett starkt commitment när de går in på nya marknader. Man får ha respekt för att saker tar tid men det finns i alla fall en tydlig strävan att ta hand om dessa ibland svåra frågor.

-Vår roll under just den här resan var att fördjupa analysen och förstå lokala förutsättningar. Och då dyker en mängd frågor upp.

Vilken typ av frågor?

– Uppträder man på ett schyst sätt? Hur ser man på löner? Hur utvecklad är miljö- och arbetsrättslagstiftning och hur säkerställer man att saker genomförs?

Hur har kraven på hållbart företagande förändrats senaste åren?

– Bolagen är mer transparenta i dag. Det är svårare att gömma sig. Ett dåligt hållbarhetsarbete 
påverkar ett företag negativt, och kan göra att kunderna eventuellt slutar handla deras produkter. Det kan alltså vara väldigt kostsamt att inte sköta sig, samtidigt kan bolagen få konkurrensfördelar om man sköter sig. 

Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?