hero
Av:
Thomas Jensen

Novozymes – tvättäkta innovativ stjärna

Det danska bolaget Novozymes har hittat sätt att byta ut kemikalier mot naturliga enzymer i produkter och industriella processer. Genom sina produkter hjälper Novozymes andra företag att blir mer hållbara, exempelvis genom att hjälpa dem att sänka sitt koldioxidavtryck. En kombination av innovation och hållbarhet som gör att de platsar i fonden Nordea Innovation Stars.

Hållbarhet
Global
Innovation

Varje gång du tvättar är det stor sannolikhet att Novozymes-enzymer utgör en stor del av tvättmedlet. Ta en titt på produktetiketten och se om innehållsförteckningen innehåller pektinas, amylas eller cellulas - som alla är Novozymes-produkter.

Och Novozymes enzymer ingår inte bara i tvättmedel - företagets enzymer används också i brödbakning, ölbryggning, produktion av djurfoder och till och med biobränslen för motorfordon.

– Novozymes har ett mycket starkt fokus på utveckling och innovation, vilket kan öka intäkterna över tid. Dessutom har de spännande möjligheter att justera bruttomarginalen, dvs hur mycket det kostar att producera ett enzym kontra hur mycket man kan få för det, vilket gör dem till ett mycket spännande företag, förklarar Carl Mattiasson, portföljförvaltare för Nordea Innovation Stars, som Novozymes är ett innehav i.

Lars Green
Lars Green utnämndes till CFO i Novozymes 2019. Tidigare har han varit 27 år på Novo Nordisk.

Världens största producent

Men här krävs kanske en kort förklaring: Enzymer är proteiner som utlöser en kemisk reaktion. I många fall kan enzymer därför ersätta kemikalier i produkter och industriella processer. Det finns inget artificiellt med enzymer som förekommer naturligt både hos människor och i naturen. Till exempel hjälper vår kropps enzymer att bryta ner maten vi äter så att vi kan absorbera näringsämnena. På samma sätt attackerar Novozymes enzymer fettfläckarna på en smutsig tröja i tvättmaskinen och löser upp och bryter ner fettet genom en kemisk reaktion.

– Novozymes är världens största leverantör av biologiska lösningar. Vi försöker lösa några av världens hållbarhetsproblem med de biologiska lösningarna vi tar fram, säger Lars Green, CFO på Novozymes.

Novozymes
En laboratorietekniker undersöker prover på Novozymes forskningscenter i Bagsværd.

"Sparade" sina kunder koldioxidutsläpp motsvarande 36 miljoner personbilar

Enzymer han hjälpa till att skapa en kemisk process inuti ett ölbryggeris jäsningstank eller inuti en tvättmaskin. De kan också hjälpa till att göra rester från sockerrör till biobränsle, vilket gör processen mer effektiv och därmed också mindre energiintensiv. Och om vi tar exemplet med tvättpulver igen. Du kan uppnå samma tvätteffekt vid en lägre temperatur om enzymer tillsätts i tvättmedlet, vilket innebär att du sparar lite av den energi som behövs för att värma upp vattnet. Konkret betyder detta att för varje 1000 kilo kläder som tvättas uppnås en CO2-minskning på 100 kilo. Samma effektivitetsförbättring gäller även för Novozymes andra enzymer, vilket innebär att Novozymes 2019 "sparade" sina kunder 87 miljoner ton koldioxidutsläpp. Det motsvarar att ta 36 miljoner personbilar från vägarna - mer än alla bilar i Frankrike eller Storbritannien.

Om Novozymes

Novozymes är verksamma inom fem affärsområden:

Hushållsprodukter - 35% av intäkterna
Mat och dryck - 31% av intäkterna
Bioenergi - 17% av intäkterna
Jordbruk och foder - 13% av intäkterna
Technical & Pharma - 4% av intäkterna

(Siffrorna gäller för de första nio månaderna 2020.)

Novozymes får högsta betyg i hållbarhetsanalysen - ligger i framkant

Novozymes hållbarhetsprofil gör företaget till en uppenbar kandidat för Nordeas nya fond Nordea Innovation Stars, som huvudsakligen investerar i nordiska företag som är starka inom innovation och utveckling och, inte minst, starka inom ESG-frågorna: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. På grund av den stora koldioxidminskningen som Novozymes hjälper sina kunder att uppnå, rankas företaget särskilt högt inom miljöområdet - men Novozymes hanterar också de andra frågorna på ett bra sätt.

- Novozymes är ett av de företag i Innovation Stars som får högst betyg i vår ESG-analys. De ligger i framkant. Från det ögonblick vi först hörde talas om dem, till dess att vi verkligen började analysera företaget och dess affärsmodell, passar det perfekt in i konceptet bakom vår Starsfond, säger ESG-analytikern Quentin Hutteau.

still01
En operatör på Novozymes inspekterar en jäsningstank på Novozymes anläggning i Kalundborg, Danmark. Enzymer produceras i en jäsningsprocess med råvaror som exempelvis socker, soja, stärkelse och vete.

200 miljoner euro till utveckling

Utveckling är en stor del av Novozymes verksamhet. Mellan 12 och 13 procent av företagets inkomst går till utveckling och innovation. År 2019 uppgick det till mer än 200 miljoner euro.

Det finns miljarder olika enzymer ute I nature och för att hitta de som är användbara, och som kan vara lösningen på en av Novozymes kunders specifika utmaningar, så krävs enormt mycket forskning.

- Innovation är otroligt viktigt för Novozymes, eftersom lösningarna inte finns tillgängliga än – vi måste utveckla dem själva. Och eftersom vi är världsledande på detta område så måste det vara vi som tar fram idéerna, säger Lars Green, CFO.

Han förklarar att arbetet med att ta fram ett nytt verksamt enzym kan spänna över en lång tid.

– Vi lanserade nyligen en produkt som vi kallar Freshness. Den kan ta bort dålig lukt och mikrofilm från kläder. Processen har tagit år. De första idéerna framkom för fem år sedan; för två år sedan lanserades den av vår partner på de första testmarknaderna, och nu och nu rullas den ut på ett antal olika marknader.

Tremella mesenterica
Tremella mesenterica. En parasit som växer på andra svampar. Den kan bli helt uttorkad, men vid regn blir den aktiv och utvecklar geléliknande fruktkroppar. Novozymes enzymer kommer från bakterier eller svampar, och hela arbetsflödet börjar i naturen.

Back on track

Fram till 2015 hade Novozymes en betydande omsättningstillväxt varje år - men detta stannade plötsligt av när de riktigt stora tvättmedelskunderna började köpa färre enzymer. Först var det Procter & Gamble som ”tillät” tvättmedlet att inte tvätta så rent och vitt som tidigare för att spara på enzymer, sedan ville Unilever och slutligen Henkel också sänka sina kostnader. Som ett resultat av detta har Novozymes haft stora svårigheter att öka sina intäkter under de senaste fem åren. Men portföljförvaltaren Niklas Kristoffersson tror att Novozymes är tillbaka på rätt spår när det gäller tvättmedel. Han pekar särskilt på tre saker:

 – Unilever, en av Novozymes största kunder, har meddelat att de kraftigt vill minska användandet av petrokemikalier i sina tvättmedel fram till 2030. Det kan innebära en god möjlighet för Novozymes, eftersom enzymer kan användas istället. Utöver detta kan vi se att lanseringen av Freshness har påverkat intäkterna positivt. Och slutligen, vi tror att Novozymes har de rätta förutsättningarna att växa eftersom de fortsatt har att investerat i innovation och utveckling trots att intäkterna har minskat under de senaste åren.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och den förvaltningsstrategi förvaltaren använder sig av. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Innovation Stars förvaltas av Nordea Funds Ab

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?