flaska
Av:
Thomas Jensen

Norska Tomra kan leda vägen mot cirkulär ekonomi

Förvaltarna för Nordea Innovation Stars är entusiastiska över det norska bolaget Tomra. – Allt för lite plast återvinns globalt sett och det här bolaget kan ändra på det, säger Niklas Kristoffersson fondförvaltare inom Nordea Asset Management.

Hållbarhet
Innovation
Skandinavien

De flesta har förmodligen stött på norska Tomras produkter utan att märka det. Det beror på att du vanligtvis är så upptagen med att undvika att få gamla ölslattar eller klibbiga läskrester på fingrarna och därför inte registrerar namnen på återvinningsautomaterna. Men till höger om pantknappen på stormarknadernas återvinningsautomater finns företagsnamnet Tomra.

82 000 automater och 40 miljarder återvunna flaskor och burkar

Sedan 1974, då Systembolaget i Sverige beställde de första 100 flaskautomaterna, har mer än 82 000 inrättats. De säkerställer att miljarder flaskor och burkar inte hamnar i avfallsdeponin utan smälts ner och återvinns. I själva verket uppskattar Tomra att så många som 40 miljarder flaskor och burkar återvinns genom deras maskiner varje år. Och idén som de två bröderna Tore och Petter Planke fick 1972 visade sig inte bara få genomslag i de nordiska länderna utan i hela världen.

– Tomra är ett typiskt nordiskt företag. Genom innovation fick de först fotfäste i Norden och sedan dess har de lyckats skala upp det till ett globalt företag, säger Niklas Kristoffersson, som är förvaltar Nordeas fond Innovation Stars.

Niklas Kristoffersson
Niklas Kristoffersson
Fondförvaltare, Nordea Asset Management

Stabil aktie

Tomra har mer än 4500 anställda globalt och under 2019 omsatte företaget de närmaste 10 miljarder norska kronor. Vinstmarginalen, den så kallade EBITA - före kostnader för skatt, räntor och avskrivningar - är 15 procent. Så varje gång Tomra omsätter 100 kronor finns det 15 kronor i vinst.

– Vi tror att Tomras affärsmodell är riktigt, riktigt bra. De är på en nischmarknad och resultatet är vanligtvis högt. Det finns också en hög grad av förutsägbarhet i förhållande till vad resultatet kommer att bli i framtiden. Den nuvarande lönsamheten belastas också av tillväxtinvesteringar, så det kan hävdas att den underliggande lönsamheten faktiskt är högre än rapporterat, säger Carl Mattiasson, som arbetar med Niklas Kristoffersson som förvaltare av Nordea Innovation Stars.

Carl Mattiasson
Carl Mattiasson
Fondförvaltare, Nordea Asset Management

Tusentals av tomater i minuten

Det är inte bara flaskautomater som Tomra säljer. Femtio procent av omsättningen kommer från större anläggningar som med hjälp av ett antal sensorer med laser- eller infrarött ljus kan sortera allt från malm och mineraler från gruvdrift, avfall från våra soptunnor, till grönsaker för livsmedelsproduktion. Och sorteringen går med blixtens hastighet. Se exempel i denna film, där tusentals tomater blir sorterade på bara några minuter

Vi är redo att vara en katalysator för cirkulär ekonomi

Tomra ligger i framkant när det gäller att återvinna plast från avfall. Idag återvinns globalt bara två procent av plastemballagen till andra plastemballage, så det finns stort utrymme för förbättring. Det är också något som Tomra är väldigt fokuserade på.

– Vi siktar mot att vara en katalysator för en cirkulär ekonomi. Vi har kunskapen, vi har en global närvaro och nyligen har vi inrättat en avdelning som uteslutande fokuserar på cirkulär ekonomi. Så vi är redo, säger chefen för Investor Relations på Tomra, Georgiana Radulescu.

Tomater
Sensorer som arbetar med blixthastighet registrerar varje tomat, och avgör om den ska användas eller inte. En anordning av små plastpinnar, ”slår ut” tomaterna som inte ska användas ner i ett hål i transportbandet.

Efterfrågan hos konsumenterna

En sak Tomra ser fram emot är en större marknad för återvunnen plast, eftersom återvinningsmarknaden idag är relativt liten.

– Konsumenter förväntar sig idag att förpackningar är hållbara. Denna rörelse skapar tryck på de stora varumärkena för att designa sina förpackningar på ett nytt sätt, säger Georgiana Radulescu. Hon påpekar också att det har funnits ett särskilt fokus på detta område i EU, som inför ett förbud nästa år mot engångsprodukter som plastmuggar och bestick, höga mål för insamling av plastflaskor, och ett mål om att minst trettio procent av plasten måste återvinnas till 2030.

Nya affärsmöjligheter

ESG-analytikern Quentin Hutteau har extra fokus på de miljömässiga, sociala och affärsetiska förutsättningarna för bolaget och tillsammans arbetar Niklas och Carl med Quentin för att driva dialog och analysera bolagen i Nordea Innovation Stars

– Tomra kan spela en väsentlig roll i övergången till en cirkulär ekonomi. Tomra har en stor kunskap på området och om de utnyttjar hela sitt utbud av sorteringsmaskiner kan de skapa en global plattform för avfallssortering, vilket kan ska nya affärsmöjligheter, säger Quentin Hutteau.

Tomra ser också möjligheterna, men även utmaningar.

– Vi kan inte göra detta själva. Det kräver investeringar från industrin, regeringar och konsumenter, säger Georgiana Radulescu.

Illustration
Illustrationen visar hur mycket förpackningsplast som inte återvinns. Exempelvis hamnar 32 procent i naturen eller i haven.

Tomra har en konkurrensmässig fördel som kan ge tillväxt i framtiden

Det faktum att bara två procent av plast från förpackningar återvinns till annat emballage, och att EU nu sätter fokus på ökad återvinning av plast är en stor fördel för Tomra, fortsätter Carl Mattiasson.

– Vi menar att det finns en stor tillväxtpotential för Tomra som en viktig aktör för att skapa fundamenten och infrastrukturen i en cirkulär ekonomi. De är mycket väl positionerade eftersom de har både insamlingsmaskiner så som flaskautomater, såväl som sorteringsanläggningar för avfall, vilket gör att de skiljer sig från konkurrenterna. Vi anser därför att Tomras konkurrensmässiga fördel kommer vara större i framtiden tack vare övergången till cirkulär ekonomi, avslutar Carl Mattiasson.

 

 

Tomra är ett innehav i Nordea Innovation Stars

 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Innovation Stars Fund förvaltas av Nordea Funds Ab

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?