ljus i tunneln
Av:
Cecilia Blomberg, Fondmagasinet

Nordeas förvaltare ser ljus i tunneln för Millicom

Millicom är aktivt inom mobiltelefoni, kabel-TV och bredband i framför allt Latinamerika. Under flera år har bolagets utveckling tyngts av ofördelaktiga valutakurser och en svår ekonomisk situation i länderna där bolaget är aktivt. Många analytiker anser att bolaget är helt ur sin tillväxtfas. Några av förvaltarna bakom våra svenska och nordiska aktiefonder har besökt Millicom i Latinamerika och håller inte med om den negativa bild som målats upp kring bolaget, tvärtom.

Millicoms tuffa år får nu en vändning

Under ett antal år har mobil- och bredbandsföretaget Millicom kämpat i motvind. Under 2014-2015 var det fokus på att få ner kostnaderna. Strax därefter drabbades länderna där Millicom är aktivt av ett fallande oljepris vilket ledde till en negativ ekonomi och ogynnsamma valutakurser som påverkade vinster, kassaflöden och skuldsättningen negativt för Millicom. 

Globalt sett har användandet av datatrafik växt kraftigt medan konkurrensen mellan operatörer gjort det svårt att ta betalt för sms och röstsamtal. John Hernander och Niklas Kristoffersson, förvaltarna bakom fonderna Swedish Ideas och Swedish Stars respektive Nordic Ideas och Nordic Fund, åkte till Latinamerika för att bättre förstå hur framtidsutsikterna ser ut för Millicom.

– Eftersom marknaden för datatrafik fortsatt är i utbyggnad i dessa länder har inte tillväxten från datatrafik fullt ut kunna kompensera för nedgången i röstsamtal och SMS vilket gjort att tillväxten som helhet för Millicom varit pressad och många analytiker ansett att bolaget är helt ur sin tillväxtfas. Här håller vi inte med. Tvärtom, säger John Hernander.
 

Om Millicom

Millicom International Cellular S.A. är ett telekommunikations- och mediabolag verksamt på tillväxtmarknader i Latinamerika och Afrika. Bolaget erbjuder höghastighetsbredband och tjänster för en digital livsstil genom sitt primära varumärke Tigo. Millicoms aktie är noterad på Nasdaq OMX, Stockholmsbörsen.


Millicom är ett innehav i Nordea Swedish Ideas, Nordea Swedish Stars, Nordea Nordic Ideas och Nordea Nordic Fund.

Nordea Swedish Ideas, Nordea Swedish Stars och Nordea Nordic Fund förvaltas av Nordea Funds Ab. Nordea Nordic Ideas förvaltas av Nordea Investment Funds S.A..
 

Stor och uppskattad arbetsgivare

Millicom är, i de länder som teamet besökte, en av de största privata arbetsgivarna, en av de största skattebetalarna och rankas som en av de bättre arbetsgivarna.

– Det finns en stark företagskultur som genomsyrade företaget i alla dessa länder, något vi observerade när vi besökte dem. Någon vecka innan vårt besök fick också Millicom Tigo utmärkelsen som det tredje mest värdefulla varumärket i hela Colombia, säger John Hernander.

– Vi är fortsatt positiva till företaget och väntar oss en stark organisk utveckling under flera år. Det fasta fibernätet som Millicom nu bygger ut i kombination med deras starka positioner inom mobiltelefoni skapar en stark grund för stabila vinster och kassaflöden, avslutar han.
 

 

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?