tjej på bänk

Nu omfattas även passivt förvaltade fonder av hållbarhetsarbete

Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar kommer framöver att gälla för alla fonder, även passivt förvaltade fonder. Detta gör vi helt enkelt därför att vi anser att hållbarhet är viktigt och vi vill enbart erbjuda fonder som på något vis tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

För oss är arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar viktigt. Vårt team som arbetar med ansvarsfulla investeringar analyserar löpande de bolag som vi investerar i och granskar dem för att ta höjd för de risker och möjligheter som finns i relation till miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) i fondförvaltningen. Vidare har vi varje år granskat alla innehav i våra fonder och exkluderat innehav i bolag som bryter mot internationella normer och som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i sin verksamhet. Den här processen har vi fram tills nu enbart tillämpat på våra aktivt förvaltade fonder men framöver kommer vi även tillämpa detta på våra passivt förvaltade fonder, tidigare indexfonder. Helt enkelt därför att vi anser att hållbarhet är viktigt och vi vill enbart erbjuda fonder som på något vis tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.


Inga undantag

Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar kommer därför framöver att gälla för alla våra fonder.

Vi ändrar därför namnet i våra tidigare indexfonder från Nordea Indexfond Global till Nordea Global Passiv och Nordea Indexfond Sverige till Nordea Sverige Passiv. Det är bättre passande namn för fonder som följer ett index, och som därmed inte är aktivt förvaltad, men som utesluter bolag som finns på Nordeas exkluderingslista.

Här hamnar företag som bryter mot internationella normer, som till exempel FN:s Global Compact, men som saknar förändringsvilja. Vidare investerar vi inte i bolag som är involverade i produktion av klustervapen samt i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram eller atomvapen. Vi investerar heller inte i bolag där mer än 30 procent av intäkterna kommer från försäljning av kol.

Läs mer om Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar och vårt arbete
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?